Pages

15 January 2011

Sariqah @ Curi yang Dikenakan Hudud (Bahagian 1)

[Post ini adalah kesinambungan daripada post Memahami Hudud, Qisos, Diyat dan Ta'zir.]

Antara banyak-banyak jenis jenayah hudud, saya merasakan jenayah sariqah atau curi merupakan yang paling ditakuti. Sebabnya ialah jenayah ini merupakan jenayah yang paling biasa dan paling banyak berlaku berbanding jenis-jenis jenayah hudud yang lain. Tambahan pula, hukuman bagi jenayah ini, sekiranya sabit kesalahan adalah hukuman potong tangan.

Namun hakikatnya masyarakat merasa takut kepada sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Sebab paling utama ialah fungsi pensyariatan hukuman sariqah adalah untuk memelihara harta benda masyarakat dan bukannya menghukum orang dengan tidak semena-mena. 

Sekiranya kita tidak melakukan jenayah ini, maka tidak ada sebab untuk kita merasa takut bukan sahaja dengan hukuman potong tangan bahkan kalaulah hukumannya adalah hukuman bunuh sekalipun kita tidak patut takut kerana bukannya kita yang akan dihukum.Namun, telah menjadi sifat manusia untuk merasa takut dan menjauhi sesuatu yang tidak kita ketahui. Lebih-lebih lagi apabila terdapat khabar-khabar angin yang mengatakan hukuman hudud ini sebagai undang-undang gasar, kejam dan tidak bertamadun. Justeru, adalah menjadi tanggujawab mereka yang memiliki ilmu untuk memahamkan masyarakat tentang realiti sebenar hukumam hudud itu supaya masyarakat dapat menikmati keindahan dan keadilannya.  

Firman Allah Ta'ala berkenaan dengan jenayah Sariqah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ
"Dan pencuri lelaki dan pencuri wanita itu maka potonglah tangan mereka sebagai balasan kepada perbuatan mereka, hukuman daripada Allah."
[Al-Maidah: 38]

Firman Allah tersebut menjelaskan secara umum bahawa hukuman bagi jenayah Sariqah itu adalah potong tangan. Namun ini tidak bermakna pada setiap ketika berlakunya kecurian maka akan terdapat hukuman hudud potong tangan. Sebaliknya, sebelum si tertuduh itu boleh disabit dengan jenayah sariqah sekaligus menyebabkannya dijatuhi hukuman hudud, terdapat banyak rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebagaimana yang telah digariskan oleh para fuqaha'.


Tujuan kita memahami rukun Sariqah adalah untuk membezakan Sariqah dengan perbuatan mencuri yang difahami secara umum oleh masyarakat kini. Sariqah bukan semata-mata perbuatan mencuri tetapi perbuatan mencuri yang memenuhi rukun dan syarat yang telah digariskan oleh fuqaha'.


Dalam mazhab Syafie', Sariqoh dita'rifkan sebagai mengambil sesuatu secara sengaja (mukhtar), sedang si pengambil merupakan seorang yang baligh dan berakal, dalam keadaan sembunyi (khifyah), suatu kadar tertentu (nisob) daripada harta daripada tempat simpanannya (hirz) tanpa terdapat sebarang keraguan (syubhah) padanya.


Daripada ta'rif itu sendiri dapat kita ekstrak beberapa rukun  yang perlu dalam pensabitan jenayah Sariqah. Secara kasarnya, rukun yang digariskan para fuqaha' adalah seperti berikut:


Pertama: Mengambil dalam keadaan khifyah (sembunyi). 


