Pages

18 February 2012

Hak Asasi Manusia


Dalam post kali ini kita akan membicarakan soal yang kerap kali kita dengar dicanang dan diperjuangkan ramai orang terutamanya ahli-ahli politik yakni tentang hak asasi manusia atau human rights. Situasi semasa memperlihatkan bagaimana soal hak asasi manusia ini begitu hebat diperjuang dan diutamakan sehingga ke suatu tahap di mana hak asasi manusia dianggap seolah-olah suatu agama yang baru. Manakan tidak, atas nama hak asasi manusia, agama-agama yang sedia ada yang telah wujud sejak beratus tahun dahulu dikritik, diketepikan dan dikatakan tidak relevan semata-mata kerana bertentangan dengan apa yang dikatakan sebagai hak asasi manusia.

Soal hak asasi manusia bermula secara formalnya apabila negara-negara anggota Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) bersepakat untuk membuat suatu deklarasi yang dipanggil Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948. Bermula daripada itu, setiap negara anggota PPB berusaha bertungkus-lumus untuk membangunkan hak asasi manusia dan mengaplikasikan hak asasi manusia di dalam negara mereka. Namun pada hakikatnya, UDHR bukanlah suatu instrumen yang mengikat (binding) dan wajib untuk dipatuhi. UDHR hanyalah berfungsi sebagai suatu rekod persefahaman antara negara-negara anggota PBB untuk mengiktiraf hak asasi manusia dan tidak lebih daripada itu.


Pada asasnya, hak asasi manusia mula diperjuangkan atas dasar yang murni yakni menghapuskan segala bentuk penindasan antara sesama manusia hanya atas dasar perbezaan antara mereka dari segi jantina, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Namun semakin lama hak asasi ini diperkembangkan, ramai orang telah menyalahgunakan hak asasi manusia dan menjadikannya sebagai suatu hujah atau alasan untuk menghalalkan setiap perlakuan mereka. Mereka menyelewengkan fungsi sebenar hak asasi manusia dan menganggap yang manusia mempunyai hak untuk melakukan apa yang mereka suka. Tukar jantina, hubungan sejenis, seks luar nikah, murtad, semuanya ingin dihalalkan atas nama hak asasi walaupun pada hakikatnya hal-hal sebegini tidak sekali-kali tergolong dalam kategori hak asasi.

Hak asasi manusia bukanlah suatu perkara yang asing dalam agama Islam. Bahkan Islamlah yang mula-mula mempelopori hak asasi manusia. Di saat bangsa Arab Jahiliyyah memandang wanita tanpa nilai lalu ditanam hidup-hidup, Islam mengangkat martabat kaum wanita sebagai isteri dan ibu serta menjamin hak mereka untuk hidup. Ketika warna kulit menjadi faktor penentu status seseorang dalam masyarakat barat, Islam mengajar bahawa setiap manusia adalah sama dan setaraf. Ketika mana di dalam Common Law seorang isteri tidak boleh memiliki harta dan membuat tuntutan di mahkamah melainkan atas nama suaminya, Islam mengiktiraf hak wanita ke atas harta dan hak membuat tuntutan di mahkamah.

Di saat raja-raja disembah, Islam menghapuskan segala bentuk penyembahan terhadap sesama manusia. Ketika mana Common Law tidak mengenal erti audi alteram partem (hak untuk didengar), Islam telah terlebih dahulu mengintiraf hak untuk didengar. Di saat sistem kasta diamalkan secara meluas di India, Islam mengajar bahawa setiap manusia itu adalah setara. Ketika mana wanita Hindu dibakar hidup-hidup bersama mayat suaminya, Islam mengiktiraf hak wanita untuk hidup. 

Namun tiba-tiba ada golongan dangkal yang cuba mengajar Islam tentang apakah itu hak asasi manusia. Ketika dunia tidak kenal apa itu hak asasi manusia, Islam telah terlebih dahulu merahmati sekalian alam dengan keindahannya, mengiktiraf hak manusia tanpa mengira jantina, warna kulit dan bangsa. Golongan dangkal yang tidak faham tentang konsep hak asasi ini beranggapan bahawa hak asasi adalah suatu hak yang tidak berbatas. Mereke berjuang demi menuntut supaya setiap manusia diberi hak untuk melakukan apa sahaja yang mereka inginkan selagi mana apa yang mereka lakukan itu tidak melanggar hak orang lain. Konsep batasan agama dan moral tidak lagi menjadi faktor yang diambil kira dalam membicarakan hak asasi.

Namun Islam sebagai suatu agama yang selari dengan fitrah manusia menetapkan bahawa hak asasi bukanlah suatu hak yang bersifat mutlak. Ini demi menjaga martabat dan kepentingan manusia itu sendiri yang diiktiraf sebagai sebaik-baik kejadian. Hak asasi mesti dibatasi dengan agama dan moral. Jika tidak maka tiada bezanya antara manusia dengan haiwan. Bahkan manusia akan menjadi lebih hina dan teruk daripada binatang. Sedangkan binatang pun tidak melakukan hubungan sejenis tetapi ada manusia yang melakukan hubungan sejenis dan ada pula pihak yang menyokongnya. Sedangkan binatang pun tidak melakukan seks luar tabi'i tetapi ada manusia yang melakukmannya dan ada pula pihak yang memperjuangkannya.

Namun jika ada golongan yang ingin menjadi lebih hina daripada binatang, apalah yang boleh kita lakukan. Tetapi yang penting, jangan ajak orang lain untuk jadi binatang seperti anda. Harap maklum.
No comments: