Pages

05 January 2011

Ahlul Bait, Syed dan Sharifah 4

Dalam banyak-banyak post saya sebelum ini, tajuk ini merupakan tajuk yang paling kontroversi dan mengundang komen yang pelbagai. Ramai yang bersetuju dan ramai juga yang tidak.

Setelah meneliti komen-komen yang diberikan oleh pembaca dalam bahagian 1, 2 dan 3 tajuk yang sama, berikut adalah persolan yang ditimbulkan dan saya rasa perlu bagi saya untuk kembali memberi penjelasan. Meskipun penjelasan ini akan bersifat pengulangan daripada apa yang telah saya tuliskan sebelum ini, kelainannya ialah kali ini saya sedaya-upaya menyusunnya dalam bentuk yang paling mudah untuk difahami supaya tidak menimbulkan salah faham.

Secara keseluruhannya, komen-komen yang tidak bersetuju dengan tajuk ini boleh saya bahagikan kepada 2 kelompok. Kelompok yang pertama ialah mereka yang menentang sama sekali perkahwinan Ahli Bait dengan mereka yang bukan Ahli Bait tidak kira sama ada lelaki atau perempuan.

Kelompok yang kedua adalah mereka yang menentang perkahwinan perempuan-perempuan Ahli Bait yakni Sharifah dengan lelaki yang bukan Ahli Bait yang mana mereka menggunakan hujah kafaah dalam perkahwinan sebagai alasan untuk tidak mengharuskan perkahwinan Sharifah dengan lelaki yang bukan Ahli Bait.

Berikut adalah jawapan saya terhadap kedua-dua kelompok ini:


Pertama, soal kafaah dalam perkahwinan. Perkara ini saya rasa sudah jelas dan tidak perlu diulang kembali yakni dalam perkahwinan, seorang lelaki itu perlu sekufu dengan wanita yang dikahwininya. Kafaah ini terpakai kepada sekalian wanita tidak kira daripada keturunan apa sekalipun.

Meskipun begitu kita perlu ingat bahawa kafaah bukanlah rukun atau syarat sah nikah. Justeru, perkahwinan antara mereka yang tidak sekufu tetap sah tetapi pengantin perempuan atau wali kepada pengantin perempuan berhak meminta pembatalan perkahwinan tersebut.

Pada asalnya saya tidak berniat untuk membicarakan soal kafaah tetapi saya cuma ingin menyanggah tanggapan maysrakat yang berfikir bahawa Syed mesti berkahwin dengan Sharifah dan sebaliknya. Ini kerana terdapat ibu bapa yang melarang anak mereka berkahwin dengan bukan Syed atau Sharifah semata-mata kerana bagi mereka perkahwinan tersebut tidak sah dalam pada mereka tidak tahu-menahu pun mengenai soal kafaah.

Soal kafaah hanya wujud bagi perempuan tetapi mengapa ada ibu bapa yang melarang lelaki Ahli Bait berkahwin dengan bukan Sharifah? Ini jelas menunjukkan bahawa larangan mereka bukan dengan sebab kafaah.

Tetapi memandangkan ada pembaca yang cuba membangkitkan soal kafaah maka saya panjangkan tajuk ini supaya turut melitupi perbincangan kafaah. Sememangnya Islam menuntut seorang perempuan berkahwin dengan lelaki yang sekufu dengannya tetapi ini tidak membawa maksud yang Syed mesti berkahwin dengan Sharifah atau Sharifah mesti berkahwin dengan Syed dan perkahwinan selainnya adalah tidak sah.

Ada pembaca menyatakan, "bukan tidak boleh kahwin dengan keturunan lain tetapi perlu mendapat izin wali". Soalan saya, bukahkah semua perkahwinan wanita itu khususnya yang dara perlu mendapat izin wali?

Saya kurang pasti apakah hukum yang mereka (yang melarang perkahwinan Sharifah dengan bukan Syed) pegang berkaitan dengan perkahwinan Sharifah dengan bukan Syed. Sekiranya mereka mengatakan hukumnya haram maka saya sama-sekali tidak bersetuju. Sekiranya mereka mengatakan hukumnya makruh maka pada saya itu barangkali tetapi saya lebih cenderung kepada hukum harus.

Kedua, ada pembaca yang cuba mengetengahkan bahawa seorang Sharifah hanya sekufu dengan seorang Syed dan bukannya lelaki-lelaki daripada keturunan lain. Mereka menggunakan peristiwa Rasulullah mengahwinkan Fathimah dengan Ali sebagai hujah yang Sharifah hanya sekufu dengan ahli bait sahaja dan tidak boleh berkahwin dengan lelaki daripada keturunan lain.

Soalan saya, mengapa mereka hanya merujuk kepada perkahwinan Fathimah dan Ali tetapi tidak pula membuat rujukan kepada perkahwinan anak-anak Rasulullah yang lain? Bagaimana pula dengan perkahwinan Uthman dengan Ruqayyah dan Ummu Kalthum? Bagaimana pula perkahwinan Abul Ash dengan Zainab?

Sekiranya baginda Rasulullah sendiri mengahwinkan anak baginda dengan bukan ahli bait, mengapa cucu-cucu Rasulullah mahu menghalang perkahwinan antara Sharifah dan bukan Ahli Bait. Sekiranya keturunan baginda yang paling dekat yakni anak baginda boleh berkahwin dengan lelaki daripada keturunan lain maka mengapa cucu baginda yang berhubungan jauh dengan baginda tiba-tiba tidak boleh berkahwin dengan lelaki keturunan lain.

Mungkin nanti akan ada orang mempersoalkan sejarah perkahwinan Fathimah di mana sebelum beliau berkahwin dengan Ali, ramai lelaki yang datang meminangnya (termasuk Abu Bakr, Umar dan Uthman) tetapi ditolak Rasulullah namun apabila Ali datang meminang baginda menerimanya. Peristiwa ini sama sekali tidak menjadi hujah yang kuat untuk mengatakan lamaran Ali diterima dengan sebab kedudukannya sebagai Ahli Bait. Perkara ini tidak datang daripada mulut Rasulullah sendiri bahkan ini hanyalah suatu tanggapan sesetengah individu tanpa ada dalil yang menyokong tanggapan ini.

Bahkan terdapat riwayat yang menyatakan perkahwinan Fathimah dan Ali telah ditetapkan oleh Allah. Maka dengan sebab itu boleh jadi Rasulullah menolak lamaran lelaki lain dan hanya meneriman lamaran Ali kerana mendapat perintah daripada Allah.

Ketiga, ada pembaca yang berhujah bahawa mengahwinkan seorang Sharifah dengan bukan Syed akan memutuskan perhubungan keturunan Rasulullah dengan baginda. Mereka berhujah dengan hadith yang berbunyi:

Diriwayatkan oleh Thabrani, Al-Hakim dan Rafi'i: "… maka mereka itu keturunannku diciptakan (oleh Allah) dari darah dagingku dan dikurniakan pengertian serta pengetahuanku. Bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka, kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafa'atku."

Mereka mentafsirkan 'memutuskan hubunganku' dengan bermaksud mengahwinkan seorang Sharifah dengan lelaki daripada keturunan lain kerana dengan sebab itu anak yang lahir daripada perkahwinan itu bukannya Syed kerana bapanya bukan Syed.

Soalan saya, sekiranya terputusnya keturunan dengan cara ini, maka bukankah keturunan Rasulullah itu telah putus pada Fathimah sendiri dan tidak wujud lagi pada masa kini apa yang digelar Ahli Bait. Sebabnya, bapa kepada Hassan dan Hussain ialah Ali. Ali adalah sepupu kepada Rasulullah dan nasab mereka bersambung pada datuk Rasulullah yakni Abdul Mutalib.

Jadi sekiranya kita mengaplikasikan formula mereka yang berhujah tersebut, maka susur galur yang ada sekarang adalah keturunan Abdul Mutalib dan bukannya berdarah Rasulullah. Sebabnya, keturunan Rasulullah terhenti setakat Fathimah kerana Fathimah adalah anak perempuan justeru nasab anak kepada Fathimah tidak boleh bersambung kepada Rasulullah. Sebaliknya, bersambung kepada Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib. Jadi apa yang ada sekarang ini semuanya keturunan Abdul Mutalib. Nah, inilah hasil formula tersebut. Jelas sekali yang formula ini tidak boleh diaplikasikan apatah lagi dipakai sebagai hujah.

Sebaliknya Rasulullah menyebut:

"Semua anak Adam bernasab kepada orang tua lelaki (ayah mereka), kecuali anak-anak Fatimah. Akulah ayah mereka dan akulah yang menurunkan mereka".

Soalan saya, manakah yang lebih dekat dengan makna 'memutuskan nasad', adakah dengan membenarkan Sharifah berkahwin dengan yang bukan Syed ataupun dengan menghalang Sharifah berkahwin dengan bukan Syed sehingga ada yang membujang sampai ke tua?

Keempat, ada pembaca yang mengatakan ulama' yang mengatakan Sharifah boleh berkahwin dengan lelaki daripada bangsa lain adalah ulama' yang bersifat iri hati terhadap kafaah Sharifah dan iri hati terhadap Ahlul Bait. Saya melihat ini bukan satu hujah melainkan perasaan buruk sangka, suudzan yang dikeji oleh Islam. Setiap ulama' mengeluarkan pandapat berdasarkan hujah dan gaya pemahaman yang tersendiri. Justeru para ulama' seharusnya saling hormat menghormati dan bukannya berburuk sangka.

Kelima, mereka berhujah dengan sabda Rasulullah yang bermaksud:

"Allah amat murka ke atas orang yang menyakiti aku dalam hal keturunanku”
[Riwayat Imam Dailami]

"Mengapa masih ada orang-orang yang mengganggu diriku melalui nasabku dan kaum kerabatku? Sememangnya barangsiapa yang mengganggu nasabku dan kaum kerabatku bererti ia menggangguku, dan barang siapa yang menggangguku bererti ia mengganggu Allah swt” 


[Assabus Sunan]

Mereka mentafsirkan 'menyakiti aku dalam hal keturunan' dan 'mengganggu nasabku' sebagai bermaksud mengahwinkan Sharifah dengan bukan Syed. Soalan saya, adakah ini merupakan tafsiran yang benar ataupun sengaja ditafsirkan supaya membawa maksud kafaah Sharifah. Apakah perkahwinan yang dimuliakan dan sangat digalakkan oleh Islam itu boleh bersifat menyakiti dan mengganggu Rasulullah?

Keenam, mereka berdalil dengan hadith Rasulullah:

إنما انا بشر مثلكم أتزوّج فيكم وأزوّجكم إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السّماء, ونظر رسول الله إلى أولاد علي وجعفر فقال بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا


Sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa yang kahwin dengan kalian dan mengawinkan anak-anakku kepada kalian, kecuali perkawinan anakku Fathimah. Sesungguhnya perkawinan Fathimah adalah perintah yang diturunkan dari langit (telah ditentukan oleh Allah swt). Kemudian Rasulullah memandang kepada anak-anak Ali dan anak-anak Ja’far, dan beliau berkata : Anak-anak perempuan kami hanya menikah dengan anak-anak laki kami, dan anak-anak laki kami hanya menikah dengan anak-anak perempuan kami”.

Mereka mengambil bahagian 'anak-anak perempuan kami hanya menikah dengan anak-anak laki kami, dan anak-anak laki kami hanya menikah dengan anak-anak perempuan kami' sebagai hujah untuk melarang perkahwinan Sharifah dengan bukan Syed. Soalan saya, bukankah baginda Rasulullah sendiri yang menikahkan Zainab dengan Abul 'Ash dan Uthman dengan Ruqayyah dan Ummi Kalthum? Bukankah perbuatan itu membawa hujah yang lebih berat daripada perkataan?

Seterusnya, hadith tersebut tidak pula menggunakan kata nafi atau penegahan untuk menjadikannya sebagai suatu syariat yang mengharamkan sama-sekali perkahwinan antara Sharifah dan lelaki yang bukan Ahli Bait. Sepanjang pengetahuan saya yang cetek dalam usul fiqh, sekiranya Allah atau Rasul-Nya ingin mengharamkan sesuatu maka nas (keterangan) atau dalil yang turun itu akan berupa penegahan yang 'jazm' yakni jelas seperti menggunakan kata nafi, penegahan atau menyifatkan perbuatan tersebut sebagai amalan syaitan atau menyebutkan siksaan yang keras kepada si pelaku. Tetapi saya tidak pula melihat perkara sebegini wujud dalam hadith di atas.

Ketujuh, ada pembaca yang mengatakan saya menghina insitusi kekeluargaan dan keturunan Rasulullah apabila saya menyatakan seorang Sharifah boleh berkahwin dengan bukan Syed. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah saya berpegang teguh bahawasanya Rasulullah dan ahli keluarganya adalah manusia-manusia yang dimuliakan Allah. Apa yang saya lakukan ialah memberi penjelasan kepada masyarakat betapa soal tidak boleh bagi seorang Sharifah berkahwin dengan bukan Syed adalah tidak benar.

Kelapan, ada pembaca yang menggunakan hujah bahawa keturunan Rasulullah tidak boleh memakan harta zakat dan sedekah. Jawapan saya, perkara ini sudah jelas kerana terdapat dalil yang jelas menerangkan tentangnya. Namun soalannya apa kaitan perkara ini dengan soal perkahwinan?

Ada pula komen yang mengatakan disebabkan lelaki bukan Ahli Bait itu diharuskan makan daripada hasil sedekah maka dengan sebab itu dia tidak boleh berkahwin dengan Sharifah kerana dikhuatiri lelaki itu akan menggunakan harta yang diperolehnya daripada hasil sedekah orang lain sebagai nafkah kepada isterinya. Bagi saya hujah ini adalah yang paling kelakar antara semua komen yang saya terima.

Soalan saya, adakah lekaki yang bukan Ahli Bait itu makan sedekah sahaja sepanjang hidupnya? Bukankah mereka juga bekerja sebagaimana Rasulullah juga bekerja. Harus menerima sedekah tidak bermakna segala benda yang dimakan oleh seseorang itu bersumberkan sedekah.

Kesembilan, sepanjang pengetahuan saya yang sangat dhaif ini dicampur dengan segala hujah pembaca yang tidak bersetuju dengan saya, saya masih belum menemukan dalil yang bersifat Qat'ie untuk menghukum bahawa seorang Sharifah tidak boleh berkahwin dengan bukan Syed. Semua dalil yang dibangkitkan oleh pembaca hanyalah bersifat samar bahkan tidak adapun perkataan kafaah dalam dalil tersebut. Yang ada hanyalah perkataan-perkataan yang ditafsirkan supaya membawa maksud kafaah.

Namun dalam pada itu ada pembaca yang menghukum saya sebagai sesat dan cuba menghina keturunan Rasulullah sedangkan mereka tidak memiliki dalil yang mantap untuk menyokong pendirian mereka dan sekadar terikut-ikut dengan pendapat orang lain.

Kesepuluh, apa yang saya sifatkan sebagai adat pada penulisan sebelum ini adalah Syed atau Sharifah mesti berkahwin dengan Ahlul Bait juga. Ada orang menghentam saya dan mengatakan saya cuba menyebar ajaran songsang. Soalan saya apa yang songsang? Syed atau Sharifah mesti berkahwin dengan ahli bait sememangnya adat.

Yang terdapat dalam Islam ialah Sharifah mesti berkahwin dengan lelaki yang sekufu dengannya. Bahkan soal kufu ini, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini bukan terpakai kepada Sharifah sahaja tetapi kepada setiap wanita. Namun yang peliknya perkara ini menjadi begitu sensasi dan keras pegangannya apabila berlaku kepada Sharifah.

Saya berharap segala penjelasan yang telah saya berikan di atas dapat difahami oleh para pembaca sekalian. Saya juga berharap ini adalah post terakhir untuk tajuk ini bukan kerana saya takut tetapi saya letih untuk mengulangi perkara yang sama.

Semoga post ini bermanfaat bagi semua. Saya memohon ampun kepada Allah sekiranya terdapat kesalahan dan berlindung dengan Allah daripada kesesatan dan keta'suban yang melampau.

Pautan:
Kafaah (Kufu) dalam Perkahwinan @ Ahlul Bait Syed & Sharifah 3
Ahlul Bait Syed & Sharifah 2
Ahlul Bait Syed & Sharifah

100 comments:

imantaqwa said...

Assalamualaikum. Thanks for the post. Utk pengetahuan saudara, bidasan anda sangat membantu. Kerana keluarga saya sendiri menggunakan dalil2 dan hujah2 di atas utk melarang keras perkahwinan seorang saudara perempuan dalam keluarga saya daripada bernikah dengan seorang lelaki bukan Syed, walaupun jelas nyata lelaki tersebut seorang yang baik agamanya.

Keluarga saya pun ada mendakwa, "ulama-ulama dan ustaz2 yang ikhlas akan menjawab dengan jujur bahawa Sharifah itu sebenarnya haram dikahwinkan dgn selain Syed. Ulama-ulama dan ustaz2 jahat sahaja yang berani membenarkan."

Dalam situasi lain, disebut "Yang menghalalkan perkahwinan Sharifah dgn bukan Syed, mereka semua itu ilmu tak boleh pakai.." Walhal ustaz2 yg dimaksudkan itu sebenar2nya adalah seorang yang diiktiraf ilmu dan akhlaqnya.

Smg tulisan saudara, andainya benar, dapat membuka pintu hati manusia yang kekeliruan dan mencari kebenaran. Dan seandainya tersilap, smg segera ALLAH membantu saudara perbaiki tulisan2 saudara.

Akhir kata, terima kasih atas perkongsian. [Bukan ringan keputusan yg diambil utk membidas ttg isu ini, saya percaya] Smg ALLAH memimpin kita semua ke jalan dan pemikiran yang benar dan murni. Aameen..

imantaqwa said...

Saya kurang jelas tentang perkara 3.

Nasab tidak terputus pada Fatimah kerana ada pengecualian seperti yg dpt dilihat dalam hadis yg menyatakan bhw Nabi Muhammad s.a.w lah yang merupakan ayah kpd Hasan dan Husin.

Apakah yg dimaksudkan dgn ayah dalam hadis tu eh? Yg saya faham, dalam kes ni ada pengecualian. Maka ahlul bait memang exist sampai skrg dan bukan bersusur galur kepada Abdul Muttalib, tp pada Nabi SAW itu sendiri. *do i understand it wrongly?

Kalau penjelasan dah pernah dibuat dalam post2 sebelum ni, minta saudara tunjukkan di post yg mana.

Saya sangat2 nak faham ttg perkara ni. Smg tak keberatan dan tak jemu utk terus berkongsi.

JazakALLAH khair..

Anonymous said...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh....
Tulisan saudara dan pengkajian saudara agak mendalam juga, tahniah kerana saudara seorang yang berilmu, semuga Allah memberi hidayah dan manfaat .
Namun saya terkilan jua kerana tulisan saudara memberi kefahaman dan pandangan yang membawa kepada ketidakfahaman dan lebih kekeliruan masyarakat serta keberaniaan sesetengah keturunan ahlulbait yang sememangnya tidak mahu menjaga keturunan mereka hanya sekadar ingin menurut hawa nafsu dan hanya kerana telah terjebat dengan cinta pada bukan dari keturunan mereka yang menyebabkan hujjah dan pandangan saudara serta pengkajian saudara itu diterima pakai dan digunakan oleh mereka dengan cara yang tidak betul dan keliru , itu jua termasuklah saudara sendiri....malahan lebih dahsyat lagi membawa sebahagian daripada kalangan masyarakat yang bukan dari keturunan itrah dan keluarga ini mempermain-mainkannya yang mana sememangnya mereka tidak faham atau mempunyai sifat dengki dengan melemparkan kata2 dan pandangan sehingga membawa kepada penghinaan terhadap keturunan ini dan secara tak langsung kepada Baginda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam serta anaknya Sayyidah fathimah . Sekali pandang sememangnya keterlaluan kata2 saya ini tapi percayalah ianya dapat dibuktikan dengan dalil-dalil yang saya rasa tak perlu disebut sini kerana bukanlah susah untuk saudara mencarinya….hanya sekadar kefahaman yang perlu diterima melalui org yang betul dan kefahaman yang betul….( lihatlah nanti kalau saudara inginkan boleh saya nyatakan )

Anonymous said...

(Sambungan )
Dalam percaturan perihal ini , perkahwinan dan kewujudan keturunan nabi ini ....ianya bukanlah melibatkan hukum hakam sah dan tak sah nikah sahaja malahan lebih jauh dari itu....malahan kebanyakkannya adalah lebih kepada peradaban dan pengormatan yang sehingga boleh membawa satu-satu keadaan bertukar dari yang baik menjadi buruk atau yang buruk menjadi biasa, atau yang halal menjadi haram , atau yang haram menjadi harus.....berhati-hatilah dengan peradaban tersebut....hukum hakam telah pun saudara dan para ulamak bincangkan dari sudut feqahnya ...dari sudut kafaah atau kufunya , dan sepanjang zaman perkara ini dibincangkan dimana2 , pandangan-pandangan telah pun dikeluarkan oleh para ulama terdahulu dan dikeluarkan semula oleh ulama-ulama moden dengan perbahasan mereka dari sudut hokum mengikut kepentingan masing tapi bukan mengikut keberadaban para ulama itu ....namun percayalah hukum adalah satu ketetapan yang boleh berubah-rubah selama mana ianya bukan melibatkan aqidah dengan itu saudara boleh mencari bermacam-macam dalil dan tafsiran berkenaannya berdasarkan ijtihad para ulama tersebut yang mengatakan boleh , tidak boleh , halal dan haram.....namun sebenarnya perbincangan yang di hala tujukan oleh para ulama yang mengatakan tidak boleh itu adalah menjurus kepada peradaban dan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wassalam serta mengikuti nas-nas dan dalil dari alquran dan hadith baginda yang berkaitan dengan urusan keluarga dan keturunan baginda yang diamanahkan untuk dijagai ,malahan hampir ke semua para ulama ini sama ada mereka ulama tasawwuf atau ulama feqah sepakat terhadap peradaban ini ( menjaga peradaban dan keturunan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam )dan pegangan ini melainkan mereka yang berfahaman wahabi
( saya tak maksudkan saudara , maaf kalau saudara salah faham ).Maka ulama-ulama yang mengatakan boleh jua mereka dimaafkan dan difahami oleh golongan ulama setaraf dengan mereka kerana mereka hanya mengeluarkan hukum berkaitan feqah sahaja tiada dibincangkan dengan beradaban tersebut yang perlu dijagai maka itu sudah kaedah hukum itu sendiri dan mereka benar jua . Mana mungkin para ulama ini mengatasi peradaban dan tidak beradab dengan Rasulullah dalam semua keadaan untuk menjaga hak Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam dan keluarganya

Anonymous said...

