Pages

18 October 2013

Kenali Syiah, Bahaya dan Ancamannya Terhadap Islam

Antara isu bersifat keagamaan yang paling hangat di Malaysia pada waktu ini adalah tentang penyebaran ajaran Syiah. Baru-baru ini saya ada menyertai satu forum di UIAM yg dianjurkan untuk memberi pengetahuan tentang bahaya dan ancaman Syiah terhadap ajaran Islam di Malaysia secara khususnya atau di dunia secara umumnya. Justeru dalam post kali ini saya ingin berkongsi sedikit-sebanyak pengetahuan yang saya perolehi daripada forum tersebut. Namun terlebih dahulu saya perlu tekankan supaya para pembaca membaca dengan tekun setiap ayat satu demi satu supaya penulisan ini difahami mengikut konteks dan tiada salah faham berlaku kerana akidah Syiah sememangnya sangat mengelirukan.

Sebelum kita melanjutkan penulisan tentang ciri-ciri Syiah, terlebih dahulu perlu kita kenali apa itu Syiah dan siapakah orang-orang yang tergolong dalam kategori Syiah. Secara umumya Syiah diterjemahkan sebagai suatu golongan yang percaya dan meyakini bahawa Ali Bin Abi Talib adalah orang yang paling layak dan hak menjadi khalifah selepas Rasulullah. Meskipun ini adalah takrifan umum bagi Syiah, terdapat juga golongan pelampau (Al-Ghulat) dalam kalangan Syiah yang bersifat ekstrem sehingga mendakwa dan percaya bahawa Ali Bin Abi Talib merupakan orang yang sepatutunya menjadi rasul bukannya Muhammad Bin Abdullah (Rasulullah). Mereka mendakwa bahawa Jibril telah melakukan kesalahan ketika menyampaikan wahyu.