Pages

16 August 2011

Riba (Bahagian 2: Jenis-jenis Riba)

Setelah kita memahami makna riba dalam post Riba Bahagian 1, kali ini mari kita mendalamkan ilmu pengetahuan kita berkenaan riba dengan mempelajari jenis-jenis riba'.

Para fuqaha' mempunyai pelbagai pendekatan dalam membuat pengelasan terhadap jenis-jenis riba'. Ada yang membahagikan riba' kepada Riba Al-Qur'an (riba yang diharamkan melalui Al-Qur'an) dan Riba As-Sunnah (riba yang diharamkan melalui Sunnah). Ada juga yang membahagikan riba' kepada Riba Al-Fadl (riba yang berlaku dengan sebab perbezaan kuantiti) dan Riba An-Nasiah (riba yang berlaku dengan sebab penangguhan).

Walauapapun pendekatan yang digunakan, ini tidak menjadi masalah kerana pada asasnya mereka sebenarnya menerangkan perkara yang sama cuma melalui cara tersendiri yang berbeza. 

Bagi saya, saya cenderung untuk memilih pembahagian riba kepada Riba Ad-Duyun (riba' yang berlaku dalam hutang) dan Riba Al-Buyu' (riba yang berlaku dalam jual beli). Pembahagian yang lebih terperinci adalah seperti berikut:


Dalam bahagian 1, saya memberikan pengertian riba sebagai yang berikut:

"Sebarang bentuk tambahan sama ada dalam bentuk masa penyerahan dalam pertukaran barangan ribawi yang sama kategori atau dalam bentuk perbezaan kuantiti dalam pertukaran barangan riba' yang sama jenis atau sebarang tambahan ke atas hutang disebabkan oleh penangguhan."

Bahagian bertanda merah termasuk dalam kategori Riba Al-Buyu' yakni riba yang berlaku dalam urusan jual beli manakala yang bertanda biru termasuk dalam kategori Riba Ad-Duyun yakni riba yang berlaku dalam hutang-piutang. 

Riba Al-Buyu' 

Terbahagi kepada 2 iaitu:

1. Riba Al-Fadhl yakni sebarang tambahan dalam bentuk perbezaan kuantiti dalam pertukaran barangan riba' yang sama jenis.

Contohnya: A menjual 100g emas 999 dengan 50g emas 912. Dalam situasi ini berlaku Riba Al-Fadhl disebabkan perbezaan kuantiti dalam pertukaran kerana emas 999 dan emas 912 adalah daripada jenis yang sama yakni emas meskipun kualitinya berbeza.

2. Riba Al-Nasa' yakni sebarang tambahan dalam bentuk masa penyerahan dalam pertukaran barangan ribawi yang sama kategori.

Contohnya: A menjual 1kg gandum yang diberi serta-merta dengan 500g beras yang akan dibayar secara tangguh. Dalam situasi ini, berlaku Riba Al-Nasa' disebabkan penangguhan masa penyerahan kerana gandum dan beras adalah daripada kategori yang sama yakni makanan.

Riba Ad-Duyun

Juga terbahagi kepada 2:

1. Riba Al-Qardh yakni sebarang penambahan sama ada dalam bentuk jumlah pembayaran atau manfaat ke atas hutang yang disyaratkan diawal kontrak hutang.

Contoh: A meminjamkan RM1000 kepada B dengan syarat B meminjamkan keretanya kepada A. Dalam hal ini manfaat yang A perolehi melalui penggunaan kereta yang dipinjam daripada B adalah riba kerana ini termasuk dalam kategori penambahan dalam bentuk manfaat.

2. Riba Al-Jahiliyyah yakni sebarang penambahan sama ada dalam bentuk jumlah pembayaran atau manfaat ke atas hutang yang dikenakan ke atas penghutang kerana kegagalannya membayar hutang dalam tempoh yang ditetapkan.

Contoh: A meminjamkan RM1000 kepada B dengan syarat B membayar hutang tersebut dalam tempoh sebulan. Setelah tamat tempoh sebulan, B gagal melunaskan hutang tersebut maka dengan sebab itu A mengenakan bunga sebanyak RM50. Dalam hal ini, RM50 yang dikenakan tersebut adalah riba.

5 comments:

Anonymous said...

tq diatas segala penjelasan.saya ingin memetik bahan iniuntuk rujukan dan pemahaman saya

Anonymous said...

Bagaimana pula dgn riba yad? Mohon penjelasan. TQ.

Anonymous said...

bagaimana pula kesan riba terhadap sistem muamalah? minta penjelasan.

Anonymous said...

bagaimana pula kesan riba terhadap sistem muamalah? minta penjelasan.

Anonymous said...

bagaimana pula kesan riba terhadap sistem muamalah? minta penjelasan.