Sambungan 2
setelah mereka mengetahui sendiri hadith2 berkenaan dengan amaran dan suruhan nabi berkenaan kaum kerabatnya...mana mungkin para ulama ini memandang ringan perkara inikerana ianya melibatkan hak Rasulullah sallallahu 'alaihiwasallam , mana mungkin mereka jahil dan tak tahu tentang hal ini....jadi berhati-hatilah dalam mengeluarkan idea sendiri dan mengambil pandangan ulama lain yang tertulis sedangkan tidak merujuk kepada orang2 yang thiqah dan mahir dalam bidang tersebut. Kembali kepada soalan sah tak sah tadi ambillah contoh untuk mencontohnya dalam bab solat...kalau cukup syarat wuduk dan rukun solat tanpa dibuat sunnah maka solat itu sah pada aqal ahli ilmu feqah namun pada sisi Allah dan Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam sendiri ????? bagaimana dengan dengan khusyuk , ikhlas , peradaban dalam solat dll yang tidak termasuk dalam rukun ...maka solatnya sah pada sisi syara' dan akal manusia 'alim tapi pokok persoalan sebenarnya ialah bagi yang mengetahui "apakah sah di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam ? dan itulah yang paling utama dan keutamaan yang patut diperbincangkan dan punca segalanya ...saya rasa saudara sebagai peguam boleh faham kaedah ini...iaitu kalau ok di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam maka sahlah pada syara' tetapi kalau sah pada syara' tak semestinya sah dan diterima oleh Allah dan Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam ...betul tak ...? ( kalau kita tak sependapat dengan perkara ini, maka perbincangan dan luahan pandangan adalah tiada ertinya kerana masing2 asyik keras kepala dan tak boleh terima pandangan so buat apa membuat kajian dan memberi pandangan sehingga di namakan sia2..dan perbuatan sia-sia ini automatik berdosa dan tiada manfaatnya )
Jadi akhi....cukuplah sekadar kita diam kalau kita sekadar ingin membahaskan sesuatu yang kita rasa tak setuju dengan pandangan yang besar ini dan penting sebegini , adalah lebih selamat .Dan apatah lagi nanti ada yang mengikut secara hawa nafsu dengan bersandarkan pandangan-pandangan saudara yang mana saudara terpalit dengan perbuatan mereka melalui pandangan saudara....apalah salahnya kalau saudara mencintai Rasulullah dengan sepenuh jiwa dan tenaga melebihi ibubapa dan anak2 serta harta ....apakah saudara tidak terasa akan dipersoalkan dalam masalah ini dengan pandangan saudara oleh datuk saudara sendiri iaitu Rasulullah sedangkan para ulama telah bersungguh-sungguh menjaganya semenjak dari awal....malahan keturunan saudara sendiri adalah terdiri dari ulama2 yang besar dan hebat yang tiada tolak bandingnya semenjak dahulu sehingga sekarang lagi.....merekalah yang mendukung sunnah nabi paling banyak dan mengamalkannya ....apakah kita memilih pandangan lain....maka terpulanglah sejauh mana kita tunjukkan kasih sayang kita pada nabi kita dan datuk kita ini yang tak sama dengan orang lain . Tiadalah rugi pada sesiapa pun sekiranya kemelut ini dipersendakan dan diperbincangkan dengan pandangan2 yang tak tepat serta tidak meraikan kemuliaan Rasulullah salallahu ‘alaihi wasallam …malahan Allah tetap memilih kekasihnya serta kekasih yang mengasihinya dengan menjunjung kemuliaan sebagaimana para sahabat , para ulama , para aulia para ilmuan , mereka telah lama menetapkan hokum dan berhenti mengkritik kerana mengetahui hak dan kesan serta akibatnya……tiada rugi bagi Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam apa2 ….

Anonymous said...

Sambungan 3
Adapun berkaitan dengan perkahwinan anak2 nabi yang lain tidak termasuk di dalam hukum sebagaimana sayyidah Fathimah serta anak2nya serta cucu-cucunya , jadi hukumnya lain dan tidak boleh di samakan ..cukuplah saya katakana bahawa hadith2 dan ayat2 al-quran berkaitan adalah menjurus kepada keluarga Rasulullah ,Sayyidah Fathimah , sayyidina Ali serta anak2nya ….cari hadith kisa’… namun di situ jua sebenarnya telah pun terjadi perbahasan panjang para ulama sejarah perkahwinan Sayyina Umar , Uthman ….cubabaca dan lihat kenapa dan mengapa mereka mengambil anak2 nabi tersebut ….
Adapun berkaitan dengan keturunan nabi telah saudara tahu , bagaimana dan cara mana , kerana saudara jua telah mengetahui hadis nya…Cuma saudara suka buat persoalan yang tiada kaitan dengan hukum ,mungkin saudara peguam ….namun soalan saudara itu bukanlah meleraikan kefahaman dan hukum hadith tersebut cuma saudara tak nampak hukum sebenar kerana kejahilan ilmu saudara tentang ilmu nasab…kaitkan dengan kemuliaan akhirat dan kalau tak mampu maka sharifah yang tua yang tak kahwin kerana mempertahan keluarganya serta kemuliaan nabi itukan mulia bagi Allah dan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam kalau mereka mempertahankan namun kalau tak mampu jua maka apakan daya teruskan perkahwinan dengan apa yang ada carilah yang memuliakan kedudukan sharifah tersebut walaupun bakal suami itu bukan syed …sebagaimana dibuat oleh sayyidina Umar dan Uthman . Mungkin kerana dhorurat maka hukum berubah…tak begitu peguam …? Dan dimaafkan …..janganlah belum apa2 terus aje nak menghentam dan mengkondem keturunan dan memperlekehkan hokum ini ….masalah ….lihatlah masalah dan punca mereka yang tak nak jaga keturunan ni……ish kalau keturunan ‘nik’ atau ‘raja’ cuba di jaga dll keturunan lagi kalau boleh nak di jaga ( itupun suruhan nabi ) inikan keturunan yang mulia ini …takkanlah tiada dalam hati saudara nak menjaganya kerana Rasulullah atau bekerja utk Rasulullah dan secara tak langsung utk Allah …..Cuma pada mereka yang terasa mulia dan sombong serta bongkah di kalangan keturunan ini maka tak sepatutnya buat begitu…..insaflah dan minta ampun, bukan itu yang nabi nak……Cuma perbuatan mereka tak boleh menafikan kemuliaan keturunan ini.
saya rasa cukup dulu kot , sebab panjang sangat , tiadalah saya ingin mengajar saudara kerana saudara sudah berilmu , dan bukan jua ingin mengeluarkan pandangan kerana saya jauh lebih tak pandai berbanding saudara ,Cuma sekadar kasihan belas dan menjadi orang yang dinamakan “ menghentikan perbuatan sia2”saudara tersebut .maaf .

Anonymous said...

Sudah di bahaskan di asyraaf.net beberapa tahun dulu tak baca abis ker ? anta ni tak ada adab dan hormat kepada keluarga nabi sombong dan bongkak ana tunggu kat asyraaf.net

Anonymous said...

BACUL !!!!!!!!!!!! kenapa msg perlu approval nampak sangat BODOH SOMBONG

Habib said...

Mohon mendelete semua artikel yang menghina keluarga syed/sharifah dan perkara in akan di maklumkan kepada panel peguam asyraaf/jamalullai untuk tindakan selanjutnya.

syfadh said...

Assalamualaikum,

terima kasih kepada mereka yg telah memberi komen panjang lebar mahupun kepada mereka yang memberi komen yang tidak berapa panjang dan tidak pula lebar.

saya belum lagi merasa berminat untuk memberi respon terhadap komen anda kerana tiada keperluan.

saya telahpun membaca artikel di asyraaf.net sebelum menulis penulisan ini bahkan tulisan ini juga sedikit sebanyak turut membincangkan point-point yg diutarakan dalam artikel di web tersebut.

cuma saya ingin memberi respon terhadap mereka yang mengatakan saya menghina ahli bait.

sepanjang penulisan saya telah saya sebutkan berkali-kali bahawa penulisan ini tidak sama-sekali bersangkut-paut dgn penghinaan terhadap Rasulullah atau keluarganya.

Penulisan ini adalah berkaitan perbincangan ilmu. Malangnya segelintir manusia merasa tergugat dek tulisan ini dan mula melemparkan tuduhan-tuduhan tidak berasas.

rujuklah mana-mana peguam, saya tidak gentar kerana anda tidak mempunyai locus standi utk apa jenis saman sekalipun.

daripada anda membazirkan wang membayar upah peguam adalah lebih baik anda sedekahkan di jalan Allah. itu lebih hampir kepada Sunnah Rasululluh bagi mereka yang cinta kepada Rasulullah.

wassalam.

Anonymous said...

Kamu ni WAHABI ker puak wahabi ni memang membenci keluarga nabi byk artikel2 anda yg lain pro wahabi dan menghina imam2 ...hati2 kalam kamu nanti jawab di hadapan Allah jangan tak ingat MATI !!!jangan lukai hati para Habaib dan keluarga nabi !!!!

Ana said...

Hormati Keluarga Nabi :

Kelebihan Keluarga RasulullahKelebihan Keluarga Rasulullah
Posted on Januari 24, 2011 by sulaiman
Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliah zaman dahulu dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu wahai “AhlulBait” dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji). (Ahzab:33)

Apa jua yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk membersihkan kita walaupun ianya susah, misalnya sembahyang adalah untuk menyucikan kita daripada kotoran najis dan dosa. Tarbiyyah (pendidikan) Islam adalah bertujuan untuk menyucikan zahir (najis) dan batin (dosa) umatnya.

Begitu juga ahlulbait atau ahli rumah Rasulullah s.a.w. iaitu para isteri Baginda juga tidak terkecuali kerana mereka adalah ibu orang mukmin dan juga ahli syurga. Oleh itu mereka mesti menunjukkan contoh yang baik kepada orang awam dan masyarakat.

Bahkan setiap kesalahan dan kebaikan mereka diganda dua kali pahala atau dosa.

Wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab seksa baginya dua kali ganda. Dan (hukuman) yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. (Ahzab:30)

Dan sesiapa di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan RasulNya serta mengerjakan amal yang soleh, Kami akan beri kepadanya pahala amalnya itu dua kali ganda dan Kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. (Ahzab:31)

Ana said...

Tolong Hormati Ahlulbait

Cinta buta sang imam itu telah membuat air mata hatinya semakin deras bercucuran, dan tak henti-hentinya membisikkan “Oh…” dalam sanubarinya. Cinta penuh misteri itu telah menjadi warisan misterius dari generasi ke generasi. Ia tak dapat dicari bahkan tak mudah dimengerti. Ia hanyalah anugerah termahal bagi mereka yang benar-benar berhati. Tidak dapat dibayangkan, cinta itu mampu menembus seluruh langit sampai ke titik final. Karunia cinta itu mampu menyatukan masa depan dan masa silam dalam satu waktu yang tak lagi mengenal zaman. Limpahan cinta itu laksana musim semi yang menerangi hati. Ia tak lekang oleh panas dan tak lapuh oleh terpaan angin hujan.

Tiada harapan yang terdetak dari sosok Imam Syafie melainkan Ahlul Bait. Harapan tak berujung itu senantiasa bersenandung dan mengibarkan sayapnya, terbang menuju angkasa bersama bintang-bintang yang semakin menyipratkan sinarannya, seraya mengumandangkan “Oh… Oh…”. Ia tak tahu kata apa yang pantas untuk mengekspresikan rasa yang ada, rasa yang semakin menyala-nyala, rasa yang tak kenal sebabnya, rasa yang dipercikkan oleh tinta beningnya, dan rasa yang terungkap oleh segenggam kebisuannya. Apakah cinta itu suci dan sejati? Ataukah hampa dan sekedar ilusi? Setertutup itukah kau, Imam Syafie?!

Ketergila-gilaan Imam Syafie terhadap Ahlul Bait telah menjerumuskan sekelompok orang ke dalam lubang penyesatan. Tanpa perasaan sedikit pun, kelompok itu menyesatkan (menuduh sesat) Imam Syafie dan menggolongkannya dalam komunitas Rafidhah. Sekali lagi, Imam Syafie terlanjur gila kepada Ahlul Bait. Ia hanya merespon mereka dengan sahutan halus namun begitu kencang: “Bila cinta Ahlul Bait dinilai Rafidhah, maka bersaksilah hai segenap manusia dan jin, bahwa aku bersedia dikatakan Rafidhah!”. Ia tak peduli nama ataupun panggilan, karena ia sebatas ingin bercinta dan bercinta.

Di waktu lain, Imam Syafie masih saja dianggap berlebihan mencintai Ahlul Bait. Ia dituduh melakukan sekaligus meneladankan bid’ah. Namun lagi-lagi, ia terlanjur jatuh dan terjatuh, jatuh cinta kepada Ahlul Bait. Imam Syafie justru membalas: “Bila cinta Ahlul Bait dinilai bid’ah, maka cukuplah bid’ah itu sebagai bekalku seumur hidup!”. Di waktu lain pun ia masih bertahan dan bersaksi: “Bila cinta Ahlul Bait dinilai dosa, maka aku tidak akan pernah bertaubat dari dosa itu!”. Sampai membuatkan kita terhairan-hairan. Ada apa dengan cinta Ahlul Bait?!

Tanda tanya itupun terjawab oleh imam yang sama, imam yang semakin tergila-gila oleh keluarga Baginda. Imam Syafie dengan hati melayang, melantunkan pernyataan sekaligus seruannya: “Hai Ahlul Bait, mencintaimu adalah kewajiban umat. Itulah ketetapan Allah dalam al-QuranNya. Cukuplah sebagai tanda keagunganmu; tidak akan pernah diterima solat seseorang yang enggan berselawat kepadamu!”.

Terlepas dari identitas dan biografi Imam Syafie yang sudah tidak asing lagi di hati, Ahlul Bait adalah perahu keselamatan umat. Cinta Ahlul Bait adalah agama Islam sepenuhnya. Cinta Ahlul Bait adalah kunci rahmah dan barakah Allah. Cinta Ahlul Bait adalah segala-galanya! Al-Quran dan as-Sunnah pun telah dipenuhi pelbagai himbauan dan seruan kepada cinta Ahlul Bait, tiada lain karena cinta Ahlul Bait mengandung rahasia dan satu-satunya khasiat yang luar biasa, namun hanya sanggup dirasa oleh sang pecandunya; pecandu yang kenal siapa Ahlul Bait sebenarnya, pecandu yang cintanya natural tanpa direkayasa, pecandu yang membuktikan cintanya dengan ketaatan yang nyata, pecandu yang mengekspresikan cintanya dengan segala macam cara, pecandu yang beraqidah benar dan tidak melampaui batas-batasnya.

Ana said...

ِAhlul Bait Keturunan Rasulullah SAWِAhlul Bait Keturunan Rasulullah SAW
Submitted by forsan salaf on Sunday, 5 December 2010One CommentSyubhat :

Banyak orang yang mengaku mencintai ahlul bait akan tetapi membenci para istri Rasulullah SAW. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait dalam ayat :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)
”Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Al Ahzab : 33 )

Hanyalah Sayidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain r.a, sesuai dengan suatu riwayat yang menceritakan bahwa ketika ayat tersebut turun di rumah Umi Salamah (salah satu istri Rasul), Dia menanyakan apakah dia termasuk dalam ahlul bait, Rasul menjawab “Tetaplah di tempatmu, engkau berada dalam kebaikan”, dari situ mereka membuat kesimpulan bahwa Istri Rasul bukanlah termasuk ahlul bait.

Terdapat pula kaum yang mempertanyakan penisbatan nasab Sayidina Hasan dan Husain kepada Rasulullah karena dalam islam nasab seseorang diambil dari jalur ayah bukan Ibu, sedangkan nasab mereka bersambung kepada Rasulullah melalui jalur ibu mereka yaitu Sayidatuna Fatimah bukan melalui jalur ayah mereka.

Kalaupun mereka termasuk ahlul bait ataupun keluarga Nabi, lantas benarkah mereka menjadi mulia karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, bukankah islam hanya memandang ketakwaan sebagai patokan keutamaan seseorang bukan dengan nasabnya sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)
“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al Hujurat : 13 )

Ana said...

Kami Menjawab

Makna Ahlul Bait
Secara harfiyah arti Ahlul Bait adalah penghuni rumah atau kerabat. Berarti ahlul bait Rasul adalah semua penghuni rumah Rasul, dari sini menjadi jelas bahwa istri-istri Beliau termasuk di dalamnya(1). Oleh karena itu tidak diragukan bahwa ahlil bait dalam ayat :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)
”Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Al Ahzab : 33 )

Mencakup istri-istri Beliau. Selain itu ayat-ayat yang ada sebelum dan sesudah ayat ini berisi mengenai petunjuk Allah terhadap istri-istri Nabi. Akan tetapi jika yang dimaksud dengan ahlul bait dalam ayat ini hanya istri-istri beliau saja seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, maka akan terdapat sedikit kemusykilan karena kata ganti yang digunakan dalam ayat ini adalah kata ganti untuk laki-laki ((كُم bukan untuk wanita (كنّ). berarti yang dimaksud dengan ahlul bait bukan hanya istri-istri beliau saja akan tetapi mencakup juga keluarga Rasul yang lain (dalam bahasa arab, kata ganti laki-laki jamak bisa juga digunakan untuk sekumpulan laki-laki dan wanita, berbeda dengan kata ganti wanita jamak yang hanya bisa digunakan untuk sekelompok wanita saja), mereka adalah Sayidatuna Fatimah, Sayidina Ali, Hasan dan Husain, ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi:

عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا } في بيت أم سلمة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا مَعَهُمْ يا نَبِيَّ اللَّهِ قال أَنْتِ على مَكَانِكِ وَأَنْتِ على خَيْرٍ قال هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ من حديث عَطَاءٍ عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ
“Dari Umar bin Abi Salamah, anak tiri Rasulullah saw, berkata “ayat ini turun kepada Nabi saw di rumah Umi Salamah yaitu ayat ”Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”, kemudian Nabi memanggil Fatimah, Hasan dan Husain, dan menaungi mereka dengan kain kisa`, ketika itu Ali berada di belakang punggungnya kemudian Rasul menaunginya pula dengan kain kisa`, kemudian berkata “ Wahai Allah, inilah Ahlil baitku maka hilangkanlah dari mereka kotoran dan sucikanlah mereka”. Umu Salamah pun berkata “apakah aku bersama mereka wahai rasulullah?”, Rasulullah menjawab “Engkau berada di tempatmu dan engkau berada dalam kebaikan”” (2).

Perkataan Rasulullah kepada Umi Salamah “Engkau berada di kedudukanmu dan engkau berada dalam kebaikan” tidak berarti bahwa istri Rasulullah bukan termasuk dalam ahlul bait akan tetapi maksudnya adalah Umu salamah sudah memiliki kedudukan sebagai ahlil bait karena dia adalah istri Rasul oleh karena itu Rasul berkata “dan engkau berada dalam kebaikan”. Selain itu tidak mungkin Rasulullah memasukkan Umi salamah ke dalam naungan kisa` karena disana ada Sayidina Ali yang merupakan lelaki ajnabi baginya.

Termasuk dalam lingkup ahlul bait adalah paman-paman beliau yang muslim begitu juga semua keluarga nabi yang diharamkan untuk menerima zakat, ini sesuai dengan perkataan Nabi kepada cucunya ketika mengeluarkan kurma zakat dari mulutnya :

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ ) صحيح البخاري – (2 / 541(
“Apakah engkau tahu bahwa keluarga Muhammad tidak memakan shadaqah (zakat)” (HR Bukhari)

Ana said...

Dari hadits ini bisa kita ketahui bahwa keluarga Nabi (آل النبي) adalah mereka yang diharamkan untuk menerima zakat, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib menurut madzhab Syafii, berarti para paman-paman beliau termasuk keluarga nabi yang harus dihormati.

Jika mereka termasuk آل النبي, berarti mereka termasuk juga dalam ahlul bait nabi karena secara bahasa arti آل tak berbeda dengan Ahli yaitu kerabat. Oleh karena itu sebagian ahli bahasa menganggap tidak ada perbedaan antara istilah ahlu dan Al (آل). Ini bisa dilihat dari tashghir keduannya ke dalam satu lafadz yang sama yaitu اهيل (3).

Nasab sayidina Hasan dan Husain
Sedangkan mengenai nasab Sayidina Hasan dan Husain, yang dinisbatkan kepada Rasulullah melalui jalur ibu mereka yaitu Sayidatuna Fatimah. Hal ini merupakan kekhususan mereka, ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw :

عن جَابِرٍ رضي اللَّهُ عنه قال قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عز وجل جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كل نَبِيٍّ في صُلْبِهِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي في صُلْبِ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رضي اللَّهُ عنه
“Dari Jabir t berkata” Rasululah saw bersabda : Sesungguhnya Allah telah menjadikan keturunan setiap nabi dalam sulbinya masing-masing dan sesungguhnya Allah menjadikan keturunanku dalam sulbi Ali bin Abi Thalib”.(4)

Akan tetapi tidak semua keturunan Sayidina Ali bin Abi Thalib nasabnya disambungkan kepada Rasulullah. Karena penisbatan ini hanya dikhususkan bagi keturunan Sayidina Ali dari Sayidatuna Fatimah, putri Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain :

عن عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول كُلُّ بني أُنْثَى فإن عَصَبَتَهُمْ لأَبِيهِمْ ما خَلا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أنا عَصَبَتَهُمْ وأنا أَبُوهُمْ
“Dari Umar, berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, setiap anak dari seorang wanita dinisbatkan kepada ayahnya kecuali anak Fatimah karena sesungguhnya akulah ashabah mereka dan akulah ayah mereka”.(5)

Disamping itu, dalil lain yang menjelaskan akan tetapnya keturunan Rasulullah dan sekaligus menjadi ahlu bait beliau yaitu :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي
Dari Jabir bin Abdillah berkata : aku melihat Rasulullah SAW ketika haji di hari Arafah sedangkan beliau ada di atas ontanya berkhutbah dan aku mendengar beliau berkata :” wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan pada diri kalian jika kalian mengikutinya maka tidak akan tersesat selamanya yaitu Kitabullah (Al-Qur’an) dan keturunanku ahlubaitku “ (H.R. Tirmidzi & Ahmad,).

Ana said...

Dalam riwayat lain:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنِّى تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَعِتْرَتِى أَهْلُ بَيْتِى وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ »
Dari Abi Sa’id Al-Khudzri berkata :” Rasulullah SAW bersabda : aku tinggalkan pada diri kalian 2 hal, salah satunya lebih besar dari yang lain, yaitu kitabullah (al-Qur’an) sebuah tali penghubung yang dibentangkan dari langit ke bumi, dan keturunannku ahlu bait-ku, sesungguhnya keduanya tidak akan terputus hingga datang sewaktu di telaga Haudh “(H.R. Tirmidzi, Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Abi Ya’la, dan lain-lain).

Hadits di atas menjelaskan secara gamblang bahwa :

i. Keturunan beliau tidak terputus hingga hari kiamat, karena beliau menyatakan dengan ‘itroh (keturunan) yaitu keturunan dari sayyidah Fatimah, putri beliau yang diperjelas dengan pernyataan beliau :” keduanya (al-Qur’an dan keturunan beliau) tidak akan terputus hingga waktu di telaga Haudh”, karena tidak ada telaga Haudh kecuali di hari kiamat. (6)

ii. Semua dari keturunan beliau (anak-anak dari sydt Fatimah dan keturunannya) termasuk Ahlubait dan tidak ada pengkhususan ahlu bait kepada beberapa orang dari keturunan beliau karena beliau tidak men-takhsis sama sekali.

ana said...

Dengan demikian keturunan dari putri-putri Nabi yang lain meskipun masih bisa dikatakan sebagai dzuriyah Rasul akan tetapi nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Begitu juga anak dari wanita keturunan siti Fatimah yang menikah lelaki yang bukan ahlul bait, maka nasabnya disandarkan kepada ayah mereka bukan kepada Ibunya.

Ayat taqwa
Dalam islam hubungan kekerabatan dengan orang-orang shaleh merupakan anugrah yang patut untuk disyukuri. Dalam Alqur`an Allah Berfirman :

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
“Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu” ( Al Kahfi : 82)

Kedua anak yatim tersebut hartanya terjaga karena kesholehan orang tua mereka, diceritakan oleh sebagian ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan ابوهما (ayahnya) dalam ayat adalah kakek ketujuh dari pihak ibu(7). Jika ini keadaan mereka maka bagaimana dengan keadaan keturunan pemimpin para shalihin, Rasulullah saw.

Hal ini tidak bertentangan dengan ayat :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13
“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al Hujurat : 13 )

Jika kita perhatikan potongan ayat sebelumnya yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al Hujurat : 13 )

Ana said...

