Pages

30 December 2011

Tarjih

Dalam pengajian ilmu Islam, secara umumnya hukum-hukum itu boleh dibahagikan kepada 2 cabang yakni usul dan furu'. Perkara-perkara usul adalah perkara-perkara asas dalam agama yang tidak boleh berlaku padanya perselisihan pendapat. Contoh mudah bagi perkara yang tergolong dalam kategori  usul adalah seperti keimanan kepada Allah, Kitab dan Rasul (Rukun Iman) serta kewajipan solat, puasa dan zakat (Rukun Islam). Mengingkari perkara-perkara usul boleh mengakibatkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran. 

Perkara furu' dalam agama pula adalah perkara 'cabang' yang melengkapi perkara usul itu tadi. Contohnya, kewajipan menunaikan solat adalah perkara usul yang mana tidak boleh diperselisihkan. Walaubagaimanapun, cara perlaksanaan solat adalah perkara furu' di mana para ulama' berselisih pendapat tentangnya. Misalnya, membaca Surah Al-Fatihah dalam solat. Jumhur fuqaha' berpendapat bahawa membaca Al-Fatihah wajib dalam setiap solat dan tanpanya solat tidak sah. Tetapi Mazhab Hanafi berpendapat bahawa membaca Al-Fatihah itu wajib tetapi bukanlah suatu kemestian sebaliknya memadai dengan bacaan mana-mana ayat daripada Al-Quran dan tidak membaca Al-Fatihah tidak menjadikan solat seseorang itu batal sebaliknya solat tersebut tidak sempurna dan makruh.

09 December 2011

Dendam Tak Terakhiri


Dendam Tak Terakhiri

Mahu kamu apa lagi,
Kita pernah sehati, Kita sudah senadi,
Tapi mengapa kau tetap pergi,
Tapi mengapa engkau akhiri,

Ketenangan yang kaubawa lari,
Memudarkan segala seri,
Usang sanubari,
Melenyapkan  erti,

Cinta jika tidak memiliki,
Bagai dendam yang tak terakhiri,
Dibiar kan memakan diri,
Dikejar kan punah pekerti,

Kalau benar begini,
Kalau benar kau harus pergi,
Maka jangan pernah kau kembali,
Aku pun takkan pernah ulangi,

Aku sudah terbiasa sendiri,
Dalam bayang dan sinar mentari,
Ada atau ngak yang mahu temani,
Aku tetap betah lagi,

-syfadh-