Pages

05 June 2011

Riba (Bahagian 1)


Saya kini sedang menjalani program internship selama 3 bulan di salah-sebuah bank di Malaysia. Bagi memenuhi salah-satu tugasan yang telah diberikan kepada saya, saya perlu membuat bacaan dan kajian tentang riba dan hal ehwal yang berkaitan dengannya. Maka di sini ingin saya kongsikan sedikit sebanyak hasilnya buat manfaat kita bersama.

Makna Riba

Makna riba dari segi bahasa ialah 'lebihan' atau 'tambahan'. Makna riba dari segi istilah yakni makna yang dimaksudkan oleh fuqaha' apabila merujuk kepada riba sebagaimana yang telah saya formulakan setelah mengambil kira pelbagai jenis riba yang wujud adalah seperti berikut:

"Sebarang bentuk tambahan sama ada dalam bentuk masa penyerahan dalam pertukaran barangan ribawi yang sama kategori atau dalam bentuk perbezaan kuantiti dalam pertukaran barangan riba yang sama jenis atau sebarang tambahan ke atas hutang disebabkan oleh penangguhan."Huraian Makna

1. Barangan ribawi adalah barangan yang disebut oleh hadith Rasulullah yang berikut:

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma dan garam dengan garam mestilah sama (kuantitinya) di kedua belah pihak dan ditukar dalam satu masa. Barangsiapa yang membayar atau meminta lebih maka telah terjerumus ke dalam riba."

Menurut hadith di atas, barangan ribawi adalah emas, perak, gandum, barli, kurma dan garam. Enam barangan ini disepakati oleh fuqaha' sebagai barangan ribawi.

Namun, para fuqaha' berselisih pendapat dalam persoalan adakah barangan ribawi terhad kepada barangan di atas sahaja (sebagaimana pendapat Zahiriyyah) atau termasuk juga barangan lain. Majoriti fuqaha' berpendapat bahawa barangan ribawi tidak terhad kepada barangan yang disebut dalam hadith tersebut sahaja tetapi meliputi semua barangan yang berkongsi 'illah dengan barangan yang disebutkan di atas:

Mazhab Hanafi dan Hanbali: semua barangan yang boleh ditimbang dan disukat tergolong dalam kategori barangan ribawi.

Mazhab Maliki: setiap barangan yang dikategorikan sebagai makanan atau barangan yang boleh disimpan adalah termasuk dalam barangan ribawi.

Mazhab Syafie: semua barangan yang boleh dimakan atau digunakan sebagai medium pengantara termasuk dalam kategori barangan ribawi.

2. Sama kategori bermaksud barangan yang termasuk dalam kategori yang sama contohnya gandum dan kurma tergolong dalam kategori makanan meskipun jenisnya berbeza. Dua barangan yang sama kategori tidak semestinya sama jenis tetapi dua barangan yang sama jenis adalah dua barangan yang sama kategori.

Justeru, sekiranya A menjual kepada B sekilo kurma dengan dua kilo gandum maka penyerahan kurma dan gandum tersebut mestilah dilakukan dalam masa yang sama yakni waktu akad. Sekiranya terdapat penangguhan penyerahan salah satu barangan maka berlakulah riba.

3. Sama jenis bermaksud barangan yang sama kategori dan sama pula jenisnya meskipun berbeza kualitinya. Contohnya, emas 999 dan emas 912 adalah termasuk dalam kategori yang sama iaitu mata wang dan jenisnya pula sama iaitu emas mekipun kualitinya berlainan kerana emas 999 lebih tinggi ketulenannya berbanding emas 912.

Justeru, sekiranya C ingin menjual 5 gram emas 999 dengan emas 912 makan berat emas 912 itu mestilah 5g juga, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang kerana emas 999 dan emas 912 meskipun berbeza ketulenan tetapi tergolong dalam jenis yang sama.

4. Tambahan ke atas hutang disebabkan oleh penangguhan bermaksud apabila seseorang perlu membayar sesuatu hutang lebih daripada apa yang dipinjamnya selepas tamatnya suatu tempoh yang dipersetujui oleh si penghutang dan pemiutang (pemberi hutang).

Kesimpulan

Setelah kita memahami makna riba maka dapatlah kita ketahui bahawa riba itu boleh berlaku dalam urusan jual beli, pertukaran barang (barter) atau hutang piutang.

Dalam bahagian kedua tajuk yang sama kita akan melihat pula jenis-jenis riba. Bersambung...

Pautan:
1) Riba (Bahagian 2: Jenis-jenis Riba)
2) Riba di Perbankan Islam oleh Ust Zaharuddin

2 comments:

Anonymous said...

wah... bgs ah... mcm scholars gak ah....

hafiz ashraf said...

mohon share ye ilmu fiqh muamalat ye .. ilmu yang berguna .. terima kasih ..