Menjadi jelas bahwa ayat ini tidak menafikan keutamaan nasab karena didalamnya Allah berfirman Bahwa Dia telah membagi manusia kedalam beberapa Syu`ub dan qabilah, sedangkan Syu`ub adalah garis keturunan yang tinggi dan qabilah adalah garis keturunan yang berada di bawah Syu’ub(7). Ini menunjukkan bahwa keutamaan nasab diakui dalam islam akan tetapi keutamaan tersebut menjadi tidak berarti jika tidak dibarengi dengan ketakwaan, oleh karena itu di akhir ayat tersebut Allah berfirman “.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”.

Dalam hadits sendiri banyak sekali isyarat mengenai hal ini(9), diantaranya adalah perkataan Rasulullah saw :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ من وَلَدِ إسماعيل وَاصْطَفَى قُرَيْشًا من كِنَانَةَ وَاصْطَفَى من قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي من بَنِي هَاشِمٍ )صحيح مسلم – 4 / 1782)
“Sesungguhnya Allah memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari kinanah dan memilih Bani Hasyim dari quraisy dan memilih aku dari Bani Hasyim” (HR Muslim)

Hadits Ini menunjukkan keutamaan nasab Quraisy dan Bani Hasyim, dibandingkan dengan suku lainnya jelas keutamaan di sini semata-mata dari segi keturunan saja.

Oleh karena itu tidak benar jika dikatakan bahwa hubungan kekerabatan dengan Rasulullah tidak bisa bermanfaat sama sekali karena Rasulullah saw sendiri pernah bersabda :

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي )سنن البيهقي الكبرى – (7 / 63(
“Setiap sebab dan nasab akan terputus di hari qiyamat kecuali sebabku dan nasabku”(Baihaqi)(10)

Ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dengan Rasulullah memiliki manfaat di hari kiamat.

Referensi

Ana said...

(1)المحكم والمحيط الأعظم – (4 / 355)
( وهُمْ أهَلاتٌ حَوْلَ قَيْسِ بنِ عاصِمٍ إذا أدَلجُوا بالليلِ يَدْعونَ كَوْثَرَا ) قال سيبويه : وقالوا : أهْلاتٌ ….. الى ان قال وأهلُ المذهب : من يدين به . وأهلُ الأمر : ولاته . وأهلُ البيت : سكانه . وأهلُ بيت النبي صلى الله عليه وسلم : أزواجه وبناته وصهره ، اعني عليا عليه السلام ، وقيل : نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، والرجال الذين هم آله . وفي التنزيل : ) إنما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ( القراءة أهل بالنصب على المدح ، كما قال : بك الله نرجو الفضل ، وسبحانك الله العظيم ، وعلى النداء ، كأنه قال : يا أهْلَ البيت ، وقوله تعالى لنوح عليه السلام : ) إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أهْلِكَ ( قال الزجاج : أراد ليس من أهلِك الذين وعدتك أن أنجيتهم ، قال : ويجوز أن يكون : ليس من أهل دينك . وأهْلُ كل نبي : أمته .
المصباح المنير – (1 / 28)
( أهل ) الرجل ( يأهل ) و ( يأهل ) ( أهولا ) إذا تزوج و ( تأهل ) كذلك ويطلق ( الأهل ) على الزوجة و ( الأهل ) أهل البيت والأصل فيه القرابة وقد أطلق على الأتباع و ( أهل ) البلد من استوطنه و ( أهل ) العلم من اتصف به والجمع ( الأهلون ) وربما قيل ( الأهالي ) و ( أهل ) الثناء والمجد في الدعاء منصوب على النداء ويجوز رفعه خبر مبتدأ محذوف أي أنت أهل و ( الأهلي ) من الدواب ما ألف المنازل وهو ( أهل ) للإكرام أي مستحق له وقولهم ( أهلا وسهلا ومرحبا ) معناه أتيت قوما أهلا وموضعا سهلا واسعا فابسط نفسك واستأنس ولا تستوحش و ( الإهالة ) بالكسر الودك المذاب و ( استأهلها ) أكلها ويقال ( استأهل ) بمعنى استحق
(2)سنن الترمذي – (5 / 663)
حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا } في بيت أم سلمة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا مَعَهُمْ يا نَبِيَّ اللَّهِ قال أَنْتِ على مَكَانِكِ وَأَنْتِ على خَيْرٍ قال هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ من حديث عَطَاءٍ عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ
صحيح مسلم – (4 / 1883)
حدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن عبد اللَّهِ بن نُمَيْرٍ واللفظ لِأَبِي بَكْرٍ قالا حدثنا محمد بن بِشْرٍ عن زكريا عن مُصْعَبِ بن شَيْبَةَ عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قالت قالت عَائِشَةُ خَرَجَ النبي صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ من شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جاء الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ معه ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جاء عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قال { إنما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }

Ana said...

TUAN BLOG BACA ARTIKEL2 NI SEBELUM HINA KELUARGA NABI :
Siapakah Keturunan Rasulullah (Para Habaib)..???Siapakah Keturunan Rasulullah (Para Habaib)..???

Banyak diantara kita sudah mengira bahwa Dzurriyatur Rasul (keturunan dari pada nabi Muhammad SAW) itu sudah tidak ada. Bahkan dengan mengatasnamakan perkembangan teknologi, banyak diantara kaum muslimin dan muslimat yang tertipu dengan tipu daya yang tidak beralasan. Terlebih lagi, semakin maraknya faham-faham yang tidak mempercayai dzurriyatur rasul itu ada, membuat deretan pemahaman tentang ahlul bait semakin rendah. Hanya dengan mengandalakan ‘bukti yang otentik’, banyak dari kalangan umat islam meragukan atas keturaunan Rasulullan SAW.

Apakah seperti ini wajah umat islam yang sekarang? Wajah yang tidak mencintai Rasul-nya, dan dengan rela membiarkan manusia yang agung terputus sanad-nya. Apakah mungkin Allah SWT membiarkan keturunan sang ‘kekasih-nya’ terputus begitu saja ? Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita kaji sejenak pembahasan sejarah dibawah ini. Sesungguhnya Sayyidina Siti Fatimah r.a mempunya tiga orang putra, Al Hasan r.a, Al Husain r.a serta Muhsin r.a. Dan dua orang putri Ummu Kulsum r.a dan Zainab r.a. Adapun Sayyidina Hasan r.a dan husain r.a dalam buku-buku sejarah dikenal sebagai tokoh-tokoh Ahlul Bait, yang meneruskan keturunan Rasulullah SAW. Salah satu keistimewaan atau Fadhal Ikhtisos yang didapat oleh Sayyidah Siti Fatimah r.a adalah bahwa keturunannya atau Dzurriayturnya disebut sebagai Dzurriyah Rasulullah SAW. Sebagaimana sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW, bahwa anak-anak Fatimah r.a itu bernasab kepada Rasulullah SAW. Sehingga berbeda dengan orang-orang lain yang bernasab kepada ayahnya. Rasulullah SAW bersabda ; Artinya :

“Semua bani Untsa (Manusia) mempunyai ikatan keturunan ke ayahnya, kecuali anak-anak Fatimah, maka kepada akulah(Rasulullah SAW) bersambung ikatan keturunan mereka dan akulah ayah-ayah mereka.” (H.R. Tobroni).

Imam Suyuti dalam kitab “Aljamik As Shohir” Juz 2 halaman 92. Menerangkan, bahwa Rasulullah pernah bersabda : Artinya : “Semua Bani Adam (Manusia) mempunyai ikatan keturunan dari ayah kecuali anak-anak Fatimah, maka akulah ayah mereka dan akulah Asobah mereka (Ikatan keturunan mereka).” (H.R. At-Tobroni dan Abu Ya’la).

Ana said...

Dalam tafsir Al-Manar Syekh Muhammad Abduh mengutip sabda Rasulullah SAW : Artinya : “Semua anak adam (Manusia) bernasab (ikatan keturunan) keayahnya kecuali anak-anak Fatimah, maka akulah(Rasulullah SAW) ayah mereka dan akulah yang menurunkan mereka”.
Itulah sebabnya, keturunan Sayyidah Siti Fatimah r.a (dalam hal ini para habib) disebut Dzurriyyaturtosul atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Dibawah ini nukilan Fatwa dari seorang ulama besar dan mufti resmi kerajaan Saudi Arabia yang bermazhab WAHABI, yaitu AL-Alamah Syeikh Abdul Aziz bin Abdul Bin Baz yang dimuat dalam majalah “AL-MAIDAH” hal 9 no 5692 tanggal 24 oktober 1982. Seorang dari Irak menanyakan kepada beliau mengenai kebenaran golongan yang mengaku sebagai Sayyid atau sebagai anak cucu keturunan Rasulullah SAW. Jawab Syeikh Abdul Aziz Bin Baz : “Orang-orang seperti merka itu terdapat diberbagai tempat dan Negara. Mereka juga dikenal dengan gelar “Syarif”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengetahui, bahwa mereka itu berasal dari Ahlul Bati Rasulullah SAW. Diantara mereka ada yang sisilahnya berasal dari Sayyidina Al-Hasan r.a dan ada yang berasal dari Sayyidina Al-Husain r.a. ada yang dikenal dengan gelar Syarif dan juga dengan gelar Sayyid. Hal itu merupakan kenyataan yang diketahui umum di negeri yaman dan negeri-negeri lainnya. Adapun mengenai menghormati mereka, mengakui keutamaan mereka dan memberikan kepada mereaka apa yang telah menjadi hak mereka, maka semua itu adalah merupakan perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW berulang-ulang mewanti-wanti
“Kalian kuingatkan kepada Allah akan Ahlulbaitku,… Kalian kuingatkan kepada Allah akan Ahlulbaitku,… Kalian kuingatkan kepada Allah akan Ahlulbaitku,…”

Ana said...

Demikain sebagian dari Fatwa Syeikh Abdul Aziz bin Baz mengenai masih adanya keturunan Rasulullah SAW. Begitupun dengan Al-Allamah Dr. Muhamad Abdul Yamani, seorang ahli sejarah Ahlul Bait. Beliau adalah mantan menteri penerangan kerajaan Saudi Arabai. Dalam bukunya yang berjudul “Allimu Awladakum Mahabbatan Ahlu Baitinnabi” halaman 30 cetakan ke-2, ketika beliau membahsa Sayyid dan Syarif, beliau menulis : Sayyid dan syarif adalah keturunan Sayyidah Fatimah r.a dan Sayidina Ali Karomawlloohi wajhah. Tidak ada beda antara kedua gelar dari segi nasab dan kemuliaan hebungaun dengan sayyidina Muhammad SAW. Mereka semua berasal dari keturunan Rasulullah SAW dan dapat dihargai, dihormati dan dicintai serta dimuliakan. Demikian sedikit keterangan Dr. Muhammad Abdul Yamani mengenai keberadaan Siti Fatimah binti Rasulullah SAW yang tersebar diberbagai Negara. Khususnya di Indonesia banyak yang menyebutnya dengan sebutan HABIB.

Delapan dari sembilan wali Songo yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Jawa adalah keturunan Rasulullah SAW. Karena jasa merekalah 90% dari rakyat Indonesia sekarang ( ±200 Juta) beragama Islam. Keberadaan mereka diIndonesia bagaikan penyelamat bangsa. Hal ini sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW, dimana beliau pernah bersabda : Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya perumpamaan Ahlul Baiti ku diantara kaliah adalah seperti kapal Nuh diantara kaumnya. Barang siapa menaikinya ia pun selamat dan siapa pun tertinggal olehnya ia pun tenggelam” (H.R. Muslim)

Jelas sudah bahwa para Habib adalah keturunan dari Rasulullah SAW berdasarkan keterangan diatas. Semoga bagi mereka yang masih belum bias mengakui bahwa Sayyid, Syarif dan juga para Habaib adalah Dzurriyatur Rasul(Keturunan Nabi Muhammad SAW) Allah berikan Taufiq serta Hidayah kepada mereka semua agar mereka selamat serta mendapatkan keberkahan dalam hidup nya. Amin…..

www.adhiyaullami.org

MOHON TUAN BLOG BERTAUBAT DAN MEMOHON MAAF KEPADA SEMUA AHLI KELUARGA NABI.

Banyak lagi isu remaja boleh di bincangkan seperti zina,arak dan lain2 masalah remaja kenapa pilih isu yang melukai hati orang lain, beradablah dengan keluarga nabi di mana adab dan akhlak kamu dan tidak akan masuk suyrga orang yang berakhlak buruk walaupun banyak amal sebagaimana kisah seorang wanita ahli ibadah yang mengikat kucingnya akhirnya di lemparkan ke dalam Neraka sebab menganiya haiwan apatah lagi sesama manusia, tulislah perkara yang baik dan mengajak manusia melakukan kebaikan dan kasih sayang sesama manusia bukan mengajak perbalahan dan permusuhan sesama manusia dan melakukan provokasi kepada orang lain

Ana said...

baca buku ni :

Jika Cinta Rasul, Cinta Ahlul Bayt-nya


Judul: Rasulullah SAW. Mempunyai Keturunan & Allah SWT Memuliakannya

Pengarang: Ir. Sayyid Abdussalam Al-Hinduan, M.B.A.

Penerbit: Cahaya Hati, Cetakan 1 Februari 2008

Tebal: 156 halaman

Jika Cinta Rasul, Cinta Ahlul Bayt-nya

“Kutinggalkan di tengah kalian dua peninggalanku: Kitabullah, sebagai tali yang terentang dari langit sampai ke bumi, dan keturunanku, ahlul baytku. Dua-duanya itu sungguh tidak akan terpisah hingga saat kembali kepadaku di haudh (telaga di surga).”

Ana said...

MOHON TUAN BLOG BACA ARTIKEL2 YANG DI KEMUKAKAN INI ANTARA SEBAB KENAPA ULAMA2 KITA MENGHORMATI AHLULBAIT DAN MEREKA MENYERAH SEGALA URUSAN KELUARAGA AHLULBAIT DISELESAIKAN OLEH ULAMA HABAIB SENDIRI TANPA CAMPUR TANGAN KERENA MEREKA TAHU RAMAI ULAMA,WALI2 DAN ORANG2 SOLEH DI KALANGAN HABAIB DAN DI ANTARANYA GURU2 MEREKA SENDIRI DAN DULUNYA BEKAS MUFTI DAN QADI DI MALAYSIA MEMPUNYAI GURU2 DI KALANGAN HABAIB DI MEKAH RUJUK DAN BACALAH JANGAN JADI MALAS MEMBACA DAN MERASAKAN PENDAPAT SENDIRI JER YANG BETUL JANGAN TULIS BERDASARKAN HAWA NAFSU SYAITAN DAN MENYESATKAN ORANG LAIN PULA

Ana said...

Kemuliaan Ahlul YamanKemuliaan Ahlul Yaman
Senin, 08 Februari 2010

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَاكُمْ أَهْلَ اْليَمَن هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوْبًا اَلْإِيْمَانُ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ .

( صحيح البخاري )

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا، قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَفِيْ نَجْدِنَا، قَالَ : اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا، قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللهِ وَفِيْ نَجْدِنَا فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَاْلفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ
( صحيح البخاري )

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :
“ Datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka lebih ramah perasaannya dan lebih lembut hatinya, iman adalah pada penduduk Yaman, dan hikmah kemuliaan ada pada penduduk Yaman .” ( Shahih Al Bukhari )

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :
“Ya Allah, berkatilah Syam kami dan berkatilah Yaman kami”, mereka berkata: Ya Rasulullah, juga Najd kita..?, (Beliau diam tapi kemudian kembali berdoa): “Ya Allah, berkatilah Syam kami dan berkatilah Yaman kami” , mereka berkata: Ya Rasulullah, juga Najd kita..? ,( Rasulullah diam dan kembali berdoa ): “Ya Allah, berkatilah Syam kami dan berkatilah Yaman kami” , mereka berkata : Ya Rasulullah, juga Najd kami..??, beliau saw kemudian menjawab: “dari sana (Najd) akan muncul goncangan dan fitnah!, dan dari sana (Najd) akan muncul tanduk setan!.” ( Shahih Al Bukhari)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

حَمْدًا لِرَبٍّ خَصَّنَا بِمُحَمَّدٍ وَأَنْقَذَنَا مِنْ ظُلْمَةِ الْجَهْلِ وَالدَّيَاجِرِ اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذِيْ هَدَاناَ بِعَبْدِهِ الْمُخْتَارِ مَنْ دَعَانَا إِلَيْهِ بِاْلإِذْنِ وَقَدْ ناَدَانَا لَبَّيْكَ ياَ مَنْ دَلَّنَا وَحَدَانَا صَلَّى اللهُ وَسَلّمَّ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذِيْ جَمَعَنَا فِي هَذَا الْمَجْمَعِ اْلكَرِيْمِ وَفِيْ هَذَا الْجَمْعِ اْلعَظِيْمِ.

Limpahan Puji kehadirat Allah Maha Raja Tunggal dan abadi di alam semesta, Yang Maha menghadapi seluruh hamba-Nya dan melihatnya setiap waktu dan saat, wahai aku dan kalian yang tidak lepas dari pandangan pengawasan Ilahi , Yang Maha lembut dan siap melimpahkan kasih sayang dan pengampunan bagi para pendosa , memandang para pendosa dengan keinginan mengampuni mereka , memandang para ahli ibadah untuk mengangkat derajat mereka , inilah Allah Maha Tunggal dan Maha Sempurna menguasai kerajaan alam semesta , alam kehidupan dunia dan alam akhirah , alam yang ada sebelum alam dunia ada , alam yang ada setelah alam dunia tiada, dalam kehidupan manusia tiada lepas satu kejap pun dari pengawasan Ilahi , beruntung karena Yang Maha Mengawasi adalah juga Yang Maha Mengampuni , Yang Maha mengawasi adalah juga Yang Maha memaafkan dan tiada yang lebih pemaaf dari Allah , tiada yang lebih ramah kelembutannya dari Allah . Oleh sebab itulah Allah subhanahu wata’ala menjadikan musibah , cobaan dan kesedihan hamba-Nya sebagai penghapus dosa bagi hamba-Nya yang malas beristighfar, maka tiada yang lebih indah dari Allah, tiada yang tidak indah dari perbuatan-Nya , hingga berkata Hujjatul Islam wabarakatul Anam Al Imam Abdullah bin ‘Alawy Al Haddad di dalam ratibnya :

وَكُلُّ فِعْلِكَ جَمِيْلٌ

“ Semua perbuatan-Mu indah wahai Allah “

Ana said...

Anugerah tentunya indah jika disyukuri maka akan semakin indah , musibah adalah penghapusan dosa, maka kepahitan hidup dalam musibah adalah obat untuk mencapai kebahagiaan yang kekal , maka adakah perbuatan-Nya yang tidak indah ?! . Mereka yang masih menyembah selain-Nya masih tetap dinanti taubatnya untuk kembali kepada keluhuran , sejauh-jauh hamba pada kejahatan dan kegelapan namun Rabbul ‘alamin masih tetap tidak akan pernah menutup pintu pengampunan-Nya, dan tiada yang lebih luas di alam semesta lebih dari pengampunan Allah subhanahu wata’ala, yang mana pasti sampai kepada segenap makhluk-Nya , sebagaimana firman-Nya :

رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ

( الأعراف : 156 )

“ Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu “. ( QS. Al A’raf : 156 )

Semua yang ada di alam semesta ini mendapat kelembutan Ilahi , demikian janji Rabbul ‘alamin . Dan Allah subhanahu wata’ala berfirman :

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

( النور : 45 )

“ Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. ( QS.An Nur : 45 )

Dan Allah Yang menciptakan seluruh hewan di muka bumi ini, Allah menciptakan mereka ada yang berjalan dengan perutnya seperti ular misalnya, ada yang berjalan dengan kedua kaki, dan ada juga yang berjalan dengan empat yaitu dengan kedua tangan dan kedua kakinya , dan yang demikian itu Allah subhanahu wata’ala menciptakan dengan kehendak-Nya.

Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah
Al Mushawwir yaitu Yang Maha melukis dan menggambar penciptaan dan konstruksi setiap makhluk , konstruksi daripada kehidupan dunia , konstruksi langit dan bumi , konstruksi penciptaan sel seluruh manusia yang dibangun dengan pembangunan multi sempurna , dan konstruksi penciptaan lautan , daratan, bahkan setiap butir sel yangmana dalam setiap butir sel itu jika dibesarkan akan terlihat didalamnya ada sel-sel pengaman, ada bagian penerima zatnya , ada bagian penyerap mineral dan pembuangnya, demikian dalam setiap sel . Maka setiap konstruksi diatur oleh Yang Maha Tunggal dan Maha Abadi , inilah kerajaan langit dan bumi yang Rajanya tunggal dan abadi sebelum alam semesta ada hingga alam ini ada dan kemudian alam ini sirna , Dia Maha Ada , terlepas dari keterikatan waktu dan tempat , terlepas dari segala keterikatan apa yang ada pada makhluk-Nya , sebagaimana firman-Nya :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ

( الشورى : 11 )

“ Tiada sesuatupun yang serupa dengan Dia (Allah) “. ( QS.As Syuuraa: 11 )

Ana said...

Dan Allah subhanahu wata’ala berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

( ال عمران : 185 )

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasanmu, (baik atau buruk, pahala atau dosa) Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”. ( QS. Ali Imran : 185 )

Semua yang hidup pasti akan merasakan kematian , ingatlah wahai yang hidup pasti datang kepada kita kematian dan tidak ada yang lebih pasti dalam kehidupan kita daripada kematian , seraya Allah subhanahu wata’ala berfirman :

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

( لقمان : 34 )

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yg akan terjadi dan diperbuatnya esok (atas kejadian yg ia tidak tahu dg pasti), dan manusia tidak tahu pula di bumi mana dia akan mati, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. ( QS. Luqman : 34 )

Manusia tidak tau apa yang akan ia perbuat di hari esok , ia boleh berencana dengan perencanaan yang paling sempurna, namun barangkali hanya karena seekor lalat atau seekor nyamuk kecil yang masuk kedalam matanya , programnya sepuluh tahun ke depan terhalang karena matanya menjadi buta , hal ini bisa berubah dalam sekejap saja, kalau nyamuk masih dikatakan besar mungkin saja yang masuk kedalam matanya adalah virus yang sangat kecil mungkin sel malaria atau yang lainnya maka hancur leburlah seluruh rencana yang akan dikerjakannya esok . Manusia tidak tau apa yang akan terjadi padanya di hari esok , bisa saja merencanakan , bisa saja meramalkan , tapi kesemuanya tidak ada yang pasti . Bahkan manusia tidak tau dimana ia akan wafat ,apakah di lautan , di daratan , di tengah-tengah api , terpendam timbunan , dibunuh , di rumah sakit , di rumah , di negerinya sendiri atau di negeri orang lain, dikenal orang atau tidak dikenal orang , dikuburkan dengan baik atau dibuang begitu saja , seseorang tidak tau tentang hal , maka Yang Maha Tahu hanyalah Allah . Maha Tahu tentang kejadian esok , Maha Tahu dimana seseorang akan wafat, dan (Dia swt) masih terus melihat kita di setiap waktu dan saat, dan Dia Yang Maha Baik , Dialah Allah subhanahu wata’ala , Dialah Yang Maha Indah , Dialah Yang Maha Berkasih sayang , Dialah Yang Maha Lembut , Dialah Yang Maha memanggil setiap ruh dan jiwa untuk mencapai keluhuran , jangan tertipu dengan siang dan malam , jangan tertipu dengan kesusahan dan kesenangan , jangan tertipu dengan harta ataupun kemiskinan , jangan tertipu dengan segala kejadian karena Yang Maha memiliki kejadian yang akan datang, adalah Allah subhanahu wata’ala , ingatlah hal itu . Kita berusaha dengan segala kemampuan kita tapi ingatlah bahwa semuanya ditentukan oleh Yang Maha menentukan. Berusaha dan berdoa itu adalah hal terbaik yang kita jalankan dan itulah perbuatan orang yang paling beruntung , tiada orang yang paling beruntung melebihi orang yang banyak berdoa karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda , diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dalam kitabnya Adab Al Mufrad :

أَعْجَزُ النَّاسِ أَعْجَزُهُمْ عَنِ الدُّعَاءِ

“ Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dari berdoa “

Ana said...

