Pages

15 November 2012

Kebebasan Beragama (Bahagian 2)

Setelah kita melihat hakikat kebebasan agama dari sudut pandang Islam (Bahagian 1), dalam bahagian 2 ini kita akan membincangkan pula tentang kebebasan agama dalam perspektif perundangan Malaysia. Saya kira umum mengetahui bahawa kebebasan beragama diperuntukkan dalam Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan:

"Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya..."

Perkara 11(1) menyatakan setiap individu mempunyai kebebasan untuk menganut, mengamalkan dan menganuti agamanya. Namun harus diingat bahawa kebebasan mengembangkan agama adalah tertakluk kepada Perkara 11(4) yang memperuntukkan sekatan terhadap penyebaran agama-agama lain kepada orang-orang Islam.

"Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam."

Walaubagaimanapun, Perkara 11 tidak secara langsung memperuntukkan setiap individu dengan hak untuk memilih ataupun menukar agama. Justeru, sekiranya kita membaca Perkara 11 secara literal maka boleh kita katakan bahawa undang-undang Malaysia tidak memberikan kebebasan untuk menukar atau memilih agama.  Sebaliknya seseorang itu hanya mempunyai kebebasan untuk menganuti dan mengamalkan agama yang telah sedia dianutinya.

07 November 2012

Kebebasan Beragama (Bahagian 1)

Yang terkini menjadi bualan ramai adalah berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Nurul Izzah, Ahli Parlimen Lembah Pantai berkenaan dengan isu kebebasan beragama di Malaysia. Berikut adalah kenyataan kontroversi beliau:

(sila ambil perhatian bahawa apa yang saya ingin paparkan melalui tayangan di atas hanyalah ucapan yang disampaikan oleh YB Nurul Izzah. Sebarang mesej tambahan yang terkandung dalam video yang dibuat oleh tuan punya video tidak sama sekali menggambarkan pendapat saya terhadap isu ini)

"and when you ask me there is no compulsion is religion... how can anyone really says, "sorry this only applies to non-Malays", it has to apply equally. In the Qur'an there is no specific term for the Malay this is how it should be done..."

Anda juga bolah merujuk kenyataan beliau dalam laman web rasmi beliau:


Saya tidak mahu memberi 'hukuman' terhadap kenyataan di atas kerana saya tidak begitu pasti dalam konteks apakah sebenarnya dia menjawab soalan yang diberikan. Adakah dari sudut pandang Islam, sudut pandang Perlembagaan Persekutuan, pandangan peribadi beliau ataupun beliau sendiri tidak faham apa yang dikatakannya dan sekadar menjawab soalan tanpa berfikir secara mendalam.