Maksudnya ialah si pelaku mengambil barang tersebut tanpa pengetahuan dan tanpa keredhaan pemiliknya. Oleh itu, jika sesuatu barang itu diambil dengan pengetahuan tuannya maka jenayah sariqoh tidak berlaku mestipun tuannya tidak meredhakan hartanya diambil. Disamping itu, bagi memenuhi rukun ini, fuqaha' menggariskan 3 syarat sampingan yang kesemuanya mesti dipenuhi:

 1. Barang tersebut diambil daripada hirz (tempat simpanannya). Fuqaha' mensyaratkan bahawa hirz itu hendaklah terdiri daripada sebuah binaan. Ini bermakna sekiranya barang tersebut diambil oleh pencuri bukan daripada tempat simpanannya maka tidak boleh dijatuhkan hukuman hudud kepada si pengambil.
 2. Barang tersebut keluar daripada hiyazah (pemilikan) si pemilik. Apabila suatu barang itu dibawa keluar daripada tempat simpanannya maka barang tersebut dianggap telah keluar daripada pemilikan (hiyazah) tuannya.
 3. Barang tersebut masuk ke dalam hiyazah (pemilikan) si pencuri.
Kedua: Mengambil harta. 

Untuk memenuhi rukun ini, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi:
 1. Harta tersebut merupakan 'iqor (movable property) yakni harta selain tanah dan bangunan. Jumhur fuqaha' berpendapat bahawa "setiap sesuatu yang boleh dimiliki dan boleh dijual beli maka wajiblah hudud sekiranya berlaku kecurian". 
 2. Harta tersebut mestilah harta yang mempunyai nilai di sisi Islam. Harta yang tidak bernilai di sisi syara' seperti anjing, babi, arak dan patung sembahan.
 3. Harta tersebut mestilah harta yang disimpan di tempat yang disediakan untuk penyimpanannya. Sekiranya harta tersebut diletakkan ditempat yang tidak sepatutnya maka tidak boleh dijatuhkan hukuman hudud kepada si pencuri meskipun dia mengambilnya tanpa hak.
 4. Hendaklah nilai harta yang diambil itu sampai kepada (nisob) kadarnya. Sekiranya nilai harta yang diambil itu tidak sampai nisob maka tidak boleh dijatuhkan hukuman hudud sebaliknya hanya hukuman ta'zir yang dibenarkan. Rasulullah bersabda:
"Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada sesuatu yang nilainya 3/4 dinar"
[Riwayat Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibn Majah)

Fuqaha' berbeza pendapat daripada segi kadar nasob yang mewajibkan hukuman potong tangan:
 • Mazhab Hanafi: 10 dirham atau 1 dinar.
 • Mazhab Syafie' dan Ahmad: 3/4 dinar yakni kira-kira 4.25 gram emas. Andaikan harga semasa emas adalah RM150 per gram. Maka untuk menjatuhkan hukuman hudud, nilai barang curian mestilah melebihi RM637.50 
 • Mazhab Maliki: 3 dirham.


Ketiga: Harta tersebut adalah milik orang lain tanpa ada syubhah (keraguan). 

Sekiranya terdapat keraguan daripada segi pemilikan maka rukun ini tidak dapat dipenuhi. Contohnya, barang yang dicuri itu sebenarnya adalah harta curi juga. Maka hukuman hudud tidak boleh dilaksanakan.

Keempat: Perbuatan mengambil itu disertai dengan niat jenayah. 

Seseorang itu dikatakan mempunyai niat jenayah apabila:
 1. Dia tahu akan hukum mengambil barang tanpa kebenaran tuannya adalah haram. Mekipun begitu seseorang yang tinggal di negara Islam itu dianggap sebagai seorang yang tahu bahawa hukum mengambil barang tanpa kebenaran adalah haram. Maka kejahilan dalam keadaan ini tidak akan diterima sebagai dalih.
 2. Dia mengetahui barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain. Sekiranya ketikamana dia mengambil barang tersebut dia menyangka barang tersebut adalah miliknya, maka tidak tersabitlah jenayah sariqah.
 3. Tanpa syubhah (keraguan) contohnya sekiranya si tertuduh mencuri kerana kelaparan maka ini dianggap sebagai syubhah yang mana dengannya gugurlah (tidak boleh dilaksanakan) hudud. Begitu jugalah perihalnya sekiranya si pencuri seorang yang gila, bodoh, belum mumayyiz atau dipaksa.
Bersambung...

1 comment:

abu idris said...

Kitab " Ajhizah Daulah al - Khilafah ", Persediaan Berdirinya Negara Islam

http://ibnuyassir.blogspot.com/2011/01/kitab-ajhizah-daulah-al-khilafah.html