HABAIB MUNZIR DAN ISU KAFAAH :

Forum Majelis Rasulullah

Halaman Depan | PDF

::Tulis Pertanyaan::
Forum Majelis Rasulullah Forum Masalah Umum

<< Awal < Sebelum 1 2 Berikut > Akhir >>
m0tperkawinan syarifah - 2007/11/21 22:17
ass.Wr.Wb
ya..habib, ana mau tanya:
1. Kenapa kaum pribumi (laki2) tidak boleh mengawini syarifah, ana pernah tanya sama habib hasan bin ali alidrus bhw untuk mengawini syarifah harus minta ijin sama habaib diseluruh dunia . ma'af apakah itu termasuk ajaran rasullulloh ?
2. ana pernah dengar waktu haul di solo, dari ceramah seorang habib bahwa kalau kaum ba'alwi berbuat baik ia akan mendapat pahala berlipat daripada kaum ahwal, ta[pi sebaliknya kalau ia berbuat maksiat ia akan mendapat dosa yang berlipat , apakah hukum islam mengatur demikian ? padahal Alloh SWT berfirman " Inna akromakum 'indzallohi atqookum". tanpa mengurangi rasa cinta ana pada keluarga rasul mohon penjelasannya.
wassalamu'alaikum WR.Wb

| | Silahkan login terlebih dahulu untuk bertanya
munzirRe:perkawinan syarifah - 2007/11/22 15:48
Alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,

Cahaya Rahmat Nya swt semoga selalu menerangi hari hari anda dengan kebahagiaan,

Saudaraku yg kumuliakan,
selamat datang di web para pecinta Rasul saw, kami sangat gembira menyambut kedatangan anda, kita bersatu dalam kemuliaan,
1. Imam Syafii dan Madzhab Syafii berpendapat pernikahan antara keturunan Rasul saw dengan yg bukan dzurriyah adalah tidak kufu, Imam Syafii juga menganggap tidak kufu pernikahan antara orang miskin dan orang kaya,

mengapa?, jangan berprasangka buruk dulu terhadap Imam besar ini, sungguh Imam Syafii melihat ketika seorang wanita miskin menikah dengan pria yg kaya, maka sering terjadi sang wanita tersiksa, tak terbiasa mengikuti adat suaminya yg mewah, makanannya, cara bergaulnya, maka jadilah si istri terhina dan dianggap kampungan oleh keluarga suami, hal ini hampir selalu terjadi.

sebaliknya ketika seorang pria miskin menikahi wanita kaya, maka ia tak akan mampu menutupi kebutuhan istrinya, maka istri harus menahan diri dan tersiksa demi menyesuaikan diri dg pria/suami yg miskin,

disinilah Imam syafii mengatakan pernikahanya tidak kufu, demi menjaga kelansgungan asri nya rumah tangga itu sendiri.

dan juga pernikahan wanita syarifah dg pria yg bukan dzurriyyah akan memutus jalur keturunan Rasul saw, semestinya keturunan Rasul saw dilestarikan dan dijaga, sebagaimana firman Allah swt : "Katakanlah wahai Muhammad, aku tak meminta pada kalian upah bayaran atas jasa ini, terkecuali kasih sayang kalian pada keluargaku" (QS Assyuura 23).

namun wanita syarifah sah menikah dg pria yg bukan Dzurriyyah bila walinya setuju dan wanita itu sendiri setuju, namun ada pendapat yg mengatakan yg dimaksud walinya adalah bukan ayahnya saja, tapi semua dzurriyah yg ada dimuka bumi,

namun pendapat yg mu'tamad (dipegang) oleh ulama kita saat ini adalah cukup disetujui oleh wanita tsb dan walinya.

Ana said...

2. ada pendapat yg demikian pernah saya dengar, namun saya tak menemukan dalil yg shahih dari ALqur'an atau hadits akan hal itu, namun umumnya hal seperti itu diucapkan pada para habaib demi membangkitkan semangat mereka untuk beramal, dan berusaha menjaga diri dari kemaksiatan, sebab memang selayaknya mereka yg mengaku keturunan Rasul saw haruslah berusaha lebih taat pada ALlah dan menjadi contoh dan Qudwah bagi muslimin,

mengenai firman Allah swt : "Sungguh yg paling mulia diantara kalian adalah yg paling bertakwa pada kalian" adalah ayat Targhib littaqwa, yaitu menyemangati untuk bertakwa, namun banyak juga orang orang yg dimuliakan ALlah sebelum mereka bertakwa pada Allah, sebagaimana para Nabi dan Rasul alaihim salam, atau ada pula para bayi yg sejak kecil sudah diberi kemuliaan oleh Allah swt untuk mengetahui isi hati seseorang dan hal hal yg ghaib sebagaimana diriwayatkan pada Shahih Bukhari dll.

maka ayat itu adalah Aaamun makhshush (umum yg ada pengecualiannya).

Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu,

Wallahu a'lam

Ana said...

Dzurriyatur RasulBanyak diantara kita sudah mengira bahwa Dzurriyatur Rasul (keturunan dari pada nabi Muhammad SAW) itu sudah tidak ada. Bahkan dengan mengatasnamakan perkembangan teknologi, banyak diantara kaum muslimin dan muslimat yang tertipu dengan tipu daya yang tidak beralasan. Terlebih lagi, semakin maraknya faham-faham yang tidak mempercayai dzurriyatur rasul itu ada, membuat deretan pemahaman tentang ahlul bait semakin rendah. Hanya dengan mengandalakan ‘bukti yang otentik’, banyak dari kalangan umat islam meragukan atas keturaunan Rasulullan SAW. Apakah seperti ini wajah umat islam yang sekarang? Wajah yang tidak mencintai Rasul-nya, dan dengan rela membiarkan manusia yang agung terputus sanad-nya. Apakah mungkin Allah SWT membiarkan keturunan sang ‘kekasih-nya’ terputus begitu saja ? Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita kaji sejenak pembahasan sejarah dibawah ini. Sesungguhnya Sayyidina Siti Fatimah r.a mempunya tiga orang putra, Al Hasan r.a, Al Husain r.a serta Muhsin r.a. Dan dua orang putri Ummu Kulsum r.a dan Zainab r.a. Adapun Sayyidina Hasan r.a dan husain r.a dalam buku-buku sejarah dikenal sebagai tokoh-tokoh Ahlul Bait, yang meneruskan keturunan Rasulullah SAW. Salah satu keistimewaan atau Fadhal Ikhtisos yang didapat oleh Sayyidah Siti Fatimah r.a adalah bahwa keturunannya atau Dzurriayturnya disebut sebagai Dzurriyah Rasulullah SAW. Sebagaimana sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW, bahwa anak-anak Fatimah r.a itu bernasab kepada Rasulullah SAW. Sehingga berbeda dengan orang-orang lain yang bernasab kepada ayahnya. Rasulullah SAW bersabda ; Artinya :

“Semua bani Untsa (Manusia) mempunyai ikatan keturunan ke ayahnya, kecuali anak-anak Fatimah, maka kepada akulah(Rasulullah SAW) bersambung ikatan keturunan mereka dan akulah ayah-ayah mereka.” (H.R. Tobroni).

Imam Suyuti dalam kitab “Aljamik As Shohir” Juz 2 halaman 92. Menerangkan, bahwa Rasulullah pernah bersabda : Artinya : “Semua Bani Adam (Manusia) mempunyai ikatan keturunan dari ayah kecuali anak-anak Fatimah, maka akulah ayah mereka dan akulah Asobah mereka (Ikatan keturunan mereka).” (H.R. At-Tobroni dan Abu Ya’la).

Ana said...

Dalam tafsir Al-Manar Syekh Muhammad Abduh mengutip sabda Rasulullah SAW : Artinya : “Semua anak adam (Manusia) bernasab (ikatan keturunan) keayahnya kecuali anak-anak Fatimah, maka akulah(Rasulullah SAW) ayah mereka dan akulah yang menurunkan mereka”.
Itulah sebabnya, keturunan Sayyidah Siti Fatimah r.a (dalam hal ini para habib) disebut Dzurriyyaturtosul atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Dibawah ini nukilan Fatwa dari seorang ulama besar dan mufti resmi kerajaan Saudi Arabia yang bermazhab WAHABI, yaitu AL-Alamah Syeikh Abdul Aziz bin Abdul Bin Baz yang dimuat dalam majalah “AL-MAIDAH” hal 9 no 5692 tanggal 24 oktober 1982. Seorang dari Irak menanyakan kepada beliau mengenai kebenaran golongan yang mengaku sebagai Sayyid atau sebagai anak cucu keturunan Rasulullah SAW. Jawab Syeikh Abdul Aziz Bin Baz : “Orang-orang seperti merka itu terdapat diberbagai tempat dan Negara. Mereka juga dikenal dengan gelar “Syarif”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengetahui, bahwa mereka itu berasal dari Ahlul Bati Rasulullah SAW. Diantara mereka ada yang sisilahnya berasal dari Sayyidina Al-Hasan r.a dan ada yang berasal dari Sayyidina Al-Husain r.a. ada yang dikenal dengan gelar Syarif dan juga dengan gelar Sayyid. Hal itu merupakan kenyataan yang diketahui umum di negeri yaman dan negeri-negeri lainnya. Adapun mengenai menghormati mereka, mengakui keutamaan mereka dan memberikan kepada mereaka apa yang telah menjadi hak mereka, maka semua itu adalah merupakan perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW berulang-ulang mewanti-wanti

Ana said...

Kalian kuingatkan kepada Allah akan Ahlulbaitku,… Kalian kuingatkan kepada Allah akan Ahlulbaitku,… Kalian kuingatkan kepada Allah akan Ahlulbaitku,…”
Demikain sebagian dari Fatwa Syeikh Abdul Aziz bin Baz mengenai masih adanya keturunan Rasulullah SAW. Begitupun dengan Al-Allamah Dr. Muhamad Abdul Yamani, seorang ahli sejarah Ahlul Bait. Beliau adalah mantan menteri penerangan kerajaan Saudi Arabai. Dalam bukunya yang berjudul “Allimu Awladakum Mahabbatan Ahlu Baitinnabi” halaman 30 cetakan ke-2, ketika beliau membahsa Sayyid dan Syarif, beliau menulis : Sayyid dan syarif adalah keturunan Sayyidah Fatimah r.a dan Sayidina Ali Karomawlloohi wajhah. Tidak ada beda antara kedua gelar dari segi nasab dan kemuliaan hebungaun dengan sayyidina Muhammad SAW. Mereka semua berasal dari keturunan Rasulallah SAW dan dapat dihargai, dihormati dan dicintai serta dimuliakan. Demikain sedikit keterangan Dr. Muhammad Abdul Yamani mengenai keberadaan Siti Fatimah binti Rasulullah SAW yang tersebar diberbagai Negara. Khususnya di Indonesia banyak yang menyebutnya dengan sebutan HABIB.

Delapan dari sembilan wali Songo yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Jawa adalah keturunan Rasulullah SAW. Karena jasa merekalah 90% dari rakyat Indonesia sekarang ( ±200 Juta) beragama Islam. Keberadaan mereka diIndonesia bagaikan penyelamat bangsa. Hal ini sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW, dimana beliau pernah bersabda : Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya perumpamaan Ahlul Baiti ku diantara kaliah adalah seperti kapal Nuh diantara kaumnya. Barang siapa menaikinya ia pun selamat dan siapa pun tertinggal olehnya ia pun tenggelam”

Jelas sudah bahwa para Habib adalah keturunan dari Rasulullah SAW berdasarkan keterangan diatas. Semoga bagi mereka yang masih belum bias mengakui bahwa Sayyid, Syarif dan juga para Habaib adalah Dzurriyatur Rasul(Keturunan Nabi Muhammad SAW) Allah berikan Taufiq serta Hidayah kepada mereka semua agar mereka selamat serta mendapatkan keberkahan dalam hidup nya. Amin…..

http://www.adhiyaullami.org/

Ana said...

Kewajipan mencintai keluarga Nabi SAWKewajipan mencintai keluarga Nabi SAW

Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN

PERARAKAN sempena Maulidur Rasul adalah antara cara memupuk kecintaan terhadap Rasulullah SAW.

——————————————————————————–

RATA-RATANYA masyarakat Islam keliru mengenai apakah pegangan sebenar Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap ahli keluarga Nabi SAW. Kekeliruan ini membuatkan ramai di kalangan kita tidak mahu menyentuh permasalahan mengenai hak-hak Ahli Bait barangkali kerana khuatir terlibat dengan fahaman puak Syiah dan Rafidhah.

Sebahagian yang lain menganggap ia bukanlah suatu permasalahan yang penting untuk diambil berat dan diperbahaskan dengan panjang lebar.

Walau apa pun alasannya, perbuatan dan perkataan salafussoleh serta ulama telah bersalahan dengan pendirian mereka. Pendapat salaf juga menjadi bukti dan hujah bahawa mereka tidak pernah meletakkan perbahasan mengasihi Ahli Bait sebagai perkara sampingan dan hal remeh-temeh.

Sebabnya, mereka sedar dengan sebenar-benar kesedaran bahawa mencintai dan memuliakan ahli keluarga Nabi SAW adalah perintah yang wajib dijunjung walau di mana mereka berada.

Ana said...

Secara umumnya perintah memulia dan mencintai ahli keluarga Nabi SAW termaktub di dalam firman Allah SWT yang bermaksud: Katakanlah (Wahai Nabi Muhammad): Bahawa aku tidak meminta sebarang upah di atas seruan dakwahku ini melainkan agar kalian mencurahkan rasa kasih sayang terhadap al-Qurba (kaum kerabat Rasulullah SAW). (as-Syuura: 23)

Demikian juga diriwayatkan dalam banyak hadis mengenai tuntutan mencintai dan memuliakan Ahli Bait seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud: Aku ingatkan kamu kepada Allah (agar mencintai dan memuliakan) ahli keluargaku. (riwayat Muslim, Tarmizi, al-Nasa’i, Ahmad dan al-Hakim).

Di dalam hadis yang lain pula Baginda SAW bersabda, maksudnya: “Sesungguhnya aku tinggalkan buat kalian dua bekalan iaitu Kitabullah dan keturunanku Ahli Bait. Sesungguhnya Allah Yang Maha Pelembut dan Maha Mengetahui telah memberitahuku bahawa kedua-duanya tidak akan berselisih sehinggakan kedua-duanya masuk ke syurga, maka lihatlah bagaimana kalian melanjutkan kepimpinanku terhadap dua perkara ini”. (Dikeluarkan oleh al-Haytami dalam Majma’ al Zawaid)

Daripada dalil-dalil di atas, nyatalah kepada kita bahawa mencintai dan memuliakan Ahli Bait adalah merupakan perintah yang terbit dari pelita al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.

Salafussoleh dan Ahli Bait

Para salafussoleh r.a tidak membiarkan firman Allah SWT dan hadis-hadis yang terlalu banyak menekankan peri pentingnya mencintai dan memuliakan Ahli Bait sebagai kalam yang sia-sia. Mereka telah mempraktikkan semua ini sepanjang kehidupan mereka dan menyemai rasa kasih dan penghormatan terhadap Ahli Bait ke dalam hati anak-anak mereka sejak kecil lagi.

Saidina Abu Bakar al Siddiq r.a pernah berkata: “Demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaan-Nya, aku lebih suka menyambungkan silaturrahim dengan kerabat Rasulullah SAW daripada kerabatku. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Ana said...

Saidina Umar ibn al-Khattab r.a pula pernah menyatakan kepada Saidina Abbas r.a dengan katanya: “Demi Allah! Keislaman kamu pada hari kamu memeluk Islam lebih aku sukai daripada pengislaman al-Khattab (iaitu bapanya), kerana keIslaman kamu lebih dikasihi oleh Rasulullah SAW daripada pengislaman al-Khattab”. (riwayat Ibnu Saad di dalam al-Tobaqat).

Demikian juga perbuatan Saidina Zaid ibn Thabit r.a yang mencium tangan Ibnu Abbas r.a lalu berkata: “Beginilah kami diperintahkan agar menghormati ahli keluarga Nabi kami”.

Seorang cucu Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibn Hasan ibn Hasan berkata: “Aku telah datang menemui Umar ibn Abdul Aziz dengan membawa hajatku. Maka dia berkata kepadaku: Sekiranya kamu mempunyai sebarang hajat, maka utuskanlah seorang utusan kepadaku dan tulislah hajatmu itu kerana aku malu kepada Allah tatkala melihatmu berada di depan pintu rumahku”.

Kecintaan Imam Mazhab Terhadap Ahli Bait

Imam-imam mazhab fiqh yang muktabar juga sentiasa meletakkan kedudukan Ahli Bait di tempat yang selayaknya seperti yang telah diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya.

Mereka hidup bergaul dengan zuriat Baginda SAW yang mendiami kota Madinah, Mekah dan bumi Syam dengan pergaulan yang baik, penghormatan dan kasih sayang demi meraih keredaan nenda mereka, Rasulullah SAW.

Imam Abu Hanifah r.a adalah di antara imam-imam Ahli Sunnah yang begitu mengasihi ahli keluarga Nabi SAW. Beliau telah berfatwa agar umat Islam memberikan wala’ (kesetiaan), melazimi dan mentaati Saidina Ibrahim ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Hasan al-Muthanna ibn Ali r.a. Fatwanya ini menyebabkan beliau dipenjara tetapi diuar-uarkan bahawa beliau dihukum penjara kerana menolak jawatan kadi yang ditawarkan kepadanya.

Ana said...

Imam Malik ibn Anas r.a juga telah memuliakan dan berfatwa agar umat Islam memberi ketaatan kepada Saidina Ibrahim ibn Zaid ibn Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain ibn Ali r.a. Lantaran daripada itu, beliau dipenjarakan selama beberapa tahun.

Imam Muhammad ibn Idris al-Syafie pula adalah di kalangan imam yang paling tebal kecintaannya terhadap ahli keluarga Nabi SAW. Beliau menegaskan di dalam serangkap syairnya yang bermaksud: “Sekiranya mencintai ahli keluarga Nabi SAW menjadikan seseorang itu digelar Rafidhah, maka saksikanlah wahai manusia dan jin bahawa aku adalah Rafidhah”.

Di dalam sebuah syairnya yang lain beliau menyatakan: “Wahai Ahli Bait Rasulullah! Cinta terhadap kalian adalah satu kewajipan di dalam al-Quran yang diturunkan Allah, Cukuplah bukti betapa tingginya kedudukan kalian, sesiapa yang tidak bersalawat ke atas kalian di dalam solat, maka tidak sempurnalah solatnya”.

Diriwayatkan oleh muridnya bernama al-Rabi’ bahawa: Ketika kami pergi mengerjakan haji bersama Imam Syafie r.a, kami melihat beliau tidak akan mendaki suatu tempat yang tinggi atau turun ke kawasan lembah, melainkan beliau akan menangis dan mendendangkan syairnya yang bermaksud: “Ahli keluarga Nabi adalah perisaiku dan mereka adalah wasilahku kepada Allah, aku berharap kelak dengan keberkatan mereka, agar diserahkan sahifah (catatan amalan) di tangan kananku”.

Anonymous said...

Mencintai Ahli Bait di sisi Ahli Sunnah Wal Jamaah

Sesungguhnya Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah kelompok umat Islam yang paling benar dan tepat dalam mempersembahkan kasihnya terhadap ahli keluarga Nabi SAW.

Kecintaan mereka pada hakikatnya berbeza dengan pegangan kaum Syiah yang bersifat melampau dalam mengagungkan Ahli Bait. Kecintaan mereka yang berpaksikan kepada al-Quran dan Sunnah ini merumuskan kepada kita kepada beberapa perkara:

lAhli Sunnah mewajibkan pengikutnya mencintai dan memuliakan semua Ahli Bait dan sahabat-sahabat Baginda SAW kerana tanda kasih yang tulus terhadap Nabi SAW ialah dengan mengasihi dan memuliakan Ahli Bait dan para sahabat baginda.

lAhli Sunnah berlepas diri (tiada kena mengena) dengan jalan orang yang melakukan pelampauan ke atas keluarga Nabi SAW seperti mana amalan kaum Rafidhah yang tercela.

lAhli Sunnah memuliakan isteri-isteri Nabi SAW serta mendoakan agar Allah SWT meredai mereka setiap kali disebut nama-nama mereka. Pemilihan mereka sebagai isteri adalah dari perbuatan Nabi SAW yang maksum. Sekiranya kita mencerca mereka seperti amalan kaum Syiah, secara tidak langsung kita mempertikaikan kemaksuman Rasulullah SAW.

lAhli Sunnah menyifatkan Ahli Bait sebagaimana yang disyariatkan dan digariskan oleh al- Quran dan Sunnah, bukan mengasihi mereka untuk menjayakan syiar dan muslihat politik seperti mana amalan kaum Syiah.

Ana said...

lAhli Sunnah tidak mengiktikadkan bahawa Ahli Bait adalah maksum, bahkan mereka juga manusia biasa yang tidak terlepas dari melakukan dosa sebagaimana manusia yang lain.

lAhli Sunnah beriktikad bahawa perkataan dan pendapat yang menyebut tentang kelebihan atau kemuliaan Ahli Bait tidaklah bermaksud melebihkan mereka pada setiap keadaan atau setiap orang. Bahkan dari beberapa sudut yang lain terdapat individu-individu lain yang lebih afdal daripada mereka.

Demikian juga terdapat banyak kitab karangan ulama fiqh, hadis dan tafsir mengenai gesaan mencintai dan memuliakan ahli keluarga Nabi SAW. Di antara mereka ialah al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti r.a.

Beliau telah menulis sebuah risalah bertajuk Ihya’ al-Mayyit Bi Fadhail Aalil Bait yang menghimpunkan 60 buah hadis yang membicarakan tentang tuntutan mengasihi, keutamaan dan kelebihan ahli keluarga Nabi SAW

Bacalah hujah2 di atas dengan hati terbuka lihat adab Imam2 kita dalam menghormati dan memenuhi hak2 keluarga Nabi tapi apakah yang anda lakukan kepada keluarga Nabi adakah anda membenci Keluarga Nabi ??? Adakah diri anda lebih hebat dari Imam2 di atas Masya Allah semoga Allah memberi petunjuk kepada anda jika tidak jawaplah sendiri di depan Rasulullah nanti....

Ana said...

lAhli Sunnah tidak mengiktikadkan bahawa Ahli Bait adalah maksum, bahkan mereka juga manusia biasa yang tidak terlepas dari melakukan dosa sebagaimana manusia yang lain.

lAhli Sunnah beriktikad bahawa perkataan dan pendapat yang menyebut tentang kelebihan atau kemuliaan Ahli Bait tidaklah bermaksud melebihkan mereka pada setiap keadaan atau setiap orang. Bahkan dari beberapa sudut yang lain terdapat individu-individu lain yang lebih afdal daripada mereka.

Demikian juga terdapat banyak kitab karangan ulama fiqh, hadis dan tafsir mengenai gesaan mencintai dan memuliakan ahli keluarga Nabi SAW. Di antara mereka ialah al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti r.a.

Beliau telah menulis sebuah risalah bertajuk Ihya’ al-Mayyit Bi Fadhail Aalil Bait yang menghimpunkan 60 buah hadis yang membicarakan tentang tuntutan mengasihi, keutamaan dan kelebihan ahli keluarga Nabi SAW.
www.utusan.com.my

Ana said...

Perintah mencintai ahlul bayt Rasulullah dari Habib Munzir Al MusawwaPerintah mencintai ahlul bayt Rasulullah dari Habib Munzir Al Musawwa
Posted by syafii on October 7, 2009

Banyak dalil yg memperkuat bahwa dzurriyah Rasul saw adalah ahlulbait, saya (Hb Munzir) menemukan lebih dari 100 hadits Rasul saw bahwa Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman dari ahlul baitku.

Dan tentunya jika seluruh muslimin pun dijamin Rasul saw tidak kekal di neraka dan pasti masuk sorga, maka lebih lagi keturunan dan keluarga Rasul saw, yg berdarah Rasul saw mengalir ditubuhnya. sebagaimana tuntutan Rasul saw atas bayaran bagi dakwah beliau saw bukanlah harta, tapi kecintaan ummat terhadap keluarga beliau saw,

Sebagaimana firman Nya swt : katakan pada mereka aku tidak minta upah atas dakwah risalahku ini kecuali kecintaan dan kasih sayang pada keluargaku (QS Assyuura 23), sebagian ahli tafsir menjelaskan ayat ini berupa perintah Allah swt atas wajibnya cinta kepada keluarga Rasul saw tentunya termasuk dan lebih lebih keturunan beliau saw, dan tentunya lepas dari perbuatan mereka baik atau buruk jahat atau shalih, karena perintah bukan melihat amal mereka, tapi perintah adalah menunaikan perintah Allah swt untuk mencintai keluarga Rasul saw.

namun saya (Hb Munzir) menjawab tidak ada satu hadits shahih yg menjelaskan mereka bebas dari siksa neraka, namun hal itu sangat mungkin terjadi.

Sumber Habib Munzir Al Musawwa

Ana said...

Kepentingan Menyintai Ahlu Bait dan Batas Kecintaan TerhadapnyaKepentingan Menyintai Ahlu Bait dan Batas Kecintaan Terhadapnya
Dicatat oleh IbnuNafis
Label: Soal Jawab Perkara Khilafiyyah
Jawapan diberikan oleh Dr Ali Jum’ah (Mufti Republik Arab Mesir)

Soalan :

Sejauh manakah pentingnya sikap cinta kepada ahlul bait (keluarga) Nabi sallaLLahu ‘alaihi wasallam? Apakah batas-batas kecintaan itu? Apakah batas-batas pemisah di antara cinta dengan sikap ekstrem (keterlampauan) yang tercela?

Jawapan

ALlah subahanahu wa ta’ala telah berfirman :

“Katakanlah ” Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang di dalam kekeluargaan.” (Surah Asy Syura : 23)

Terdapat riwayat sahih dari Sa’id bin Jubair radiyaLlahu ‘anhu bahawa dia berkata tentang makna ayat ini,
“Tidaklah suatu kampung (sub kabilah) dari Quraisy kecuali ada hubungan kekeluargaan dengan Baginda sallaLlahu ‘alaihi wasallam.. “Baginda sallaLLahu ‘alaihi wasallam bersabda, “..hendaklah kalian menyambung tali kekeluargaan di antara diriku dengan kalian.” (Riwayat Bukhari, Sohih BUkhari, vol 4 hlmn 1286)

Ana said...

Jelas ini merupakan perintah serta wasiat mengenai memperbaiki hubungan dengan keturunan Baginda SallaLlahu ‘alaihi wasallam . Dalam ayat tersebut ALlah subahanahu wa ta’ala memerintahkan Baginda untuk menyampaikan kepada umatnya.

RasuluLLah sallaLLahu ‘alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk mencintai keluarganya dan menjadikan mereka tauladan dalam kehidupan. Dalam banyak hadith yang mulia, RasuluLLah sallaLLahu ‘alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk mencintai keturunan Nabi sallaLLahu ‘alaihi wasallam (selawat dan salam sejahtera untuk mereka semuanya). Kami kemukakan hadith yang di antaranya adalah berdasarkan kepada sabda Nabi sallaLlahu ‘alaihi wasallam :

“Amma ba’du, Perhatikan! Wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah manusia (seperti kalian) yang sudah hampir didatangi oleh utusan Tuhanku, lalu aku menyambut. Dan, aku tinggalkan pada kalian dua hal yang besar; Kitab ALlah subahanahu wa ta’ala (al Quran) di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Maka berpedomanlah dengan Kitab ALlah subahanahu wa ta’ala dan berpegang teguhlah dengannya.”

Nabi sallaLLahu ‘alaihi wasallam menggalakkan kepada kita untuk berpedoman dengan Kitab ALlah subahanahu wa ta’ala dan menyukainya.

Ana said...

Kemudian Baginda bersabda,
“Dan semua keluargaku; aku mengingatkan kalian kepada ALlah subahanahu wa ta’ala pada (hak) keluargaku. Aku mengingatkan kalian kepada ALlah subahanahu wa ta’ala pada (hak) keluargaku. Aku mengingatkan kalian kepada ALlah subahanahu wa ta’ala pada (hak) keluargaku.” Lalu Saidina Husain radiyaLlahu ‘anhu bertanya, “Siapakah keluarga Baginda sallaLLahu ‘alaihi wasallam wahai Zaid? Bukankah isteri-isteri Baginda sallaLlahu ‘alaihi wasallam termasuk keluarga?” Dia (Zaid radiyaLLahu ‘anhu) menjawab, “Isteri-isteri Baginda sallaLlahu ‘alaihi wasallam termasuk keluarga Nabi sallaLLahu ‘alaihi wasallam. Akan tetapi, keluarga Baginda sallaLLahu ‘alaihi wasallam adalah orang-orang yang haram menerima sedekah.” Saidina Husain radiyaLlahu ‘anhu bertanya kembali, “Siapa mereka?” Dia menjawab, “Keluarga Saidina Ali radiyaLlahu ‘anhu, keluarga Saidina ‘Uqail radiyaLLahu ‘anhu, keluarga Saidina Ja’far radiyaLLahu ‘anhu, dan keluarga Saidina Abbas radiyaLlahu ‘anhu” . Saidina Husain radiyaLLahu ‘anhu bertanya, “Semua mereka ini haram menerima sedekah?” Dia (Zaid radiyaLLahu ‘anhu) pun menjawab, “Benar.”
(Hadith riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, vol 4 hlmn 366; dan Muslim, Sohih Muslim, vol 4, hlmn 1873).

Demikian pula sabda Nabi sallaLLahu ‘alaihi wasallam :

“Wahai manusia, aku tinggalkan pada kalian perkara yang apabila kalian berpegang dengannya, pasti kalian tidak akan tersesat : Kitab ALlah subahanahu wa ta’ala dan keturunanku (ahlulbait) ” (Hadith riwayat Ahmad, Musnad Ahmad vol 3, hlm 26 dan Tirmidzi, Sunan Tirmidzi vol 5, hlm 662)

Jadi, kita hendaklah mencintai ALLah subahanahu wa ta’ala dengan sebanyak-banyak dan sedalam-dalamnya. Untuk mendapatkan cinta yang mendalam terhadap ALLah subahanahu wa ta’ala kita haruslah mencintai RasuluLLah sallaLLahu ‘alaihi wasallam yang merupakan jendela kebaikan sebagai rahmat ALlah subahanahu wa ta’ala bagi seluruh semesta. Dengan cinta kepada RasuluLLah sallaLLahu ‘alaihi wasallam, kita mencintai keluarganya yang mulia yang telah Nabi sallaLLahu ‘alaihi wasallam wasiatkan kepada kita. Sangat besar keutamaan dan banyaknya kebaikan mereka (keturunan Nabi sallaLLahu ‘alaihi wasallam).

Ana said...

Oleh itu, kedudukan cinta terhadap keluarga RasuluLlah sallaLLahu ‘alaihi wasallam adalah di hati yang paling dalam bagi setiap Muslim. Itu merupakan tanda cinta kepada RasuluLLah sallaLLahu ‘alaihi wasallam.

Maka dengan cinta kepada Baginda sallaLLahu ‘alaihi wasallam, saya mencintai mereka. Sebagaimana cinta kepada Nabi sallaLLahu ‘alaihi wasallam adalah tanda cinta kepada ALlah subahanahu wa ta’ala. Maka dengan cinta kepada ALLah subahanahu wa ta’ala, saya mencintai kebaikan. Seluruhnya berada dalam satu arah; sebagai media-media yang membawa kita sampai kepada tujuan. Kemudian ALlah subahanahu wa ta’ala memberikan kefahaman kepada kita akan maksud-Nya.

Sedangkan sikap ekstrim (rasa cinta berlebihan atau yang keterlampauan) itu tidak terdapat dalam cinta, tetapi itu ada di dalam keyakinan. Oleh itu, selama seorang Muslim bersih aqidahnya, maka tidak ada kekeliruan baginya di dalam cinta kepada RasuluLlah sallaLlahu ‘alaihi wasallam dan keluarganya.

Kita wajib meyakini tidak ada Tuhan selain ALLah subahanahu wa ta’ala, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallaLlahu ‘alaihi wasallam adalah pesuruh ALlah subahanahu wa ta’ala, dan para Nabi itu ma’sum (terpelihara). Sedangkan manusia selain Nabi sallaLlahu ‘alaihi wasallam seperti para ahlulbait keturunan yang suci dan Sahabat radiyaLlahu ‘anhu yang mulia tidak ma’sum. Mereka itu mahfuz (dipelihara) dengan pemeliharaan ALlah subahanahu wa ta’ala terhadap orang-orang yang soleh.

Sumber : Prof Dr Ali Jum’ah, Penjelasan Terhadap Masalah-masalah KhilafiahAl Bayan – Al Qawin li Tashbih Ba’dhi al Mafahim, .2008, Penerbitan Dar Hakamah, Selangor

Lihat ulama hari ini pun tahu menjaga2 hak2 keluarga nabi tanpa mempertakaikannya

syfadh said...

Assalamualaikum, terima kasih untuk komen yang panjang berjela-jela meskipun saya melihat tiada relevannya dengan topik ini.

Komen 'copy & paste' tersebut secara keseluruhannya berkisar tentang cinta kepada Rasulullah yang mana saya lihat tidak begitu relevan dengan tajuk ini kerana tajuk ini TIDAK ADA KENA MENGENA dengan kebencian atau penghinaan terhadap Rasulullah.

Sebagaimana anda cinta kepada Rasulullah sebegitu juga saya cinta kepada Rasulullah.

Saya tidak pasti sama ada saudari yg memberi komen ada membaca atau tidak penulisan saya ini atau semata-mata memberi komen semberono sehingga tidak ada hubung kait dengan tajuk asal.

Kalaulah saudari membaca topic ini dengan kefahaman nescaya saudari akan menemukan ayat:

"Apa yang ingin saya katakan di sini adalah saya berpegang teguh bahawasanya Rasulullah dan ahli keluarganya adalah manusia-manusia yang dimuliakan Allah..."

Namun malangnya mungkin dengan sebab emosi yg melampau menyebabkan segala apa yang saya perkatakan telah disalah faham.

Maka dengan sebab itu saya tidak rasa ada keperluan untuk saya memberi respon terhadap komen 'copy & paste' tersebut.

Anonymous said...

Sia2 jer belajar tinggi masuk UIA akhirnya jadi tukang fitnah menyebarkan isu yg dah basi !!!Ini yg anda dapat belajat kat u @ guru kamu ajar cam ni kesian.....

Ana said...

Baca copy @ paste ni sebelum hina keturunan orang lain

Sekufu dalam perkahwinan elak pelbagai masalah
Oleh: ZUARIDA MOHYIN
“DUDUK sama rendah, berdiri sama tinggi’, ‘Sama cantik sama padan’ dan `Bagai pinang dibelah dua”.

Itulah kepelbagaian ungkapan yang sering benar diucapkan apabila hendak memuji kecantikan dan ketampanan sepasang pengantin baru. Luahan perasaan sebegini jelas membuktikan naluri kita sebagai manusia yang gemar kepada keindahan, dan menolak sesuatu yang tidak sepadan atau tidak secocok.

Apatah lagi, perkahwinan merupakan ikatan perjanjian dua orang insan untuk berkongsi segalanya dalam menempuh kehidupan berumah tangga, yang mengharapkannya kekal sepanjang hayat.

Lantaran itu, sebaiknya kedua-duanya setaraf dalam banyak hal supaya rumah tangga yang akan diharungi lebih mudah dilayari. Kesesuaian atau sefahaman dalam memilih suami mahupun isteri, merupakan asas dalam membina keluarga Muslim.

Kesesuaian bukan sahaja dinilai dari aspek kedudukan, harta kekayaan dan pendidikan akan tetapi kesamaan atau sefahaman dalam agama turut diambil kira di dalam Islam.

Firman Allah s.w.t. bermaksud: “Hai manusia, se-sungguhnya Kami ciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al-Hujarat: 13)

Anonymous said...

Penolong Profesor di Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama, Fakulti Ilmu Wahyu dan Sains kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Gombak, Dr. Amilah Awang Abd. Rahman dalam hal ini menjelaskan, apabila kita membicarakan soal sekufu atau `kafaah’, kita tidak boleh melihat ia sebagai satu perkara yang terpisah daripada agama itu sendiri.

Menjadi satu kepentingan, agar umat Islam melihatnya sebagai satu keadaan yang menyeluruh kerana Islam sentiasa memandang sesuatu perkara itu secara global. “Dalam isu kafaah ini, sebenarnya Islam mengutamakan kepentingan pembinaan keluarga itu sendiri, atau ia memandang jauh kerana keluarga di dalam Islam itu amat penting”.

“Bahkan ada yang mengatakan, keluarga merupakan buah pinggang kepada masyarakat”.

“Ini bermaksud, kalau keluarga itu baik, maka baiklah masyarakat. Begitu juga sekiranya keluarga itu pincang, maka pincanglah juga masyarakatnya,” kata Dr. Amilah sewaktu ditemui di pejabatnya.

Hakikatnya terang Dr. Amilah lagi, keluarga memainkan peranan penting dalam agama Islam. Jadi apabila Islam menggalakkan sekufu, ini bermakna Islam melihat lebih jauh lagi mengenai peranan sesuatu keluarga itu. Ini kerana perbezaan yang terlalu banyak dan ketara di antara pasangan suami dengan isteri dalam pelbagai perkara, hanya akan menimbulkan berbagai-bagai masalah untuk meneruskan kehidupan berkeluarga yang akan dibina kelak. Bahkan sekiranya tiada sekufu antara kedua-duanya, maka isteri atau walinya berhak menuntut fasakh selepas perkahwinannya.

Anonymous said...

Ia berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: Tidak berhak mengahwinkan seorang anak perempuan kecuali dengan wali, dan tidak berhak mengahwinkan wanita kecuali dengan lelaki yang sekufu dengannya.

“Sekufu didefinisikan oleh para ulama sebagai ‘al musawah wal muqarab’ atau yang bermaksud persamaan atau hampir. “Yang dimaksudkan dengan persamaan atau hampir ini lebih ditekankan dalam Islam kepada pihak perempuan. “Jadi di sini, sekiranya seorang lelaki itu mengambil seorang isteri yang lebih rendah pendidikannya atau yang lebih sedikit hartanya dan sebagainya, ia biasanya tidak menimbulkan sebarang masalah kemudian hari.

“Berlainan pula seandainya seorang isteri bersuamikan seorang lelaki yang jauh lebih rendah daripadanya dalam semua perkara. Dalam hal inilah, Islam melihat kafaah sebagai satu aspek yang perlu dijaga,” jelas Dr. Amilah. Tambah beliau, menurut ulama fikah, keseluruhan mereka mengambil kira kepentingan sekufu, sehingga didapati Mazhab Syafie meletakkan sekufu sebagai hak seorang perempuan dan hak walinya. Sementara bagi Mazhab Hanafi, walaupun tidak ada wali mujbir (wali yang boleh memaksa anaknya untuk berkahwin atau tidak berkahwin, misalnya ayah dan datuk) seorang perempuan itu boleh mengahwinkan dirinya tanpa wali.

Namun wali mujbirnya iaitu bapanya contohnya, masih berhak untuk membubarkan perkahwinan itu sekiranya mendapati pasangan tersebut tidak sekufu. Sebagaimana dijelaskan di atas bahawa sekufu merupakan hak kepada wanita dan walinya, maka sekiranya salah seorang daripada orang yang berhak ini menghalang perkahwinan disebabkan tidak sekufu, maka perkahwinan itu tidak boleh dilangsungkan.

Contohnya, seorang perempuan membawa calon suaminya tetapi tidak dipersetujui oleh bapanya sebagai seorang wali mujbir dengan alasan lelaki tersebut tidak sekufu dengan anaknya, maka alasan itu dianggap munasabah dan hak bapanya sebagai wali tidak boleh dipindahkan kepada wali hakim atau wali selepasnya. Begitu juga sekiranya seorang perempuan yang dipaksa berkahwin oleh wali mujbirnya, sama ada bapa ataupun datuk tetapi dia menolak dengan alasan bahawa perkahwinan ini tidak sekufu, maka dia berhak untuk menghalang perkahwinan ini.

Jelas di sini, kata Dr. Amilah, bahawa semua mazhab meletakkan sekufu sebagai satu perkara yang penting. Jumhur mengatakan, sekufu adalah syarat untuk meneruskan perkahwinan, bukannya syarat sah perkahwinan tetapi tidak dinafikan bahawa sekufu penting dalam perkahwinan. Sementara menurut Imam Shirazi, apabila seorang wanita ingin berkahwin dengan orang yang tidak sekufu, tidak menjadi kewajipan kepada wali mengahwinkannya. Manakala, bagi Imam Imrani pula, pemerintah tidak boleh mengambil alih ataupun wali tidak boleh dipaksa untuk mengahwinkah anak perempuan dengan pasangannya yang tidak sekufu.

Anonymous said...

Jelas di sini kata Dr. Amilah, sekufu adalah hak kedua-dua belah pihak, iaitu calon isteri dan walinya. Pun begitu ia boleh digugurkan dengan syarat dipersetujui oleh kedua-dua. Ini dijelaskan lagi oleh hadis riwayat Aisyah, Rasulullah s.a.w. bersabda: Pilihlah olehmu untuk keturunan kamu dan bernikahlah dengan orang yang sekufu. (Riwayat al-Baihaqi)

Manakala di dalam kitab Fathul Qadir, “Tidak boleh menikahkan seorang perempuan itu kecuali walinya dan mereka tidak akan menikahkannya kecuali yang sekufu”. Pada zaman Rasulullah s.a.w. ada seorang hamba bernama Burairah yang dimerdekakan oleh Aisyah r.a. Setelah dia dimerdekakan, Rasulullah bertanya kepadanya kerana dia telah berkahwin dengan seorang hamba. Baginda memberi pilihan kepada Burairah sama ada mahu meneruskan perkahwinannya atau bercerai. Nyatalah bahawa Rasulullah begitu menitikberatkan soal sekufu, memandangkan suami Burairah masih menjadi hamba berbanding dirinya yang sudah merdeka. Kata Dr. Amilah lagi, ayat al-Quran yang begitu terang menceritakan tentang sekufu ini tidak ada. Cuma yang ada ialah ayat yang agak hampir dalam masalah sekufu ini, iaitu surah an-Nur ayat 26, Allah s.w.t. berfirman maksudnya:

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (juga), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”.

Malah kepentingan sekufu ini tidak terhad kepada gadis dan wali sahaja, wanita yang berstatus janda juga perlu dititikberatkan soal sekufu.

Ini terbukti apabila Rasulullah s.a.w. berpesan kepada Ali bin Abi Talib, Tiga perkara jangan kamu tangguhkan. Pertama, menunaikan sembahyang apabila masuk waktunya. Kedua, menguruskan jenazah, dan ketiga, janda sekiranya didapati ada lelaki yang sekufu dengannya, maka langsungkanlah pernikahannya. (Riwayat Tirmizi)

Menyedari kepentingan sekufu ini, saran Dr. Amilah kepada ibu bapa dan remaja perempuan, agar mengambil berat mengenainya tetapi jangan bersikap terlalu rigid.

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: Apabila datang pinangan kepada kamu daripada orang-orang yang kamu redhai agamanya dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dengannya. Sesungguhnya, sekiranya kamu tidak berbuat demikian, akan menyebabkan fitnah dan kefasadan (kerosakan) di muka bumi.

Menyentuh mengenai tahap pendidikan ujar Dr. Amilah, aspek pendidikan boleh dikaitan dengan profesion atau kerjaya dan penghayatan agama (ilmu agama). Contohnya sebuah kisah yang berlaku pada zaman baginda Rasulullah. Bilal bin Rabah (bekas hamba) berketurunan Habshi telah dikahwinkan dengan seorang wanita Ansar.

Anonymous said...

Wanita tersebut mengetahui bahawa Bilal bukan berbangsa Arab. Namun, Rasulullah mengenepikan soal darjat antara kedua-duanya dan mengatasinya dengan cara memberi kefahaman dan penghayatan agama.

Begitu juga kisah sekumpulan orang-orang Ansar yang berkata kepada Ali bin Abi Talib, “Alangkah baiknya kalau kamu memiliki Fatimah.” Lalu Ali menemui Rasulullah s.a.w. untuk meminang puterinya, Fatimah. Setelah mengucapkan salam beliau ditanya oleh Rasulullah s.a.w.: Apa hajatmu wahai putera Abi Talib? Jawab Ali, Aku hendak melamar Fatimah puteri Rasulullah s.a.w. Rasul menjawab: Marhaban Wa Ahlan. dan tidak berkata apa-apa lagi. Maka Ali keluar menemui sekumpulan orang-orang Ansar yang sedang menunggunya tadi. Mereka bertanya, “Berita apa yang kau bawa?” Ali menjawab, “Aku tidak tahu kerana baginda hanya mengatakan kepadaku, Marhaban.”

Daripada peristiwa ini jelas menunjukkan bahawa sekufu dalam agama merupakan aspek penting dalam pemilihan jodoh.

Ana said...

Pilih isteri solehah untuk lahir keturunan yang baikPilih isteri solehah untuk lahir keturunan yang baik
DIkirim oleh epondok di Disember 28, 2010

i Rate This

Oleh Mohd Fadly Samsudin
TIADA yang lebih membahagiakan buat seorang suami selain dikurniakan isteri yang solehah.

Allah berfirman yang bermaksud: “Maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya (kehormatannya) ketika suaminya tiada, oleh kerana Allah memelihara (mereka)”. (Surah an-Nisaa’ ayat 34)

Pernikahan menyingkap segala-galanya. Kelebihan dan kekurangan saling diimbangi dan ditampung bersama hingga mewujudkan keserasian dalam perkahwinan mereka buat selama-lamanya.

Isteri adalah orang penting bagi seorang suami hingga apa saja situasi yang berlaku sama ada ketika berada dalam kesusahan, kebuntuan atau kegembiraan isteri tempat bercerita, mengadu dan meluahkan segala-galanya.

 

Sebelum mengambil keputusan menyunting pasangan untuk dijadikan teman hidup, seorang lelaki perlu membuat pilihan tepat supaya perkahwinan yang dibina berkekalan.

Anonymous said...

Malah, keluarga pihak wanita perlu menyegerakan perkahwinan apabila anak mereka dilamar lelaki yang berakhlak mulia, sudah berkemampuan dan dilihat mampu memikul tanggungjawab sebagai isteri.

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Apabila kamu didatangi sesiapa yang kamu boleh menerima agamanya dan akhlaknya, kamu mesti membenarkannya mengahwini anak perempuan kamu. Jika kamu tidak berbuat demikian, nescaya satu fitnah besar berlaku di bumi serta menjadi keburukan dan kerosakan yang berleluasa”.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Wanita dinikahi kerana empat perkara: hartanya, kedudukannya atau keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka, pilihlah yang baik agamanya nescaya engkau beruntung”.

Hadis berkenaan adalah panduan kepada seorang lelaki untuk membina rumah tangganya. Maka lelaki perlu cari dan memilih wanita yang mempunyai asas agama dalam membentuk kebahagiaan dalam rumah tangga.

Terbukti, wanita yang menjadi idaman setiap lelaki adalah yang mempunyai akhlak yang terpuji, berbudi bahasa, lembut pertuturannya, memelihara kehormatannya, bertanggungjawab terhadap urusan rumah tangga serta menjalinkan hubungan baik dengan semua orang di sekelilingnya.

Terus terang dikatakan setiap lelaki mempunyai penilaian berbeza mengenai ‘kecantikan’ yang dimiliki seorang wanita. Kecantikan sebenarnya bermula dari dalaman iaitu mempunyai keimanan serta melakukan perbuatan baik.

Janganlah sesekali menjadi wanita yang lengkap memiliki kecantikan, tetapi digunakan untuk tujuan maksiat dan kemungkaran.

Islam mengajar umatnya supaya berhati-hati dalam soal mencari pasangan hidup kerana ia menentukan kebahagiaan.

Anonymous said...

Nabi pernah ditanya mengenai sebaik-baik wanita, Baginda bersabda yang bermaksud: “Iaitu yang taat apabila diperintah, yang menyenangkan apabila dipandang serta menjaga diri dan harta suaminya”. (Hadis riwayat Imam Ahmad)

Menerusi hadis berkenaan, Rasulullah memberi keutamaan agar memilih calon isteri yang menjaga kehormatan dirinya serta harta suaminya.

Perwatakan lemah-lembut dan penyayang memang tidak dapat dipisahkan daripada wanita. Peranan mereka sebagai ibu berjaya mendidik serta melahirkan anak yang cemerlang di dunia dan akhirat.

Calon isteri terbaik mungkin dapat dipilih berdasarkan kepada aspek kesuburannya. Ia perlu diteliti supaya kelak isteri mampu melahirkan anak yang ramai.

Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Kahwinlah dengan gadis perawan kerana mereka itu lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya dan lebih reda dengan yang sedikit”. (Hadis riwayat Ibnu Majah)

Tanda atau ‘bayangan’ kesuburan itu boleh diperhatikan melalui keadaan ibu atau adik-beradiknya yang sudah berkahwin. Jika keluarganya ramai peluang untuk melahirkan zuriat yang ramai lebih cerah.

Rasulullah turut menganjurkan supaya lelaki memilih wanita yang masih dara (belum berkahwin) kerana jika ada memilih janda umpamanya mungkin cenderung untuk membandingkan antara suami dan bekas suaminya dulu.

Memilih calon isteri dari kalangan kaum keluarga seperti sepupu pula tidak digalakkan bagi memelihara zuriat, menghindari penyakit atau kecacatan disebabkan keturunan.

Sabda Baginda lagi: “Berkahwinlah dengan orang asing (tidak mempunyai tali persaudaraan) dan janganlah mengahwini kaum kerabat sendiri supaya boleh mengelak kelahiran anak yang lemah dan tidak sihat”.

Kelahiran zuriat yang soleh dan solehah bakal membentuk generasi yang dapat meninggikan syariat Allah serta memakmurkan dunia ini.

Justeru, peranan wanita amat besar kepada pembangunan ummah dan masyarakat dalam membina tamadun dunia.

Ana said...

Islam menetapkan peraturan yang mana antara lelaki dan perempuan itu mesti bersesuaian dari segi kecerdasan, kemahuan dan tingkah lakunya supaya bertambah kuat pertalian jodoh di antara kedua-duanya.

Allah berfirman yang bermaksud: “Perempuan itu pakaian kamu dan kamu pakaian perempuan”. (Surah al-Baqarah ayat 187)

Maka ‘pakaian’ itu perlu bersesuaian dengan badan orang yang memakainya.

Kemudian tidak halal bagi seseorang lelaki menikahi wanita penzina. Namun larangan berkenaan ‘mansuh’ apabila wanita yang pada awalnya seorang penzina, tetapi sudah meninggalkan perbuatan lamanya dan bertaubat.

Menurut Abdullah bin Abbas: “Awalnya zina akhirnya nikah, awalnya haram akhirnya halal.” (Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah).

Allah berfirman yang bermaksud: “Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Surah an-Nur ayat 5)

Kesimpulannya, dalam membuat pilihan calon isteri bukan satu perkara remeh kerana hakikatnya suami yang bakal menjaga urusan dan hal ehwal rumah tangga.

Lelaki perlu menunjukkan kebijaksanaan mereka dengan memilih wanita yang mempunyai ciri-ciri yang baik dan berpegang kepada agama Allah supaya urusan rumah tangga kelak berlangsung dengan baik, terancang serta terurus.

Amalkan bacaan doa seperti: “Ya Tuhan kami, berilah kami isteri-isteri dan anak-anak yang menggirangkan hati kami, dan jadikanlah kami imam (ikutan) bagi orang-orang yang bertakwa”. (Surah al-Furqan ayat 74)

Pensyarah Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan, Universiti Malaya (UM), Rahimi Md Saad, berkata perkahwinan adalah ikatan amanah iaitu setiap pasangan perlu menunaikan tanggungjawab masing-masing.

Ana said...

Apabila seseorang lelaki baik mengambil keputusan mengahwini seorang perempuan yang kurang baik, jadi dia bertanggungjawab untuk memperbaiki kekurangan isteri yang dikahwininya.

“Perkara ini memang boleh terjadi kerana walaupun kita sering mendengar bahawa ‘jodoh di tangan Tuhan’ tetapi kita perlu ingat manusia adalah makhluk yang diberikan kemampuan untuk berusaha mendapat sesuatu.

“Berdasarkan pertimbangan yang berbeza-beza pada setiap individu, tidak mustahil seorang itu mendapat pasangan yang kurang baik, tetapi manusia masih lagi boleh melakukan perubahan terbaik dalam hidupnya,” katanya.

Beliau berkata Rasulullah memberi keutamaan kepada aspek agama dalam pemilihan isteri.

“Tetapi ada tiga kriteria lain yang disebutkan baginda iaitu kecantikan, keturunan serta harta yang tidak boleh diketepikan.

“Baginda berpesan jika kamu memilih atas dasar agama maka ia membawa lebih kebaikan. Kerana itu, ulama fiqh membincangkan kriteria pemilihan itu secara lebih meluas dalam skop ‘kafaah’ atau kufu iaitu boleh diambil kira, tetapi tidak jadikan sebagai keutamaan.

“Sifat pemalu yang menjadi fitrah bagi wanita Muslimah mestilah dikekalkan, tetapi bukan bermakna mereka langsung tidak boleh bergaul dengan orang lain,” katanya.

Rahimi berkata Islam melihat ikatan perkahwinan sebagai sesuatu yang sangat suci dengan memberi perhatian kepada proses praperkahwinan supaya kekal sepanjang hayat.

“Antara ruang yang diberikan kepada lelaki ialah boleh melihat wanita yang bertujuan untuk dijadikan isteri (bukan memandang untuk tujuan berseronok).

“Namun begitu, syariat menetapkan panduan dan batas tertentu yang hanya boleh melihat tapak tangan dan muka. Ia lebih kepada ilmu yang disebutkan Imam Syafie sebagai ilmu firasat,” katanya.

Ana said...

Menurutnya jika salah seorang dari pasangan pernah melakukan kesalahan seperti berzina dengan bekas kekasihnya kemudian berkenalan dan berkahwin pula dengan individu yang baik peribadinya, seseorang itu perlu bertaubat daripada kesalahan lama dan berusaha untuk mencari seseorang yang dapat membantu memperbaiki dirinya.

“Ia membuka ruang lebih luas bagi mendapatkan pasangan baik dengan syarat taubatnya adalah taubat nasuha,” katanya.

Ana said...

Ringkasan Hukum mengenai Sharifah berkahwin dengan bukan syed…….Ringkasan Hukum mengenai Sharifah berkahwin dengan bukan syed…….Posted by Syed Muhammad Bin Ibrahim Bin Ahmad Alkaff on January 20, 2009 at 4:55am
Add as Friend View Syed Muhammad Bin Ibrahim Bin Ahmad Alkaff’s blog
Ana ingin berkongsi secara ringkas sikit lebih kurang tentang tajuk ini.Semua di bawah ini adalah pendapat ulama’2 yang mu’tabar dan juga para salaf Ba’alawi terdahulu yang terkenal dengan ilmu dan kesolehan mereka.

1) Di dalam Mazhab Shafie’, kafaah di dalam nasab adalah wajib.

2) Imam Shafie mengatakan di dalam kitabnya Al-Um yang bermaksud: ” Dan bukan nikah yang tidak sekufu’ itu haram dan aku menolaknya,tetapi ia adalah suatu kekurangan pada yang ingin berkahwin itu dan juga wali2nya.Dan jika dia dan wali2nya tetap redha akan kekurangan itu maka aku tidak menolaknya.”

3) Berkata Ulama2 di dalam mazhab shafie’,walau pun imam shafie’ membolehkan demikian tapi hukumnya adalah makruh yang amat sangat.

4) Manakala jika perkahwinan itu tetap diteruskan tanpa ada redho,maka Imam Shafie’ sendiri dalam kitabnya Al-Um mengatakan nikahnya itu batil.

5) Di dalam kitab “Majmuk” Imam Nawawi, ada menyebutkan bahawa Mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal dan Mazhab Imam Sufyan Assauri perkahwinannya tetap tidak sah walaupun perempuan itu dan seluruh wali2nya Redho.

6) Alhabib Al’Allamah Alwi Bin Ahmad Alsaggoff di dalam kitabnya “Tarshiihul Mustafiidiin” ada mengatakan yang bermaksud secara ringkas: “bahawa Ulama’ dari keturunan Ba’alawi sejak dahulu lagi,telah berijtihad dan mengikut pendapat yang sama yang diijtihadkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal bahawa perlu mengi’tibarkan Redho seluruh keluarganya yang dekat dan yang jauh (Iaitu seluruh keturunan Rasulullah Yang ada sekarang) di dalam kafaah.”

7) Beliau menyebutkan lagi yang ringkasan maksudnya: “bahawa pada zaman Daulah ‘Uthmaaniyyah,mereka menyokong dan memperaktikkan hukum ini.Dan memerintahkan pemerintah Haramain (Makkah dan Madinah) ketika itu untuk memperaktikkan hukum itu juga.”

Ana said...

Alhabib Al’Allaamah Abdurrahman Bin Muhammad Almasyhur Mufti Hadhrmaout dahulu berkata di dalam kitabnya “Bughyatul Mustarshidiin” yang ringkasannya bermaksud: ” Aku tidak melihat bolehnya seorang sharifah bernikah dengan yang bukan syed,walau pun perempuan itu dan wali2nya semua redho.”

9) Beliau berkata lagi yang ringkasan maksudnya: Walau pun ada diantara ulama’ yang membolehkannya,tetapi salaf Ba’alawi kita mempunyai ijtihad yang sukar bagi seorang Faqih mengetahui rahsianya,maka serahkanlah sahaja pada mereka,kamu akan terselamat,atau jangan mengikut mereka,maka kamu akan rugi dan menyesal.

10) Beliau berkata lagi yang ringkasan maksudnya: Para salaf Ba’alawi kita diantara mereka orang yang Faqih,bahkan mujtahid dan wali2,bahkan Qutub2.Dan tak pernah aku dengar ada diantara mereka yang mengahwinikan anak perempuan mereka kepada bukan saadah.

11) Beliau menyebut pula kata2 Alhabib Al’allamah Abdullah Bin Umar Bin Yahya yang ringkasan maksudnya: “Yang diamalkan saadah Ba’alawi,selepas wujudnya kafaah di dalam nasab,mereka tidak hiraukan lagi kafaah pada yang lain lainnya seperti pekerjaan,ilmu,Solih atau tidak dan sebagainya,Kerana ada yang lebih penting dari itu iaitu kafaaah dalam nasab.

12) Beliau berkata lagi yang ringkasan maksudnya : ” Aku takut bagi mereka yang tidak mengikut pandangan salaf Ba’alawi maka dia akan jauh dari Allah.kerana mereka adalah ulama’ yang unggul,mereka tidak menolak pendapat ulama’ yang lain kecuali dengan sebab.Dengan pendapat mereka itulah diamalkan pemerintah kita di Hadhramout dari dulu hingga sekarang.

*** Ini lah serba sedikit yang ana dapat berkongsi,dan ini bukan lah pandangan ana,tapi pandangan Ulama’ dan Salaf Ba’alawi yang terdahulu

***Inilah antara hujah ulama Habaib menjawab penulis blog ...tengok diri sendiri dalam cermin sebelum pertikai hujah orang lain

syfadh said...

Assalamualaikum,

terima kasih sekali lagi utk komen anda. saya sentiasa membaca komen walaupun komen itu adalah komen 'copy & paste' dan mahupun org yag 'copy & pase' tersebut belum tentu tahu tentang apa yg dia 'copy & paste'.

sekali lagi komen 'copy & paste' bagi tajuk kufu @ kafaah adalah BUKAN PERKARA YANG SAYA PERTIKAIKAN. kalaulah dan hanya kalaulah anda membaca penulisan ini dengan kefahaman yang ikhlas maka anda akan menemukan ayat:

"Pertama, soal kafaah dalam perkahwinan. Perkara ini saya rasa sudah jelas dan tidak perlu diulang kembali yakni dalam perkahwinan, seorang lelaki itu perlu sekufu dengan wanita yang dikahwininya. Kafaah ini terpakai kepada sekalian wanita tidak kira daripada keturunan apa sekalipun."

sekali lagi anda telah lari daripada tajuk.

mujurlah di akhir-akhir komen anda ada juga komen "copy & paste" anda yang relevan dgn tajuk ini maka saya quote kembali komen copy & paste anda:

"Dan bukan nikah yang tidak sekufu’ itu haram dan aku menolaknya,tetapi ia adalah suatu kekurangan pada yang ingin berkahwin itu dan juga wali2nya.Dan jika dia dan wali2nya tetap redha akan kekurangan itu maka aku tidak menolaknya.”

"Walau pun ada diantara ulama’ yang membolehkannya,tetapi salaf Ba’alawi kita mempunyai ijtihad yang sukar bagi seorang Faqih mengetahui rahsianya,maka serahkanlah sahaja pada mereka,kamu akan terselamat,atau jangan mengikut mereka,maka kamu akan rugi dan menyesal."

itu adalah komen anda.

saya tidak tahu sama ada anda belajar tentang fiqh dan usul fiqh ataupun tidak. tetapi sekiranya anda belajar maka anda akan faham bahawa perkara ini termasuk dalam hal-hal furu' yg dipersilisihkan.

sebahagian ulama' mengatakan boleh dan sebahagian lain mengatakan tidak boleh. saya cenderung mengambil pendapat yg mengatakan boleh dan sebaliknya anda cenderung kepada pendapat mengatakan tidak boleh.

anda bebas memilih pendapat yang sesuai dgn anda sebagaimana saya bebas memilih pandangan yg sesuai dgn saya selagi mana perbincangan tersebut masih dalam kerangka syara'.

justeru anda tidak mempunyai hak sama sekali utk menuduh saya sebagai sesat atau menghina ahli bait hanya dengan semata-mata saya tidak bersetuju dgn pendapat yg anda pegang.

anda merasa terhina bukan sebab saya yang menghina anda namun anda merasa terhina dengan sebab emosi yang mengaburi rasional pemikiran anda serta kegagalan anda utk memahami konsep khilaf (perselisihan pendapat) dalam Islam.

saya minta anda tunjukkan kepada saya ayat mana satu yang saya tulis berupa penghinaan kpd Rasulullah dan ahli bait sekiranya benar tuduhan anda yang tersebut.

semoga Allah memberi lebih kefahaman kepada kita semua dalam beragama. amin.

Habib Agil Benyahya said...

Assalamualaikum,

syfadh, memang bijak berkarya tapi berdasarkan kpd akal semata2 tanpa merujuk kpd kitab2 fiqeh Islami, klu nak komen bacalah dulu kitab2 fiqehnya Imam Syafiee ra. malangnya tak baca sama sekali, memang tak cerdik, hukum agama klu pakai otak yg rosak bukannya kita, tapi agama rosak krn adanya sepecies makhluk perosak.

Kedua perasaan hasad & dengki dgn kelebihan yg Allah swt anugerahkan kpd sharifah dan syed bertambah2 hasadnya. inilah yg ana nampak dari penulisan yg hasud.

Ana buka Kitab Fiqeh Empat Mazhab, oleh Abdul Rahman Al-Jazeri, Mabhas Kafaah Pada Ziwaj. Pandanga Imam Syfiee ra, berkata " Kafaah itu tebahagi kepada 4 bahagian,

pertama, Keterunan, Adapun keterunan, manusia itu terbahagi kpd 2 golongan, pertama arab keduanya Ajam ( bukan Arab), Bangsa Arab terbahagi kepada dua, Arab Quraish dan Arab bukan Quraish. Sesungguh orang Quraisyiyuun itu sesama mrk Kufu', begitu juga dgn Bani Hasyim & bani Abd Mutalib, bangsa arab selain dari Quraish tidak kufu' dgn Arab Quraish.
Org Bukan Arab seperti melayu tudak kufu' dgb bangsa arab samada arab Quraish atau arab bukan quraish.

Menurut Imam Syafiee ra Kafaah adalah syarat sah pernikahan sekiranya tidak ada keredaan, itu adalah haq nya wanita dan wali bersama, apabila tidak reda keduanya atau walinya maka tidak sah aqadnya.

Saya boleh bagi banyak dalil dari Hadis2 hukum berkenaan dgn kafaah, ana nak maklumkan kpd anta supay bertaubat kpdAllah swt. krn anta telah membuat jenayah agama yg tidak sepatutnya dilakukan oleh org yg tak cerdik macam anta...

Nanti ana akan sambung lagi.....

Anonymous said...

Pakat ramai2 sumpah dia ni jadi sewel nak sangat sesatkan orang, kena 40 orang sumpah dia ni jadi sewel dan sasau budak ni....

Anonymous said...

Buat letih bagi hujah jer ni MANUSIA BODOH SOMBONG CAM WAHABI2 YANG LAIN JUGA

Anonymous said...

sy adik perempuan yang bakal bertunang dengan org yang bukan syed..masalah biler perkara nie diaju pada ahli keluarga yang lain mereka terus memulau kami sekluarga... even mak yaha dah merestui pertunangan itu.. so kepada pengkomen yang mengatakan penulis adalah wahabi..

apakah hukum mereka memulaukan kami..

apakah hukum melarang org berkahwin padahal perkahwinan yang nabi suruh percepatkan..

syfadh said...

assalamualaikum,

Terima kasih di atas komen saudara Habib. Saya sebenarnya menunggu janji anda untuk memberikan hujah anda yang selanjutnya tetapi memandangkan masih tiada maka biarlah saya yang tidak cerdik ini memberi respon dahulu untuk hujah anda yang ‘separuh betul’ itu.

Masalah bagi sesetengah orang yang merasakan diri mereka berilmu ialah mereka merasakan mereka sahaja yang berilmu dan membaca kitab manakala orang lain tidak berilmu dan tidak membaca kitab.

Sebelum anda menuduh saya berlandaskan akal semata-mata adalah elok sekiranya anda terlebih dahulu membaca bahagian 3 tajuk ini di mana saya sertakan ulasan berkenaan kafaah sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.

Murahan sekali apabila seorang yang merasakan dirinya berilmu menuduh orang lain sebagai hasad dan menjadikan tuduhan itu sebagai hujah.

Sebab saya menyatakan hujah anda itu 'separuh betul' adalah kerana apa yang anda katakan itu bukanlah pendapat Imam Syafie tetapi pendapat Syafieyyah. Jika tidak percaya, sila rujuk kembali kita Fiqh ‘ala Mazahib Arba’ah. Perlu diingat bahawa Imam Syafie dan Syafieyyah adalah berbeza.

Sebaliknya Imam Syafie menyebut dalam Kitab Al-Umm karangan beliau: “TIDAKLAH PERKAHWINAN DENGAN TIDAK SEKUFU ITU DIHARAMKAN, lalu saya menolaknya dengan setiap keadaan. Sesungguhnya itu adalah kekurangan kepada wanita yang dikahwinkan dan kepada wali-walinya. MAKA APABILA DIPERSETUJUI OLEH WANITA YANG DIKAHWINKAN DAN SIAPA YANG MEMPUNYAI URUSAN BERSAMA WANITA ITU DENGAN KEKURANGAN, MAKA SAYA TIDAK MENOLAKNYA.”

Seterusnya, pendapat Syafieyyah berkenaan kaafah juga tidaklah terhenti setakat yang anda sebutkan dalam komen anda. Apa yang anda sebutkan itu hanya separuh daripada apa yang ditulis dalam kitab Fiqh ‘ala Mazahib ‘Arbaah. Anda secara sengaja atau tidak telah meninggalkan bahagian penting daripada pendapat Syafieyyah. Ini adalah apa yang disebut dalam kitab berkenaan:

“DAN KAFAAH ITU ADALAH SYARAT SAH NIKAH DARI SEKIRANYA TIADA KEREDHAAN. Dan kafaah adalah hak wanita dan wali secara bersama. Sekiranya kedua-dua mereka tidak bersetuju terhadap perkahwinan yang tidak sekufu maka tidak sah perkahwinan tersebut. Begitu juga kafaah dijadikan syarat sah bagi nikah yang dijalankan oleh wali mujbir. Sekiranya seorang bapa mengahwinkan anak perempuannya dengan paksa disyaratkan supaya perkahwinan itu adalah perkahwinan yang sekufu. SEKIRANYA SI PEREMPUAN REDHA MAKA SAH PERKAHWINAN TERSEBUT…”

Maka di sini dapat kita fahami bahawa perkahwinan yang tidak sekufu itu sah apabila pengantin perempuan dan walinya bersetuju dengan perkahwinan tersebut. Dan bukanlah semua perkahwinan tidak sekufu itu tidak sah.

Perlu diingat lagi, TIDAK disebut sama-sekali yang perkahwinan tidak sekufu itu adalah haram.

Saya yang tidak cerdik ini menasihatkan saudara Habib supaya teliti dalam menyebut kembali pendapat fuqaha’ dan bukan sekadar mengambil bahagian yang sesuai dan meninggalkan sebahagian yang lain semata-mata untuk membela diri dan pendapat anda.

afieyq said...

saya syed.. ni nk tanye tuan blogger ni siapa.. upahan yahudi ke.. nk memesongkan fakta.. ni tulis pon ayat "SAYA RASA" dah nampak ko pakai KEPALA OTAK untuk berbicaara.. Ko siapa nk kondem orang orang ini.. dah byk sgt ke amalan yg baik ko buat nk kondem ahlul bait ni... bak sini nombor telefon ko kt email aku.. afieyq@gmail.com.. kita berdiskusi.. ade berani ?????????

syfadh said...

salam, saudara syed afieyq.

nama saya syed juga.

dipersilakan turut sama berdiskusi bersama kami di sini.

sila tunjukkan ayat kitab yahudi mana yang saya dah gunakan dalam menulis post ini dan fakta mana pula yang saya dah pesongkan.

sekiranya saya menggunakan otak semata-mata maka tidak perlu saya bersusah-payah membaca kitab dan menyertakan pendapat ulama' berkenaan tajuk ini. kalau saya cuma menggunakan kepala otak saya cuma perlu menghantar komen kosong seperti yang anda telah lakukan.

saya tidak rasa perlu untuk berdiskusi secara sembunyi kerana saya tidak mempunyai apa-apa untk disembunyikan dan saya juga tidak rasa yang ilmu itu boleh disembunyikan.

Anonymous said...

Makin lama berhujah makin nampak kebodohan dan dangkalnya pemilik blog......

Habib Agil Benyahay said...

Wa Alaikum Salam, ana ingat ana punya massage tak samapi kat anta. maaflah ana tak buka2 dah lepas itu....

Sebelum kita berbincang, soal kafaah, ana kena ambil tahu latarbelakang anta dahulu, berilah sikit latarbelakang pendidikan anta, krn kalu nak berbincang kenalah tahu pendidikannya, dari situ bolehlah kita tahu samada nak mencari kebenaran atau nak menguji2 supaya mengikut pendapat yg membolehkan, hatta ada pendapat yg mengatakan tidak.

Sebenarnya bila kita bermazhab, cth mazhab syafiee ra, kita tidak akan berpengang semata2 kpd perkataan Imam Syafiee, tapi kita kena melihat pandangan pendukong2 mazhab Syafiee terlebih dahulu, kita kena melihat pandangan pendukong mazhab Syafiee yg muktabar di antara Imam Ghazali, Imam Ibnu hajar, Imam Haramain, Imam Ramli, Imam Nawawi dan lain2nya ridwanallahu Alaihim Ajmaeen.

Anta tolong terjemahkan untuk ana, sila baca betul,

“DAN KAFAAH ITU ADALAH SYARAT SAH NIKAH DARI SEKIRANYA TIADA KEREDHAAN. Dan kafaah adalah hak wanita dan wali secara bersama. Sekiranya kedua-dua mereka tidak bersetuju terhadap perkahwinan yang tidak sekufu maka tidak sah perkahwinan tersebut. Begitu juga kafaah dijadikan syarat sah bagi nikah yang dijalankan oleh wali mujbir. Sekiranya seorang bapa mengahwinkan anak perempuannya dengan paksa disyaratkan supaya perkahwinan itu adalah perkahwinan yang sekufu. SEKIRANYA SI PEREMPUAN REDHA MAKA SAH PERKAHWINAN TERSEBUT…”

Sebenar shiekh anta tak faham apa yg anta tulis cuba baca betul2...

Bila seorang Sharifah kawin dgn seorang yg bukan kufu' dgnnya tanpa restu walinya maka tidak sah akadnya...

atau dipaksa oleh walinya yg kufu dgnnya sah juga nikahnya, klu sebaliknya, apa hukumnya syfadh?

Sebenarnya inilah dia maksud dari perbincangan kita, apakah sah nikah seorang sharifah dgn melayu, hukumnya tidak sah sekiranya tidak mendapat restu dari wali... cukup..

tak payah bagi dalil... inilah dalilnya yg ana paste dari jawaban anta kpd ana.

Kebanyak sharifah2 di malaysia ini kawin lari tanpa minta izin walinya. Apa hukumnya syfadh? sah atau tidak sah?

Ana belum lagi nak buka kitab Feqhu sunnah Wa Adillatuh Lilimam Zuhaili muka surat 242 juzuk ke 4, baca betul ulang2 sampai anta faham...

klu anta tak faham2 lagi tak tahulah....

Habib Agil Benyahya said...

Ana belum puas hati lagi.... lihat apa yg anta kata,

"Maka di sini dapat kita fahami bahawa perkahwinan yang tidak sekufu itu sah apabila pengantin perempuan dan walinya bersetuju dengan perkahwinan tersebut"

Tak payahlah anta kata begitu, itu kalau dua2 setuju, kalu tak setuju? cakaplah sekiranya wali tidak bersetuju maka tidak sahlah aqadnya... yg inilah yg anta tak faham, dan anta nak tunjuk pandai kononya boleh sharifah kawin dgn melayu... jadi betulah cakap ana, tak perlu ana nak minta maaf dgn anta... krn nak tunjuk padai "karut marut sang pedita, bukan nak megajar tapi tak faham utk memberi peringatan"

Yg ini anta ijtihad "Dan bukanlah semua perkahwinan tidak sekufu itu tidak sah" Memang mujtahid, miskin.... krn tidak ada rujukkan..

"Perlu diingat lagi, TIDAK disebut sama-sekali yang perkahwinan tidak sekufu itu adalah haram".

Bukan haram bang.. tidak sah, haram itu kalu ada dalil yg jelas dari Al-Quran dan A'hadith yg sohih... ini hukum kafaah bang, bukan hukum halal & haram.

"Saya yang tidak cerdik"

Memang pun anta tak cerdik, cakap ikut akal bukan anta nak ikut hukum... Anta kena ingat pengangan umat Islam Malaysia adalah mazhab As-Syafiee bukan As-Sabiqi dan Al-Wahabi.. Kita bertaqlid dgn Imam Syafiee, jadi apa saja hukum dari mrk itulah pengangan kami.... Jgn anta nak tunjuk pandai, ana pun samalah nak tunjuk pandai... Krn anta dah malampau!

"ini menasihatkan saudara Habib supaya teliti dalam menyebut kembali pendapat fuqaha’ dan bukan sekadar mengambil bahagian yang sesuai dan meninggalkan sebahagian yang lain semata-mata untuk membela diri dan pendapat anda"

Inilah ilmu saikologi, kalu nak berdebat kita jgnlah keluar semua bukti2nya, tengok dulu anta baca atau tidak, lepas tu, barulah kita keluarkan hujjahnya, barulah buku bertemu dgn ruasnya...

Ana harap anta jujur dgn ana....

syfadh said...

Assalamualaikum, saudara Habib,

Perbincangan soal perkahwinan tanpa restu wali TIDAK MENJADI HAL YANG SAYA PERTIKAIKAN. Kalau anda baca penulisan saya secara menyeluruh nescaya anda akan menemukan:

“Sebaliknya penulis mengecam tindakan segolongan mereka yang berketurunan Syed dan Sharifah yang melarang keras perkahwinan mereka dengan golongan yang bukan Syed atau Sharifah seolah-olah ini adalah suatu larangan yang ditetapkan oleh syara'.”

Izin wali bukan hanya terpakai kepada Syarifah sahaja bahkan sekalian wanita yang berkahwin tanpa setuju walinya juga perkahwinan mereka adalah tidak sah.

Anda sendiri melihat ayat tersebut (ayat dlm kitab fiqh ala mazahib arba’ah) menyatakan tidak sah dengan sebab tiada keredhaan sama ada dengan si perempuan yang tidak redha ataupun si wali yang tidak redha.

Maka apabila si wali dan juga si perempuan redha maka sah perkahwinan tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat “maka bukanlah semua perkahwinan yang tidak sekufu itu tidak sah” kerana perkahwinan tidak sekufu yang diredhai oleh si wali dan perempuan tetap sah walaupun tidak sekufu.

Anda menuduh saya mengeluarkan ijtihad sendiri sedangkan saya telahpun menyebut perkataan Imam Syafie dalam hal ini. Bahkan mafhum mukhalafah drpd ayat dlm kitab fiqh ‘ala mazahib arba’ah jua membawa maksud yang sama yakni tidak sah jika tiada redha makanya sah bila ada redha. Maka terbukti ini bukan ijtihad saya sendiri.

Tetapi dengan itu anda berdalih pula yang anda mahu merujuk kepada pendapat imam lain dalam mazhab syafie selain Imam Syafie sendiri:

“Sebenarnya bila kita bermazhab, cth mazhab syafiee ra, kita tidak akan berpengang semata2 kpd perkataan Imam Syafiee, tapi kita kena melihat pandangan pendukong2 mazhab Syafiee terlebih dahulu, kita kena melihat pandangan pendukong mazhab Syafiee yg muktabar di antara Imam Ghazali, Imam Ibnu hajar, Imam Haramain, Imam Ramli, Imam Nawawi dan lain2nya ridwanallahu Alaihim Ajmaeen.”

Mula-mula anda tuduh saya tidak baca kitab dan hanya guna akal. Bila saya bawakan ayat dari kitab anda hendak menolaknya pula. Jadi apa masalahnya di sini? Apakah Niat anda yang sebenarnya?

syfadh said...

Anda kata: “Tak payahlah anta kata begitu, itu kalau dua2 setuju, kalu tak setuju?”

Sebenarnya inilah dia maksud dari perbincangan kita, apakah sah nikah seorang sharifah dgn melayu, hukumnya tidak sah sekiranya tidak mendapat restu dari wali...

Saya tanya mengapa pula tidak payah? Mengapa kita perlu menyembunyikan hakikat bahawa perkahwinan yang tidak sekufu itu sah dengan kerelaan wali dan si perempuan.

Nampak sangat yang anda sebenarnya tidak membaca apa yang telah saya tuliskan sebelum ini. Saya tidak pernah kata perkahwinan yang tidak mendapat izin wali itu adalah sah dan saya tidak pula menyeru para sharifah supaya kahwin lari.

Perkara yang saya utarakan ialah kefahaman masyarakat terutama wali yang menolak perkahwinan yang tidak sekufu kerana mereka sangka perkahwinan ini ditegah oleh syara’. Maka dengan sebab itu saya tekankan yang tidak disebut bahawa perkahwinan yang tidak sekufu itu haram.

Hakikatnya ialah anda sebenarnya tidak faham dengan apa yang saya hendak sampaikan. Lalu anda memberi komen tentang perkara yang tidak saya pertikaikan.

Lain kali sekiranya anda tidak membaca habis apa yang telah saya tulis jangan sibuk-sibuk memberi komen. Tujuan anda memberi komen hanyalah untuk memburuk-burukkan penulis.

Lagi satu, menyembunyikan fakta itu bukan ilmu psikologi. Kalau ikut kepada pendekatan anda yang tersebut maka bolehlah kita ambil separuh ayat Al-Qur’an dan tinggalkan sebahagian yang lain semata-mata untuk debat. Anda tidak perlu memperjelaskan perbuatan terkutuk anda itu kerana dengan apa alasan pun perbuatan itu sememangnya tertolak. Itu adalah niat buruk hendak membela diri dengan sekadar mengambil separuh bahagian yang menyokong anda dan meninggalkan bahagian yang bertentangan dengan anda.

Memang rakyat Malaysia memegang Mazhab Syafie dan inilah pendapat Mazhab Syafie, perkahwinan tidak sekufu tanpa restu wali ataupun wanita adalah tidak sah tetapi sekiranya keduanya setuju maka sah perkahwinan tersebut.

Lalu apakah masalahnya dengan perkahwinan Sharifah dengan bukan Syed kalau si Sharifah dan walinya setuju? Apakah masih tidak sah juga di sisi anda saudara Habib?

Saya tidak tahu sekiranya anda masih punya ketidakpuasan hati lagi selepas ini. Silakan.

Habib Agil Benyahya said...

Al-Hmadulillah, Sekarang baru ana faham bahawa anta hendak membatalkan pandangan ulamak muktabar tentang hukum Kafaah dlm perkahwinan.

Seolah2nya Imam2 terdahulu telah melakukan kesalahan mengadakan satu permasalahan hukum yg tidak betul dlm masalah kafaah. Ana rasa anta lebih baik dari imam mazhab yg empat.

Kalau begitu tak payahlah rujuk dgn mazhab, ikut akal sendiri, mana yg kita rasa baik kita ambil, mana yg menyusahkan kita tinggal...

Ini keratan tulisan ana yg pertma "Pertama Keturunan, Adapun keterunan, manusia itu terbahagi kpd 2 golongan, pertama arab keduanya Ajam ( bukan Arab), Bangsa Arab terbahagi kepada dua, Arab Quraish dan Arab bukan Quraish. Sesungguh orang Quraisyiyuun itu sesama mrk Kufu', begitu juga dgn Bani Hasyim & bani Abd Mutalib, bangsa arab selain dari Quraish tidak kufu' dgn Arab Quraish.
Org Bukan Arab seperti melayu tudak kufu' dgb bangsa arab samada arab Quraish atau arab bukan quraish"

Tolong jelaskan pada ana tentang perkara di atas? Buat apalah imam2 dok sebuk tentang perkara di atas. Hari ini kita memperlekehkan mrk.

Kenapa dibahaskan begitu? anta yg tak cerdik atau anta memang penegak benang yg basah, drpd ana dengar cakap anta baik ana pengang pandangan Imam2 Mazhab...

Sebab itu dari mula lagi ana kata anta hasad dgn syed & sharifah, anta nak putuskan hubungan mrk dgn Rasulullah Sollallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sohbihi Wassalam.

Apalah harga nilai keturunan yg mulia kalu ada makhluk yg ingin merosakkannya.

Kalu fikir logi akal, anak raja nak kawin dgn anak laki2 penarik beca, apa hukumnya?

Sebab apa, sebab kedudukan. begitu juga Sharifah dari keturunan yg mulia berkahwin dgn org melayu yg tak tahu salsilahnya? apakah sah perkahwinannya.

Kalau sah, maka sahlah juga anak raja kawin dgn anak penarik baca.

Jadi anta tak cerdik, hukum kafaah dah ada dlm fiqeh anta nak tolak, lepas itu, anta kata ana tak faham! sebenarnya anta ada niat yg jahat utk menafikan hukum yg telah disepakati oleh ulamak Islam.

syfadh said...

Saya bersimpati kepada anda saudara Habib kerana rupa-rupanya anda sememangnya tidak faham dengan apa yang saya tulis.

rupanya hati anda yang penuh hasad dan selama ini mengutuk saya dalam pada anda tidak faham apa sebenarnya yang saya ingin sampaikan.

apa yang anda tulis dalam komen anda yang terbaru ini adalah SALAH DAN TIDAK SAMA SEKALI MENGGAMBARKAN APA YANG INGIN SAYA SAMPAIKAN.

Ini jelas menunjukkan sebenarnya anda tidak baca atau anda sebenarnya tidak faham dengan apa yang saya sampaikan. SAYA TIDAK PERNAH MEMBATALKAN KAFAAH. lihat ayat ini:

Pertama, soal kafaah dalam perkahwinan. Perkara ini saya rasa sudah jelas dan tidak perlu diulang kembali yakni dalam perkahwinan, seorang lelaki itu perlu sekufu dengan wanita yang dikahwininya. Kafaah ini terpakai kepada sekalian wanita tidak kira daripada keturunan apa sekalipun."

kalaulah benar dakwaan anda yg saya ingin membatalkan hukum kafaah maka untuk apa saya tulis ayat di atas.

Ketahuilah saudara Habib anda telah berbuat kezaliman dan anda telah menyalahkan saya dengan perkara yang sebenarnya anda sendiri tidak faham.

Hinanya perbuatan anda ini bagi seorang yg merasakan dirinya berilmu. dalam pada kegagalan anda untuk memahami apa yg saya sampaikan sempat lagi anda mengutuk saya:

Jadi anta tak cerdik, hukum kafaah dah ada dlm fiqeh anta nak tolak, lepas itu, anta kata ana tak faham! sebenarnya anta ada niat yg jahat utk menafikan hukum yg telah disepakati oleh ulamak Islam.

betapa terkutuknya sifat anda. anda berdebat dengan saya bukan dgn dasar ilmu tetapi dgn niat utk menyalahkan saya kerana anda fikir anda seorang saja yg baca kitab.

yg tidak cerdik di sini adalah anda. SAYA TULIS BENDA LAIN, ANDA FAHAM BENDA LAIN. sepatutnya anda kutuk diri anda kerana tidak faham. adakah patut seorang pembaca mengutuk si penulis kerana dia tidak faham apa yg penulis tulis?

Saya ingin menasihatkan anda supaya lain kali gunakan minda yang waras. sebelum kita ingin menghentam orang lain kita fahami dahulu apa yang org itu ingin sampaikan. kalau anda tidak faham dgn apa yg dia ingin sampaikan, tanya dahulu, bukan terus kutuk dan hentam org itu. Ini bukan cara org berilmu.

Jangan fikir kita sahaja yang ada ilmu dan org lain semuanya jahil dan tidak baca kitab. Akhirnya kita sendiri yg dapat malu dan rupa-rupanya kita yang tidak faham dgn apa yg org itu ingin sampaikan.

Anonymous said...

Bilalah blog yahudi ni nak TUTUP !!!!

Habib Agil Benyahya said...

Ana tak kisah apa yg anta hamburkan kpd ana, ana faham tulisan anta yg menyatakan bahawa kafaah bukan menjadi syarat sah kahwin, tapi yg sahnya bila kedua belah pihak perempuan & walinya bersetuju, kafaah tidak terletak pada perempuan yg bernasab sahaja tapi pada semua wanita.

Itulah yg anta tuliskan, tapi anta kena faham, masalahnya kalu ada hukum mengahalang seorang wanita yg bernasab berkahwin dgn org yg tidak bernasabkan tidak pun salah. Demi menjaga supaya anak wanitanya tidak diaibkan iaitu dimalukan.

Cth seorang wanita cuba di pinang oleh seorang lelaki yg tidak setaraf dgn wanita tersebut dari sudut nasab atau hasab sedangkan walinya tidak bersetuju krn tidak kufu' Apakah perbuatan wali itu salah krn menghalang anak wanita nya berkahwin?

Sedangkan si wali itu memandang kpd kedudukan anaknya dgn laki2 itu yg tidak secucuk.

Jadi hak itu adalah haknya ibu bapa yg tahu kedudukannya di sisi Allah swt. Krn mrk maklum bahawa anugerah ini bukan diminta2 tapi sudah di taqdirkan Allah syed & sharifah itu adalah sebaik2 keterunan dikalangan umatnya Nabi Besar kita Muhammad Solallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sohbihi Wassalam.

Sebab itu ibu bapa mengambil berat dlm masalah kafaah ini iaitu keterunan, Agama & iffah, hirfah dan selamat dari kecacatan.

Kenapa anta berkeras juga bahawa perkahwinan tapak kufu' itu sah. Kalu sah pun kita nak jaga keterunan, jadi ada ibu bapa yg menghalang, apakah itu salah dan berdosa? atau zalim dan sebagainya.

Lalu anta kata sanggup ibu bapa menghalang anaknya tidak berkahwin sampai jadi andatu. Masalah perkahwinan anak perempuan adalah hak bapa yg menetukan bukan anta!!!.

Kalau bapanya tidak setuju maka tak sah aqadnya. Sepatutnya anta kena jadi cerdik bukan jahil, beritahu juga dlm tulisan anta sekiranya ibu bapa berkeras untuk menjodohkan anaknya dgn yg sekufu' maka tidak dapat tidak anak wajib mentaatinya, jgn lawan krn boleh menyebabkan batal aqad dan berlakulah perzinaan dan lahirlah anak luar nikah yg disengajakan, krn anta nak juga kata sah kahwin sekiranya si wali mengizinkan walaupun tidak kufu', ini bukan maslah anta..... faham tak.....

Kata rafeah buang " Nasilah lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan, tinggallah emak tinggal saudara kerana kasih hamba turutkan.... Ini senikata haram.....

Tulisan anta memang ini hasratnya anta tulis supaya anak2 perempuan kita derhaka kpd Ibu bapa.....

syfadh said...

Assalamualaikum,

Saya berharap komen ini akan menjadi komen terakhir buat saudara Habib kerana saya telah membuang banyak masa melayan org yg sebenarnya tidak faham dgn apa yg saya tulis tetapi memberi komen dgn hati yg hasad, bertujuan menyalahkan saya dan menabur fitnah semata-mata. Ini antaranya:

Sepatutnya anta kena jadi cerdik bukan jahil, beritahu juga dlm tulisan anta sekiranya ibu bapa berkeras untuk menjodohkan anaknya dgn yg sekufu' maka tidak dapat tidak anak wajib mentaatinya, jgn lawan krn boleh menyebabkan batal aqad dan berlakulah perzinaan dan lahirlah anak luar nikah yg disengajakan, krn anta nak juga kata sah kahwin sekiranya si wali mengizinkan walaupun tidak kufu', ini bukan maslah anta.....

Org Melayu kata: mengata dulang paku yg serpih. kita tulis benda lain, dia faham benda lain. Kita pula yg dikatakan jahil. Memang menarik sikap org ini.

Kalaulah anda baca dalam post bertajuk Peranan Wali dalam Perkahwinan nescaya anda akan menemukan ini:

Berdasarkan hadith di atas, jumhur Fuqaha' berpendapat nikah tanpa wali adalah tidak sah di sisi syara'. Bagi anak dara, wali mujbir (bapa dan datuk) berkuasa mengahwinkan anak dara tersebut walaupun tanpa persetujuan daripadanya...

Bukan sahaja saya telah menyebutkan kepentingan wali bahkan saya turut menyebutkan hak wali mujbir utk mengahwinkan seorg wanita wlpn tanpa kerelaannya.

lihat diri anda sendiri betapa besar kezaliman yg anda telah lakukan? Anda sengaja mencari-cari kesalahan saya utk diketengahkan sedangkan saya tidak buat pun kesalahan tersebut.

Tidak cukup dgn tuduhan2 liar anda sebelum ini sekarang anda mahu tuduh saya menyuruh anak perempuan supaya derhaka kepada ibu bapa mereka.

Tulisan anta memang ini hasratnya anta tulis supaya anak2 perempuan kita derhaka kpd Ibu bapa.....

Saya tidak tahu tulisan saya yang mana satu telah anda salah ertikan supaya bermaksud galakkan utk menderhaka kepada ibu bapa sebagaimana tulisan-tulisan saya yg telah banyak anda salah ertikan sebelum ini.

Setelah satu demi satu tuduhan anda sebelum ini tidak berjaya maka anda datang pula dgn tuduhan yg baru. Maka selepas ini saya tidak tahu tuduhan jenis apa pula yg anda ingin lemparkan kepada saya.

Tapi tidak mengapa semua ini akan saya tuntut di akhirat kelak.

Semakin lama saya berdebat dgn anda semakin itu saya meragui adakah benar anda ini org yg berilmu dan beragama kerana sepatutnya org yg berilmu dan beragama tidak berkelakuan sebegini.

Maka dgn itu saya rasa cukuplah masa yg telah saya buangkan melayan tuduhan2 anda yg tidak berasas anda itu. Saya merasa lebih baik saya menggunakan masa saya utk menulis post-post baru drpd melayan tuduhan2 anda yg tidak berkesudahan.

Sekian, wassalam.

Anonymous said...

salam alayk

tengok blog saja dah tahu tahap ilmu seseorang. soal agama, Tauhid, akhlak, akidah awam, perihal Rasulullah SAW keluarganya dan sahabat bukan isu karut marut yg dinukilkan seorang pendita.

Sharifah Zahidah said...

Assalamualaikum wbt.

Semoga saudara penulis tetap bersabar dalam menangani isu ini. Alhamdulillah, kerana saya termasuk dalam golongan yang inshaALLAH, memahami dengan baik apa yang saudara tuliskan. Menjernihkan salah faham dalam hal ini bukanlah suatu yang mudah, bahkan memenatkan dan begitu mencabar kerana saya sendiri pernah terlibat dalam proses ini.

Semoga saudara dikurniakan ganjaran yang besar oleh ALLAH atas usaha murni saudara dalam menjernihkan kembali salah faham sesetengah golongan berkaitan hal ehwal perkahwinan Syed Sharifah ini.

Dalam 10 yang masih tertutup hatinya untuk memahami, inshaALLAH ada seorang 2 yang telah terselamat dan jernih kembali pemahamannya. InshaALLAH, usaha yang tidak sia-sia. Teruskan berjuanG!

Anonymous said...

Memang sang pendeta syfadh mengarut..kononya nak tunjuk cerdik berhujah sekerat jalan je,,rasa memang budak wahabi ni,,baca buku agama dua tiga biji, pas tu pi belajar mesir sket diah calim hebat berhujah dengan topik2 panas....rujuk kitab biar habis dulu nak menulis buat malu je.. menunjukkan kebodohan dengan tulisan yang tak berkualiti. harap belajar menulis lagi n belajar kitab lagi,,

Anonymous said...

Assalamualaikum... Tuan Penulis yang sgt saya hormati... Saya Azman dari kuala Lumpur.. Saya amat berterima kasih pada tuan kerana memberikan penjelasan yg sedalam-dalamnya.. saya telah berkahwin dgn seorang perempuan Sharifah tanpa pengetahuan keluarganya.. saya mengahwininya atas dasar cinta dan utk menyelamatkan nya dari dunia yang penuh kemaksiatan..di awal pengenalan saya tidak tahu pekerjaan nya, keluarganya mahupun keturunannya.. kami bercinta seperti pasangan lain.. tetapi saya masih menjaga pergaulan dgn hukum hakam dlm agama.. sehinggakan sampai satu saat dia berterus terang pada saya akan dirinya yg sebenarnya..yang mana dia pernah melakukan perkara-perkara yang tidak elok, dan bekerja di tempat yang tidak elok rasanya tuan penulis paham akan kerja itu. dan perkara itu langsung tidak di ketahui oleh keluarganya.. Saya sudi menerimanya dan membimbingnya kejalan yg lurus .. suatu hari saya berjumpa dgn pihak keluarganya dikampung meminta izin utk mengambil anaknya sebagai isteri.. tetapi ditolak dgn alasan saya bkn syed.. isteri meminta saya merahsiakan segala perbuatan nya yg telah dilakukan utk menjaga nama nya serta nama baik keluarganya, saya akur sehinggakan saya di hina dan dikatakan org yg merosakkan keturunan nabi.. jauh disudut hati saya, saya hanya mahu menyelamatkan org yg saya cintai.. dalam keadaan yang terpaksa saya mengahwininya menggunakan wali hakim... kami bernikah di thailand.. cuma yang saya hairan adakah saya menghancurkan@merosakkan keturunan nabi.. sedangkan saya selamatkan org yg melakukan dosa dan bekerja dlm maksiat supaya keluar dari kemaksiatan.. Dan juga sama ada betul ke pernikhan kami dianggap tidak sah.. minta tuan dapat jelaskan pada saya ...

Yang inginkan kebenaran,
azman saidin
Kuala Lumpur

syfadh said...

assalamualaikum,
merujuk kpd soalan oleh saudara azman saidin, saya akan berusaha utk menjawab setakat termampu drpd segi Shariah juga undang2 di malaysia.

pertama, soal keesahan perkahwinan saudara. dr segi hukum syara', jumhur fuqaha' berpendapat bahawa wali merupakan rukun nikah yakni tanpa wali perkahwinan tidak sah.

namun menurut mazhab syafie, sekiranya wali nasab berada jauh melebihi 2 marhalah (lbh kurg 92km), kuasa wali nasab berpindah kepada wali hakim.

menurut anda, anda berkahwin di thailand, jadi keesahan perkahwinan anda itu bergantung kpd sama ada jarak diantara tmpt pernikahan anda dgn tmpt wali bermastautin adlh lbh drpd 2 marhalah atau tidak.

(*sila rujuk tajuk "peranan wali dlm perkahwinan" yg terdapat dlm blog ini utk maklumat lanjut.)

utk mendapatkan lebih kepastian, anda perlu merujuk kpd mahkamah shariah bagi menentukan keesahan perkahwinan anda.

sebenarnya anda telah malakukan kesalahan. adalah tidak sepatutnya anda berkahwin lari di thailand. undang2 malaysia ada memperuntukkan penyelesaikan bagi mereka yg ingin berkahwin tetapi tdk mendapat izin drpd wali.

seharusnya anda merujuk kpd mahkamah shariah yg akan menilai jika benar wali tanpa sebab yg munasabah menghalang perkahwinan maka mahkamah akan melantik wali hakim utk menjalankan pernikahan.

kedua, antara hak wali adlh utk memohon fasakh bagi perkahwinan yg tdk sekufu (kafaah). menurut mazhab syafie, nasab (keturunan) adalah termasuk dlm perbincangan kufu. memandangkan anda bukan seorg ahli bait maka anda tidak sekufu dgn isteri anda dari segi nasab.

maka dlm hal ini wali isteri anda berhak menuntut fasakh di mahkamah sekiranya mereka tidak bersetuju dgn perkahwinan anda. selagimana mereka tidak berbuat sedemikian maka perkahwinan anda kekal sah kerana kafaah bukanlah syarat sah tetapi syarat lazim.

(*sila rujuk tajuk kafaah nasab dalam perkahwinan)

ketiga, mengenai soal merosakkan/menghancurkan ahli bait, saya tidak berminat utk menjawab soalan ini kerana saya tdk melihat persoalan ini ada kaitan dgn keesahan perkahwinan.

saya menasihati anda supaya merujuk ke mahkamah syariah selaku pihak yang lebih arif dan berkuasa dlm menentukan hal ini.

semoga jwpn saya ini bermanfaat kpd anda. sekian, wallahua'lam.

Anonymous said...

Assalamualaikum..,
Terima Kasih tuan atas jawapan tuan pada saya tempoh hari..,
semoga penulisan yang tuan lakukan dapat memberi manfaat kepada masyarakat..
wassalam.

Azman Saidin,
Kuala Lumpur

Anonymous said...

Nabi s.a.w mengetahui bahawa ayat AlAhzab 28-33 itu khas ditujukan kepada isteri-isteri baginda maka baginda berharap bahawa Fatimah,Fatimah,Ali dan kedua anak mereka termasuk dalam golongan Ahli Bait.Sebab itu Nabi s.a.w sampai berdoa:

“Ya Allah ! mereka adalah Ahl al-Bait aku maka hilangkanlah dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya.”

Lantas bertindak menyelimuti mereka.Apabila Ummu Salamah ingin turut serta,Nabi berkata:“Engkau tetap pada kedudukan engkau dan engkau selalu dalam kebaikan.” merujuk kepada Ummu Salamah sebagai isteri Nabi TETAP PADA KEDUDUKAN SEBAGAI AHLI BAIT.

Jika Nabi s.a.w sudah tahu ayat ini ditujukan kepada Fatimah,Ali dan kedua anak mereka,tidak payahlah Nabi s.a.w bersusah-payah mendoakan mereka lantas mengambil selimut menyelimuti mereka.Kemungkinan,yang sebaliknya berlaku;Nabi mengumpulkan isteri-isteri baginda,mendoakan mereka lantas menyelimuti mereka.

Bayangkan,Nabi juga punya anak-anak yang lain seperti Ruqayyah,Zainab,Ummi Kalthum dan lain-lain tetapi yang menjadi Ahli Bait hanya Fatimah Az-Zahra?Pelik Bin Ajaib.

elfizonanwar said...

Kenyataan, mengingatkan kita pada sejarah kaum Yahudi dengan kaum Nasrani, dimana kedua kelompok ini, saling klaim tentang keberadaan Nabi Ibrahim As. Kaum Yahudi mengklaim, bahwa Nabi Ibrahim As. itu adalah termasuk ke dalam golongan Yahudi, lalu yang kaum Nasraninya juga mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah golongannya, kaum Nasrani.

Dengan adanya perseteruan kedua belah pihak tersebut, maka datanglah Al Quran, lalu Allah SWT berfirman: "Ibrahim bukan Yahudi dan bukan (pula) Nasrani,.........(QS. 3:67)

Begitu juga halnya dengan masalah keberadaan 'ahlul bait', disatu pihak ada kaum yang mengklaim bahwa merekalah yang satu-satunya berhak 'mewarisi' mahkota atau tahta keturunan 'ahlul bait'. Ee pihak kaum yang satunya juga tak mau kalah bahwa merekalah yang pihak pewaris tahta keturunan 'ahlul bait'. Dalil kedua pihak ini, sama-sama merujuk pada peran dan keberadaan dari Bunda Fatimah, anak Saidina Muhammad SAW bin Abdullah, sebagai 'ahlul bait' yang sesungguhnya dan sering dianggap oleh sebagian besar umat Muslim sebagai pewaris 'keturunan nabi atau rasul'.

Jika kita merujuk pada Al Quran, yakni S. 11:73, 28:12 dan 33:33 maka Bunda Fatimah ini tinggal 'satu-satu'-nya dari beberapa saudara kandungnya. Benar, jika beliau inilah, salah satu pewaris dari tahta ahlul bait. Sementara saudara kandungnya yang lainnya, tidak ada yang hidup dan berkeluarga yang berumur panjang.

Begitu juga, terhadap saudara kandung Saidina Muhammad SAW juga berhak sebagai 'ahlul bait', tapi sayang saudara kandungnya juga tidak ada karena beliau adalah 'anak tunggal'. Apalagi kedua orangtua Saidina Muhammad SAW, yang juga berhak sebagai 'ahlul bait', tetapi sayangnya kedua orangtuanya ini tak ada yang hidup sampai pada pengangkatan Saidina Muhammad SAW bin Abdullah sebagai nabi dan rasul Allah SWT.

Kembali ke masalah Bunda Fatimah, karena tinggal satu-satunya sebagai pewaris tahta 'ahlul bait', maka timbullah masalah baru, bagaimana pula status dari anak-anak dari Bunda Fatimah yang bersuamikan Saidina Ali bin Abi Thalib, keponakan dari Saidina Muhammad SAW, apakah anak-anaknya juga berhak sebagai 'pewaris' tahta ahlul bait?.

Dengan meruju pada ketiga ayat di atas, maka karena Bunda Fatimah adalah berstatus sebagai 'anak perempuan' dari Saidina Muhammad SAW, dan dilihat dari sistim jalur nasab dengan dalil QS. 33:4-5, maka perempuan tidak mempunyai kewenangan untuk menurunkan nasabnya. Kewenangan menurunkan nasab tetap saja pada kaum 'laki-laki', kecuali terhadap Nabi Isa As. yang bernasab pada bundanya, Maryam.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa menurut konsep Al Quran, bahwa kita tidak mengenal sistim pewaris nasab dari pihak perempuan, artinya sistim nasab tetap dari jalur laki-laki. Otomatis Bunda Fatimah walaupun beliau adalah 'ahlul bait', tidak bisa menurunkan nasabnya pada anak-anaknya dengan Saidina Ali bin Abi Thalib. Anak-anak dari Bunda Fatimah dengan Saidina Ali, ya tetap saja bernasab pada nasab Saidina Ali saja.

Kesimpulan akhir, bahwa tidak ada pewaris tahta atau mahkota dari AHLUL BAIT, mahkota ini hanya sampai pada Bunda Fatimah anak kandung dari Saidina Muhammad SAW. Karena itu, kepada para pihak yang memperebutkan mahkota ahlul bait ini kembali menyelesaikan perselisihan fahamnya. Inilah mukjizat dari Allah SWT kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW, sehingga tidak ada pihak hamba-Nya, manusia yang mempunyai status istimewa dihadapan Allah SWT, selain hamba pilihan-Nya, nabi, rasul dan hamba-Nya yang takwa, muttaqin.

Anonymous said...

Salam,

Masalah saya kekasih saya seorang Syed, dari kalangan Ahlul Bayt, kuat pegangan agamanya, tapi keluarganya menentang hubungan saya dan dia.. atas dasar saya bukan dari keturunan 'Sharifah' dan bukan Ahlul Bayt. Ikutkan hari sebal.. Hinggakan ibunya ingin mencarikan jodohnya dari kalangan Ahlul Bayt Indonesia.. Kekasih saya pula tidak sanggup mengingkari arahan ibunya.. dia takut ibunya tidak redha atas perkahwinan saya dan dia.. Keluarga kekasih saya juga menentang keras hubungan saya dan dia. Sehingga beliau diberi macam2 nasihat. Saya jadi lelah.. Hanya Allah S.W.T yang tahu.. Saya mencari sekiranya ada dalil, bukti nas dan Ayat Al Quran yang menyatakan adanya beza nasab antara Ahlul bayt dan golongan lain. Setahu saya, Islam tidak pernah membezakan keturunan. Tetapi kenapa masih wujud lagi golongan seperti ini?

Ya Allah.. Berilah petunjuk kepada kami dan jauhkanlah kami dari kesesatan yang tidka kami sedari dan berilah Hidayah kepada kami.. Ameen...

Bantu saya meleraikan kekusutan ini..

Wassalam...

Sha,
JB

Iqinforshort said...

assalam syfadh

saya faham dengan isi yang saudara cuba sampaikan. hanya mereka yang sempit akal sahaja menidakkan huraian yang cuba saudara sampaikan.

semoga lebih banyak lagi yang akan buka mata mengenai isu ini.

satu pesanan buat keturunan syed syarifah, ye memang keturunan kalian keturunan yang diakui Rasulullah, tetapi adakah tahap ketaqwaan kalian mencerminkan kalian selayaknya bangga akan ketrunan kalian, kerana kebanyakan syed dan syarifah yg sy kenal hanya bangga pada nama dan keturunan AL tetapi kehidupan tidak mencerminkan mereka selayaknya diletakkan didalam keturunan Ahlul Bait. jadi kepada syed dan syarifah yang menghina penulis blog ini yang juga keturunan syed, sy mohon jangan terlalu taksub dengan keturunan. hanya taqwa yg dilihat Allah.tabarakallah

Anonymous said...

Kajilah keturunan Rasulullah betul2, supaya segalanya jelas dan tidak menimbulkan keraguan

Muhajir 1019987 said...

Tahniah saya ucapkan kepada penulis dan commentator yg terlibat. Banyak input yang boleh kita dapati di sini, cuma pesanan dari saya jagalah penggunaan bahasa kita, jangan kerana penulis lebih muda dari kita maka kita 'ego' dan merendah-rendahkan beliau dgn cercaan yg tidak patut.

Amatlah memalukan bagi kita yang bergelar keturunan ahl bait nabi s.a.w. tp tidak menonjolkan sunnahnya yg teragung, AKLHLAK.

Seandainya ramai di antara kita yg belajar adab menghadapi masalah khilafiah nescaya tidak berlaku caci mencaci antara satu sama lain, malah melabel si anu sebagai wahabi seandainya berlainan pendapat atau tidak melihat sepertimana pihak tertentu melihat mengenai sesuatu isu.

Saya berharap, para ahl bait semua dapat selesaikan dgn aman dan objektif tanpa perlu menggunakan cacian, amat tidak enak sekali lagi saya ingatkan.

Anonymous said...

Salam, sy bukan hadir dari keluarga tersebut tp, sedikit sebanyak saya juga mengatahui dan memahami keadaan tersebut, ketahui asal usul kejadian dimana roh yang ada dlm keturunan keluarga tersebut(Syed&Sharifah) adalah istimewa umpama ibu segala roh, dan keturunan lain adalah umpama anak2nya. dan sekiranya perkahwinan Sharifah dan bukan Syed berlaku, maka akan terbatallah umpama sperti mengahwini anaknya sendiri. Sanggupkah kite melihat perkahwinan ini berlaku hanya disebabkan rasa cinta kepada sesama manusia tp bkn cinta pada Allah.. Kehadiran Syed dan Syarifah adalah untuk membantu kita seperti ayah dan ibu dan memberi contoh yang baik kepada kita. Dan sy xrasa kita yang bkn keturunan tersebut adalah golongan2 yang hina. itu salah. Buangkan perasaan cemburu dan dengki dlm diri kita. Sy percaya kita mempunyai tugas masing2 dimuka bumi ini dan kita perlu memperkuatkn lagi keimanan kita dri godaaan nafsu Syaitan yang akan mempesongkan kita. Wallahhuaklam.

Freethinker said...

10 Kasus wanita Ahlulbayt menikah dengan non ahlulbayt

1. Ruqayyah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Utsman bin Affan.
2. Ummu Kultsum binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Utsman bin Affan.
3. Zainab binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Abul ‘Ash.
4. Ummu Kultsum bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Umar bin La-Khatthab.
5. Sukainah binti Husain bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Zaid bin Umar bin Utsman bin Affan.
6. Fathimah binti Husain bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan.
7. Fathimah binti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Al-Mundzir bin Zubair bin Al-Awam.
8. Idah binti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Nuh bin Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah.
9. Fathimah binti Hasan Al-Mutsanna bin Hasan bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Ayyub bin Maslamah Al-Makhzumi.
10. Ummul Qasim binti Hasan Al-Mutsanna bin Hasan bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Marwan bin Aban bin Utsman bin Affan.

Freethinker said...

memangnya klo syarifah nikah sama pribumi berarti berdasarkan hawa nafsu belaka?? mmg kalo nikah sama sayid ga ada nafsunya?? otak orang yg bilang gitu dimna dong-dong

Anonymous said...

salam...

hanya org yg mengetahui rahsia saja yg fhm..tntang perjalanan ni..

u cerita pnjang2 pun org knfius.

syed n syarifah tu zuriat Nabi kita yang tercinta Muhammad s.a.w...sape2 yg kawen ngan zuriat tu la ahlul bait..untung la kalo betul2 mghayati kelebihan ni..

nak pulang dengan selamat..selawat la byk2 dulu k..pasti..sure..confirm dibukakan jalan :)

'sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi s.a.w, wahai org2 yg beriman berselawatlah kamu ke atas nabi s.a.w...'

wsalam

Anonymous said...

Kalau kita mencintai Rasullulah…ikutilah pesan terakhir beliau…khutbah terakhir Rasulullah di lembah Uranah, Arafat 10 H ..dan ini merupakan kutipan khutbah terakhir beliau…..

Wahai manusia, dengarkan aku dengan sungguh-sungguh,
beribadahlah kepada
ALLAH, shalatlah lima waktu dalam sehari, puasalah
dalam bulan Ramadhan, dan
berikanlah hartamu dalam bentuk zakat. Kerjakan haji
jika kamu mampu. Semua
manusia berasal dari Adam dan Hawa, seorang Arab
tidak memiliki kelebihan
diatas non-Arab, dan seorang non-Arab tidak memiliki
kelebihan diatas Arab;
juga seorang putih tidak memiliki kelebihan diatas
seorang hitam, tidak juga
seorang hitam memiliki kelebihan atas orang putih,
kecuali dalam ketakwaan
dan ibadahnya. Camkanlah bahwa setiap muslim adalah
saudara bagi setiap
muslim dan bahwa umat Islam merupakan suatu
persaudaraan.

Tidak ada yang lebih mulia antara sayyid dan non sayyid ..melainkan karena ketaqwaannya….apa lagi yg harus kita perdebatkan….yang ada sekarang bukan Ahlulbait…tetapi keturunan Ahlbait (keturunan keluarga Rasul….hanya keturunan..bukan ahlulbait..karena Ahlul bait hanya meliputi Istri2 dan Anak2 Rasulullah……

10 Kasus wanita Ahlulbayt menikah dengan non ahlulbayt

1. Ruqayyah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Utsman bin Affan.
2. Ummu Kultsum binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Utsman bin Affan.
3. Zainab binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Abul ‘Ash.
4. Ummu Kultsum bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Umar bin La-Khatthab.
5. Sukainah binti Husain bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Zaid bin Umar bin Utsman bin Affan.
6. Fathimah binti Husain bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan.
7. Fathimah binti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Al-Mundzir bin Zubair bin Al-Awam.
8. Idah binti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Nuh bin Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah.
9. Fathimah binti Hasan Al-Mutsanna bin Hasan bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Ayyub bin Maslamah Al-Makhzumi.
10. Ummul Qasim binti Hasan Al-Mutsanna bin Hasan bin Fathimah binti Muhammad Rasulillah, menikah dengan Marwan bin Aban bin Utsman bin Affan.

inilah sebagai contoh yang di ajarkan Baginda Rasulillah SAW…..apa lagi dengan ekstrimnya mereka mengatakan..jikalau ada syarifah yang menikah dengan non sayyid maka pernikahan mereka tidaklah sah /tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah….sungguh ironis sekali….apakah mereka berani menjawab bahwa pernikahan yang terjadi diatas boleh dikatakan tidak sah atau atau tidak akan mendapat syafaat Rasulullah…..semoga jadi perenungan bagi kita semua…kita berpegang kepada Al Quran yang dijamin keasliannya oleh Allah SWT..sedangkan hadist2..banyak yang lemah cacat..dan juga yang palsu...hati2 dengan tipu daya setan..karena sifat angkuh, sombong, merasa derajatnya lebih tinggi lebih mulia itu adalah sifat iblis....jayalah Islam ku

al-attas said...

Jujur saya katakan, mereka ini (saadah) sebenarnya takut kerana merasa lemah seandaikan terserlah kebenaran bahawa sharifah dibenarkan berkahwin dgn non sayyid.

Mereka diajar sejak kecil melalui keluarga mrk bahawa mrk manusia yg "special" oleh sebab itu mrk perlu menuruti perintah2 yg diberikan tanpa usul periksa, apatah lg menyoal kembali akan dianggap "pengkhianat".

Maka utk menjaga 'status quo' mrk sbg insan yg special mrk bersikap agak agresif terhadap keturunan orang lain dlm isu kafaah & perkahwinan WALAUPUN TERNYATA TERDAPAT KHILAF DALAM KALANGAN ULAMA SENDIRI pada hal ini.

Nasihat saya pd yg sayyid & non sayyid, hormatilah pendapat ulama tanpa menghina mrk.

Jangan memaksa pendapat kita pd orang lain, nak kahwin dgn sharifah silakn (bg sayyid)namun jgn sampai memaki hamun sharifah yg berkahwin dgn non sayyid sampai menggelar anak2 mrk ANAK HARAM. Ahl bait nabi itu indah pd akhlak dan pekertinya bukan kpd kemuliaan nasabnya semata-mata maka jd lah contoh yg baik pd orang lain bukan contoh yg buruk!

Sampah di Dunia dan Akhirat said...

As-Salaamu 'alaikum sidi,

Saya seorang yg biasa bukan sayyid... Lebih Sedeh lg, saya hanyalah (datuk sebelah ayah) keturunan Jawa, bercampur dgn (nenek) cina.

Nasab saya ialah Jawalah kan?

Saya dipertemukan dgn seorang Syarifah yg agak berusia sedikit... Saya berumur awal 20an sedangkan beliau awal 30an. Abohnya seorang yg syadid dan menjaga nasab keturunan... Bila pilihan hatinya saya sahaja... Abohnya tk setuju dan tk ingin wali-kan dia... Abohnya beritahu, jika mahu juga menikah dgn saya, silakan pergi nikah melalui wali hakim... (Abohnya cukup kenal dgn beliau dan tahu dia akan buat demikian)

Oleh itu kami pun menikah melalui wali hakim.

Soalan saya... Ada org hancurkan hati saya dan isteri saya ni... Dgn membuat kenyataan dan hujah bahawa tidak sah nikah melalui wali hakim jika perempuan itu ahlulbait, mestilah diridhai dan restu dari sang ayah kandung...(wali mujbir/nasab)... Adakah kami berzina?

Lebih parah lagi, mereka mengeluarkan fatwa ulama' ahlulbait, habaib dan qaum alawiyyin yg mengatakan, hukumnya nikah batal, fasakh dan jika diteruskan ialah zina (jika dengan ada wali nasab pun fasakh? Bagaimana lah dgn wali hakim? Allah....)

Isteri saya tk mahu dgn lelaki lain, dia amat mencintai saya dan dia mahukan anak... Dgn hujah2 di atas tadi saya semakin susah hati..

Ustaz sidi tolongla jawab... Saya sgt susah hati...

Anonymous said...

inilah jadinya bila budak nak melawan kata - kata umalak yang lebih tahu dan lebih mengerti, kalau Islam dan dalilnya boleh di pakai tolak tidak jadi layakkah kita digelar Islam?

Sh Nazihah said...

Assalamualaikum en.syed. Baru baru ini saya ada terbaca sebuah artikel dari tuan berkaitan isu ahli bait syed sharifah yang hangat diperkatakan tu. Walaupun post saudara sudah bertahun, tapi baru sempat saya membacanya. Dan skrg, saya sedang menyiapkan kajian terhadap tajuk tersebut. Jika tidak keberatan saya ingin meminta bantuan saudara. Disini saya sertakan alamat email saya jika saudara sudi membantu.

drnaziha95@gmail.com

Anonymous said...

terbaca post ni walaupun dah bertahun lamanya.. apa yg saya nampak, yg menghentam Penulis seoalah2 mengatakan mereka lah "keturunan paling suci"..apakah nanti di hari akhirat, hari perhitungan, kita akan ditanya, "KETURUNAN APAKAH ENGKAU? sekiranya kau sayyid, sharifah, tiada perhitungan untuk kau, tapi teruslah kau ke syurga.." Sedarlah bahawa setiap manusia akan dihitung bukan dari keturunannya, tapi amal ibadah dan ketaqwaannya kepada ALLAH s.w.t.. Tepuk dada, tanya iman!